Att sluta dricka innebär inte alltid att man är fri från missbruk

Inte sällan ser man vissa beteendemönster hos personer som nyligen har lyckats sluta dricka alkohol men fortfarande har missanpassade beteenden, det vill säga beteenden som liknar de som man ser vid ett beroende. Läs mer i den här artikeln.
Att sluta dricka innebär inte alltid att man är fri från missbruk
Andrés Carrillo

Skriven och verifierad av psykolog Andrés Carrillo.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Inte sällan ser man i fall där personer nyligen har lyckats sluta dricka och har gett upp missbruket av alkoholhaltiga drycker, att de fortsätter att uppvisa beteenden som liknar dem de hade när de konsumerade substansen.

Det är vanligt att se vänner och familjemedlemmar bli förvånade över detta, eftersom personen inte förbättrar sitt beteende trots att hon eller han har slutat dricka. I denna mening är den bästa förklaringen som kan ges till detta fenomen att personen som slutat dricka inte riktigt har lyckats lämna missbrukarens mentala mönster bakom sig.

När en missbrukare slutar att konsumera ett ämne måste denna samtidigt ändra vissa missanpassade tankemönster. Om detta inte sker är återhämtningen endast partiell.

Vilka är symptomen på att en person som har lyckats sluta dricka inte är fri från missbruket?

Människor som inte längre dricker alkohol tenderar att tro att de har återhämtat sig helt och är fria från missbruket. Men i verkligheten är att det inte är så enkelt.

Ett av de viktigaste symptomen på denna situation är känslomässig omognad. I allmänhet agerar dessa människor inte på ett sätt som överensstämmer med deras kronologiska ålder.

Dessa mer infantila beteendenna uppstår när en vuxen uppför sig på ett sätt som hör hemma i ett tidigare utvecklingsstadium. Till exempel män som har passerat trettioårsåldern men med prioriteringar som fortfarande är väldigt lika de som de hade i tonåren. I denna mening går emotionell omognad och infantilism hand i hand, även om de skiljer sig åt på många andra sätt.

Emotionell omognad hänvisar till att det är svårt eller rent av omöjligt för en person att hantera sina egna känslor. Personer med låg frustrationströskel tror att allt är tillåtet. När de inte kan få något som de vill ha det blir de irriterade.

På samma sätt är egocentrism det mest relevanta tecknet på detta tillstånd. Många missbrukare som har lyckats sluta konsumera det som de var beroende av utvecklar en fantasibild av sig själva där de är överlägsna alla andra eftersom de har uppnått en bedrift, vilken gör dem förtjänta av beröm och andras beundran.

kvinna försöker sluta dricka
Att sluta dricka är ingen lätt uppgift. Om de beteenden som är förknippade med missbruk kvarstår kan personen uppleva fortsatta sociala hinder och relationsproblem.

Varför händer det?

Orsaken till att detta händer när en person slutar med ett missbruk är ofta ett tecken på att något saknas i rehabiliteringsprocessen. Det vill säga att man ofta tror att rehabilitering är effektivt när missbrukaren har lyckats sluta dricka. I verkligheten måste man dock ta hänsyn till även andra faktorer.

En missbrukares sätt att tänka är tvångsmässigt. Detta innebär att även om de inte längre använder substansen fortsätter de med vissa relaterade beteendemönster. Generellt sett behöver de som uppvisar syndromet inte konsumera alkohol för att vara irrationellt oansvariga.

Sammanfattningsvis kan vi lista orsakerna som kollektiv okunnighet om missbruk. Utan tvekan är det faktum att många tror att missbruk enbart bygger på konsumtion ett hinder för att människor söker professionell hjälp, särskilt i de fall då de slutar dricka på egen hand.

Tips för att undvika detta efter att du har lyckat sluta dricka

När vi förstår att alkoholberoende är mer än att bara konsumera alkohol, kan vi få tillgång till omfattande rehabilitering som håller oss borta från att dricka och som också främjar beteendeförändringar. Låt oss ta en titt på hur det ser ut.

1. Fokusera på att förändra ditt sätt att tänka

Verklig förändring kommer alltid från vårt sätt att tänka. När vi kan modifiera felaktigt anpassade tankemönster, modifieras också beteendet.

Prioriteringen bör alltså vara att förändra våra tankar till en mer socialt adaptiv ideologi.

2. Att sluta dricka inte är något man bara kan göra över en natt

Att ha orealistiska förväntningar komplicerar förbättringsprocessen. Personen måste acceptera att förändringar är medellånga till långsiktiga projekt. Med denna insikt är det lättare att bättre uppskatta små prestationer samtidigt som ångesten kommer att vara mycket mindre.

Att leva i tron att dina problem kommer att vara över så fort du slutar dricka, är en för enkel och i slutänden destruktiv idé.

3. Sök professionell hjälp

För att rehabiliteringen ska bli effektiv måste den missbrukande personen uppsöka specialiserad vård. I grunden bör en psykolog tillhandahålla de nödvändiga verktygen så att en förändring i personens tankescheman kan ta plats och bibehållas över tiden.

Hur kan jag hjälpa någon som vill sluta dricka?

Det bästa sättet att stödja en person som nyligen har slutat dricka är att visa dem att deras problem fortsätter att påverka deras liv. I vissa fall är det inte en helt lätt uppgift att få dem att acceptera sin situation – motståndet mot verkligheten är ofta starkt.

Hos människor som har slutat dricka finns det vanligtvis en mer intensiv förnekelseprocess än hos de som fortsätter att dricka. I denna mening bör du inte försöka tvinga på dem din hjälp. Den mest effektiva metoden är vanligtvis psykoedukation om vikten av att ändra gamla vanor.

Gradvis bör du försöka hitta ett tillvägagångssätt som skapar förtroende hos personen. Undvik alltid att uttrycka dig fördömande om deras liv och beslut. Målet är att främja en effektiv förändring som involverar personen som huvudperson i sitt eget liv och i sin rehabilitering. Därför kan personen behöva psykologisk vård.

man hos psykolog
Psykologiskt engagemang i beroendevården är avgörande för framgång.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Är effekterna av alkohol på hjärtat positiva eller negativa?

Kan personer med dessa symptom börja dricka igen?

Svaret är ja. Dessa symptom är kan lura personen att tro att han eller hon är rehabiliterad. Därför finns en risk för återfall.

Det är dock ovanligt att de som har slutat dricka återvänder till det med samma frekvens. Det är mycket mer troligt att det kommer att ske i form av mindre och sporadiska återfall.

Vad hindrar en återgång till missbruk?

För dem som har lyckats sluta dricka blir känslan av kontroll och trygghet den nya substansen som ersätter alkoholens effekter. Beroendet kvarstår, men det handlar inte längre om att dricka, utan om kontroll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pardo, Renée. “La Sobriedad Como Bien.” Desacatos: Revista de Ciencias Sociales 29 (2009): 173–178. Desacatos: Revista de Ciencias Sociales. Web.
  • “Reseña de ‘El Síndrome de La Borrachera Seca’ de José Antonio Elizondo López.” Desacatos 29 (2009): 173–178. Print.
  • Acosta Barreto, María Rocío, Fernando Juárez Acosta, and Mauricio Cuartas Arias. “Funciones Ejecutivas y Antecedentes Familiares de Alcoholismo En Adolescentes.” Pensamiento Psicológico 16.1 (2017): n. pag. Pensamiento Psicológico. Web.
  • MPS. “El Alcoholismo.” La verdad 1.9 (2018): 34–35. La verdad. Web.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.