Thumb Author Andrés Carrillo

Andrés Carrillo

Psykologi


Kandidatexamen i psykologi. Andrés Carrillo har erfarenhet som sjukhus- och pedagogisk psykolog och som privat terapeut. Han fokuserar också på spridning av psykologi som vetenskap genom att skriva artiklar om mental hälsa och neurovetenskap. För närvarande håller han på med en forskarutbildning i klinisk psykologi.

Om författaren

Examen i klinisk psykologi från Bicentennial University of Aragua, Venezuela (2019). Han har ett diplom i kriminalpsykologi från University of Carabobo (2017) och studerar för närvarande till en magisterexamen i klinisk psykologi vid Central University of Venezuela.

Han har bidragit till vetenskaplig forskning som medförfattare till en publikation i Más Vita Health Sciences Magazine med titeln : Intensiteten av alkoholberoende och motståndskraften i ämnen inom programmet Anonyma Alkoholister. (övers.).

Han har arbetat som klinisk psykolog, pedagogisk psykolog och som privat terapeut och har införlivat ny teknik för att nå fler människor runt om i världen genom onlinekonsultationer. Idag är arbetar han på universitetssjukhuset i Caracas.

Hans passion är att sprida kunskap om psykologi som vetenskap. Sedan 2018 har han skrivit flera artiklar om mental hälsa och neurovetenskap vilket har lett till att han grundade webbplatsen Psychology and World 2020.