Vanor hos en självdestruktiv person

Självskadebeteende är ett exempel på vad en självdestruktiv person kan göra mot sig själv. Detta beteende avslöjar undertryckt lidande och är helt klart en mekanism för en självdestruktiv människa att hantera smärtan. Det är mycket viktigt för dessa människor att söka hjälp.
Vanor hos en självdestruktiv person

Senaste uppdateringen: 24 november, 2021

En självdestruktiv person tenderar att skapa en mycket skadlig livsstil för sig själv, med destruktiva vanor och beteenden. Ofta inkluderar dessa beteenden kränkande relationer, självskadande tendenser, impulsivitet, förhalning, självsabotage och drogkonsumtion.

I många situationer kan dessa beteenden kan förklaras av en underliggande psykiatrisk störning. Tillstånd som borderline personlighetsstörning eller till och med schizofreni, till exempel, presenterar inte sällan dessa egenskaper.

Det är dock viktigt att nämna att inte alla självdestruktiva människor har något psykiatriskt problem. Tonåringar eller människor som har lidit av trauma sedan barndomen eller fysiska övergrepp kan uppvisa atypiskt beteende.

Något som vi bör förstå om den här typen av kliniska problem är att dessa personer faller in i den här typen av beteenden eftersom de ger dem någon form av lättnad (liten eller stor). Den inre känslomässiga intensiteten är så intensiv att personen behöver förvandla den till något slags beteende.

Men den lättnad de finner erbjuder kortsiktig lisa och i slutändan gör dessa metoder det svårare att leva ett tillfredsställande och meningsfullt liv.

Vad innebär det att vara en självdestruktiv person?

självdestruktiv person : två personer håller sig om huvudet
Självdestruktiva beteenden har också en allvarlig inverkan på relationer med partners, vänner. och familj.

Självdestruktiva beteenden är vanligtvis ett symptom på andra underliggande psykologiska trauma. Generellt sett döljer de någon form av trauma bakom sig. Detta är en smärtsam verklighet som ofta bryter personens inre balans från mycket tidigt i livet.

Det innebär att istället för att hantera den upplevda situationen, lägger sig dessa personer till med en serie beteenden som utan tvekan skadar dem.

Varför gör de så?

De gör detta i ett försök att kanalisera sitt ackumulerade lidande, ilskan som inte försvinner, den sorg som kvarstår och den ångest som finns kvar tillsammans med frustration.

En självdestruktiv person känner att hela deras värld är utom hans eller hennes kontroll. Men mitt i detta psykologiska kaos är ett sätt de kan känna att de återfår kontrollen genom att ägna sig åt skadliga beteenden.

Ett exempel på detta är självskadebeteenden, vilket är mycket vanligt bland unga mellan 12 och 18 år. Att skada sig själv lindrar en del av den emotionella smärtan och ger dem känslan av att de har kontroll över smärtan.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Stannar du i en relation på grund av rädsla eller skuldkänslor?

Vanliga vanor hos en självdestruktiv person

Självdestruktiva människor tar aldrig hänsyn till sitt eget långsiktiga välbefinnande. De verkar dras till kaos, mot att söka efter en form av smärta för att tysta en annan form av smärta: en mer inre, djupare smärta.

Ett exempel är människor som dricker alkohol som en form av flykt. Även om de är fullt medvetna om att denna vana kommer att förgöra dem, gör de ingenting för att undvika att de faller ner i avgrunden.

Med det i åtanke, låt oss ta en titt på vanorna hos en självdestruktiv person.

En tendens till inlärd hjälplöshet och inkompetens

När det gäller att utföra någon uppgift eller ett projekt koncentrerar en självdestruktiv person all sin uppmärksamhet på sina egna begränsningar, på sin (förmodade) inkompetens och sina misslyckanden. De blåser upp alla sina osäkerheter och brister för att visa för världen och sig själva att de är värdelösa.

En självdestruktiv person har en defaitistisk attityd

Dessa personer anstränger sig inte, de ger upp projekt i ett tidigt skede, de väljer ofta att ta på sig rollen som offret och negativitet impregnerar varje aspekt av deras liv.

De talar även ständigt nedsättande om sig själva och matar sina självuppfyllande profetiska fördomar. Med detta menar vi att allt dåligt som de säger kommer att ske, och det sker för att de orsakar det själva.

Passiv offermentalitet

Självdestruktiva människor saknar motivation och är passiva i alla situationer, både när det gäller motgångar och möjligheter i situationer som de befinner sig i, och under alla omständigheter där de behöver göra något.

De väljer att låta bli att göra något och att inte ta ansvar för någonting. De känner sig hemma i rollen som offer.

