4 tecken på att du är beroende av shopping

Tecknen på att du är beroende av shopping dyker upp som en progressiv tvångsmässighet i denna sjukdomsbild. Det finns dock sätt att upptäcka de första tecknen och på så vis snabbt kunna söka hjälp.
4 tecken på att du är beroende av shopping

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

Att veta om du är beroende av shopping är en svår process om du inte vet tillräckligt om sjukdomen. När det förekommer ett missbruk är patienten ofta den sista som inser konsekvenserna av beteendet.

Shoppingmissbruk är den tvångsmässiga formen av beteendet att köpa varor och tjänster. De vanligaste inköpen är typiska konsumentprodukter som vi inte har någon större nytta av (och som reklamen försöker övertyga oss om är “nödvändigheter”).

Det är normalt att behöva köpa saker för att tillfredsställa dagliga och logiska behov. Men om du utvecklar ett beroende innebär det att du förlorar kontrollen över dina shoppingbehov. Det kan också vara frustrerande när du inte kan köpa allt du vill eller senare dra på dig skulder för själva köpet.

Även om vi lever i ett modernt konsumtionssamhälle med en tendens att spendera pengar på onödiga saker, är inte alla benägna att utveckla detta beteende. Människor med en tvångsmässig personlighet eller låg självkänsla är mer benägna att ha denna patologi.

Hur beter sig en person som är beroende av shopping?

Alla kan utveckla ett beroende av shopping, även om det är mer troligt att en viss typ av personlighet utvecklar sjukdomen än andra. I allmänhet är detta vanligtvis en ung kvinna med enkel åtkomst till internet.

Enligt globala uppskattningar i utvecklade länder är det mer sannolikt att kvinnor har detta problem än män. De spenderar också mer tid på att välja produkten och inte köpa det första de ser, vilket är vanligare bland män.

Åldern för dessa missbrukare varierar för det mesta mellan 20 och 65 år. Äldre människor, å andra sidan, har en tendens att minska sin shopping och är lite mer sparsamma.

Internet har inneburit en förändring och en remarkabel explosion av fenomenet shoppingmissbruk. Enkel åtkomst till virtuella butiker fulla av produkter, erbjudanden, kampanjer och gratis frakt har ökat denna problematik.

Även om det finns shoppingmissbrukare i fysiska och traditionella butiker, är online-shopping normen för dem med denna sjukdom. Detta säkerställer också viss anonymitet, vilket undviker den skam man annars kan känna över att återkommande befinna sig på ett visst ställe och bli påkommen.

kvinna framför en dator
Internet har skapat en ökning av tvångsmässiga shoppingbeteenden eftersom det underlättar anonymitet.

Fortsätt läsa i den här artikeln: Tanorexia: när du är besatt av att vara solbränd

Tecken på att du är beroende av shopping

Det finns ett antal varningstecken, signaler och beteenden som kan varna dig för att du är på väg att bli beroende av shopping. Här är några av dem:

  • Att ha en okontrollerbar lust att handla: Shoppingmissbruk är ett tvång. Personen vill ha en ny produkt oavsett vad det handlar om, och så snabbt som möjligt. Detta resulterar i ångestsymptom som vi kan identifiera när vi upplever dem.
  • Brist på kontroll: En funktion av alla missbruk är individens svårighet att ta kontroll över situationen. När du inte kan sluta spendera pengar eller köpa en massa varor, visar detta att du är beroende av shopping.
  • Vanan påverkar andra delar av livet: Ett annat tecken på missbruk är att det påverkar olika aspekter av personens liv. Det påverkar inte bara en aspekt utan det påverkar familj, arbete och det sociala livet.
  • Att bli frustrerad över att inte kunna handla: När du blir nervös, orolig och irriterad eftersom du inte kunnat köpa vad du ville kan du visa tydliga tecken på shoppingberoende. Det är normalt att oroa sig över att inte få vad man vill. Men om du oroar dig för mycket kan det vara patologiskt.

Du kanske är intresserad av att läsa mer: Medberoende i förhållanden: Band som sårar

Behandling av shoppingmissbrukare

Det här är ett beroende, och som sådant behöver man terapi som en psykologisk behandling. Användning av medicin kan vara nödvändig om det finns mycket starka tecken på ångest eller depression. Du kommer att behöva vända dig till en psykiater som vid behov kan skriva ut vissa mediciner.

När det gäller psykoterapi föredrar man ofta tekniker för avkoppling och beteendeförändring. Målet är att öka kontrollen i stunden och undvika situationer som kan leda till tvångsmässiga inköp.

Ibland upptäcker patienten och läkaren genom kognitiv terapi missbrukets bakomliggande orsaker. Detta kräver att den drabbade personen är medveten om sin störning och lär sig att hålla reda på de pengar han eller hon spenderar och de känslor han eller hon går igenom vid varje inköpstillfälle.

När det gäller att ändra beteende är det viktigast att involvera en tredje part för att hjälpa till med behandlingen. Shoppingmissbrukare kan också anställa en inköpsansvarig eller god man, som hanterar deras pengar och som ger råd om vilka saker som anses nödvändiga och vilka som är överflödiga.

kvinna beroende av shopping
Shoppingmissbruk är inte ett skämt. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för den drabbade personens hälsa och sociala liv.

Att vara beroende av shopping är inget skämt

Även om detta kan verka som ett skämt (och de flesta av oss spenderar ju någon gång pengar på icke-väsentliga saker i våra liv), måste vi förstå att shoppingmissbruk är en psykisk sjukdom. Som sådan är det något som förtjänar uppmärksamhet och behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • PELLICER, MC. “Adicción a las compras.” Isis tradicional Psicologia Humanista (2006): 81-101.
  • Echeburrúa, E., and P. Corral. “El reto de las nuevas adicciones: objetivos terapéuticos y vías de intervención.” Psicología conductual 13.5 (2005).
  • Doğan Keskin, A., and S. Günüç. “Testing models regarding online shopping addiction.” Addicta: The Turkish Journal on Addictions 4 (2017): 221-242.
  • Uzarska, A., S. K. Czerwiński, and P. A. Atroszko. “Shopping Addiction Is.” (2019).
  • Kirezli, Özge, and Fatma Müge Arslan. “Analyzing Motivational Determinants of Shopping Addiction Tendency.” Ege Akademik Bakis 19.1 (2019): 61-74.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.