Aggressiva personliga relationer

Många av dessa människor lider djupt och är ständigt på helspänn. De bär med sig trauma eller ett förflutet med till exempel missbruk och kan lätt hänfalla åt självdestruktiva beteenden. På denna svåra väg tvekar de dock inte med att sprida denna inre oro till alla runt omkring sig.

Platoniska relationer varar inte länge, partners kommer och går, och generellt ger det mer smärta än lycka. De är inte lätta människor att umgås med på grund av sina toppar och dalar, och de har svårt för att skapa relationer med förtroende och tillit. Deras smärta är ofta ett tveeggat svärd som skadar alla omkring dem.

En självdestruktiv person är dålig på att hantera känslor

En självdestruktiv persons känslomässiga universum är trasigt, kaotiskt och oförutsägbart. Han eller hon har ett stort antal negativa känslor i sig: hat, sorg, ilska, rädsla, skuld och skam.

Dessa fungerar som ånga i en en tryckkokare: dessa känslor måste få ett utlopp på ett eller annat sätt, men när de gör det tar de form av våldsamma eller aggressiva utbrott.

Riskabelt eller beroendebeteende

Drogmissbruk, alkoholism, sexmissbruk, tvångsmässig shopping, ätstörningar, att skära sig själv… Oreglerade personligheter och självskadebeteende innefattar nästan alltid dessa kopplade problem. De utvecklas lite i taget tills de till slut äventyrar personens liv.

Studier, som de som publicerats i boken Violent Adolescents av läkaren Andrea Scherzer, menar att detta är mer vanligt förekommande hos ungdomar.

En självdestruktiv person reagerar negativt på att få hjälp

En vanlig egenskap hos denna typ av person är en absolut negativ inställning till att ta emot hjälp. De säger nej till stöd från familj och vänner, och än värre, till professionellt ingripande.

Du kanske också är intresserad av att läsa den här artikeln: Sex typer av funktionshinder och deras egenskaper

kvinna sitter framför toalett
Självdestruktiva beteenden förekommer ofta hos ungdomar, bland annat ätstörningar.

Råd för att stoppa självdestruktiva beteenden

Det första steget för att behandla ett självdestruktivt beteende handlar om att individen måste bli medveten om problemet. Att förstå vad dessa beteenden orsakar och att de inte löser någonting, bara ger mer stress, är viktigt.

  • Det första steget kräver att dessa människor arbetar med de omedvetna känslorna av skuld, skam och ilska. Dessa två verkligheter finns i alla riskbeteenden. Dessa människor försöker tysta sin ångest och ersätta den med något annat. Det första steget är att eliminera alla dessa försvarsmekanismer och arbeta med de underliggande känslorna.
  • Det andra steget är att gå i terapi där de kan arbeta med sin interna dialog, sina irrationella tankar, negativa idéer och felaktiga övertygelser om sig själva.
  • Det bästa är att försöka hitta orsaken till situationen. Den självdestruktiva personen kan ha ett gammalt trauma eller något underliggande tillstånd, som borderline personlighetsstörning. I många fall hjälper familjeterapi som involverar personer i den självdestruktiva individens närhet.
  • Slutligen bör de överväga att lägga sig till med nya, hälsosamma vanor. Adekvata mekanismer att hantera sina känslor kan hjälpa dem att upptäcka nya intressen som de kan engagera sig i.

Sammanfattningsvis bör dessa psykologiska störningar behandlas av psykologiska specialister. Destruktiva vanor kan ibland leda till skadliga tankar och beteenden, och det är något vi alla bör arbeta för för att förebygga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Anthony W. Bateman, Roy Krawitz (2013). Borderline Personality Disorder: An evidence-based guide for generalist mental health professionals. OUP Oxford
  •  Henshaw, Sophie (8 July 2018). “How to Change Self-Destructive Behavior: Stages of Change”. World of Psychology. Retrieved 11 February 2020.
  • Kerig, Patricia. (2017). Self‐Destructive Behavior. 10.1002/9781118524275.ejdj0137.
  • Scherzer, Andrea L. (2018-03-29), “Understanding self-destructive behaviour in adolescence”, Violent Adolescents, Routledge, pp. 5–20, doi:10.4324/9780429484711-2
  • Lovaas, O.Ivar; Freitag, Gilbert; Gold, Vivian J.; Kassorla, Irene C. (1965). “Experimental studies in childhood schizophrenia: Analysis of self-destructive behavior”. Journal of Experimental Child Psychology. 2: 67–84. doi:10.1016/0022-0965(65)90016

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.