Hur odlar man viljestyrka?

Om vi odlar viljestyrka hjälper detta oss att skapa bättre produktivitet på längre sikt. Uthållighet är oumbärligt för framgång.
Hur odlar man viljestyrka?
Andrés Carrillo

Skriven och verifierad av psykolog Andrés Carrillo.

Senaste uppdateringen: 23 november, 2023

Om vi lär oss att odla viljestyrka kan detta förbättra vår produktivitet på många områden i våra liv på medellång och lång sikt. I synnerhet hjälper det oss att vara uthålliga när vi jobbar mot våra mål. Men det är ofta lättare sagt än gjort. Fortsätt läsa för att få några bra tips på hur du odlar viljestyrka!

När vi inte tänker på vikten av uthållighet och viljestyrka, kommer vi så småningom att ge upp våra projekt. Problemet är att värdefulla prestationer vanligtvis inte är något vi uppnår omedelbart. Så, hur behåller vi motivationen?

Vad händer när viljestyrkan tar slut?

Människor som inte vet hur man odlar viljestyrka tenderar att stagnera . Det spelar ingen roll vad projektet är; om du inte har en motivation som håller i sig en längre tid, är misslyckande säkert och du kommer aldrig att uppnå personlig uppfyllelse.

Vissa människor skyller sina misslyckanden på ödet eller otur, men inget av det har dock något att göra med att uppnå våra mål. Människor som inte tar ansvar för sina misstag är samma människor som saknar viljestyrka att få saker gjorda.

Någon som inte kan odla viljestyrka.
Om du inte har tillräckligt med viljestyrka stagnerar du eller misslyckas du med dina projekt.

Hur hanterar man bristande motivation?

De bästa sättet att hantera detta är att vara produktiv. Med andra ord genom handlingar som leder till ett förväntat resultat . Till exempel när vi inte känner för att plugga, men vi vet att vi måste göra det, är det bästa vi kan göra att mobilisera oss efter vad som är nödvändigt.

Inom denna ram är det tydligt att kreativitet har stort värde. Eleven som tröttnat på att studera på traditionellt sätt måste tänka ut ett nytt system. Att mekaniskt upprepa samma studiemetod är kontraproduktivt.

Hur odlar man viljestyrka?

För att stärka den inneboende motivationen är det nödvändigt att göra lite introspektion. Det vill säga vi analyserar vår egen erfarenhet och inser var det är vi misslyckas. Låt oss titta på en lista med några användbara tips för hur du odlar din viljestyrka.

1. Definiera dina mål

Det är viktigt att ha tydliga mål. När du sätter upp mål är det nödvändigt att samtidigt göra en plan. Ju mer specifik din handlingsplan är, desto bättre resultat får du.

2. Du odlar viljestyrka genom att sätta uppnåeliga mål

Att vara realistisk är en faktor som gör det lättare att prestera. Det idealiska är att skilja vad vi kan göra från det som inte finns inom vårt räckhåll. För att uppnå personlig tillfredsställelse måste vi vara medvetna om våra gränser .

Det betyder inte att vi måste vara konformister. Att vara realistisk innebär tvärtom att känna till och att förbättra och utmana sina begränsningar. Personlig tillväxt är en process som tar tid och kräver tolerans.

3. Sätt kortsiktiga mål

Att dela in projekt i kortsiktiga mål hjälper till att odla viljestyrka. Det är naturligt att när vi framgångsrikt slutför en uppgift återställs vår motivation . Tanken är att vi ska känna oss nöjda även på vägen till vårt mål genom att fira alla små prestationer.

4. Du odlar viljestyrka genom att notera dina framsteg

Att hålla ett register över framstegen är tillfredsställande. När vi tittar tillbaka på vad vi har uppnått kan vi känna en känsla av spänning. Genom att notera våra framsteg kan vi dessutom lära oss av våra misstag och förbättra oss för framtiden.

5. Belöna dina ansträngningar

Att investera tid i ett projekt är något som inte alla uppskattar. Vissa människor klagar över att de måste studera eller arbeta, när de i själva verket borde belöna sig själva. Till exempel att unna dig ditt favoritgodis efter en svår tenta.

6. Lär dig av dina misstag

Misstag är en naturlig del av alla projekt. Faktum är att det kan vara fördelaktigt att göra misstag. Det är en bra praktik att identifiera vad vi kan behöva korrigera. Så istället för att känna att vi har misslyckats bör vi motivera oss själva att rätta till misstaget genom erfarenhet.

Fördelar med att skaffa viljestyrka

För att nå vår bästa version av oss själva är det nödvändigt att utmana våra gränser. Vi måste dock akta oss för kroniskt missnöje. Den största fördelen vi får med viljestyrka är rationella krav på oss själva.

Det är viktigt att känna till våra gränser för att inte uttömma vår motivation. Människor med viljestyrka vet när de ska säga nej. Dessutom är det ibland att nödvändigt att göra uppoffringar för att uppnå vissa mål.

Vägen till framgång.
Viljestyrka hjälper oss att lära oss var våra gränser går och är nyckeln till vår framgång.

När ska man söka professionell hjälp?

Om ingenting verkar fungera för att bibehålla viljestyrkan är det bäst att söka professionell hjälp. Psykologer är utbildade för att identifiera möjliga orsaker och, beroende på vad ni kommer fram till genom samtalen, att göra steg mot behandling.

Under sessionerna kan din psykolog fråga dig om dina motiv. Detta är för att tydliggöra vad som hindrar dig från att hålla uppe farten. En effektiv metod för detta är kognitiv beteendeterapi.

Att tvinga sig är inte alltid det bästa

I slutändan måste vi vara tydliga med att det inte alltid är bra att hålla ut i vissa saker. Till exempel när vi envist håller oss kvar i ett förhållande som vi vet är giftigt. Hållbar motivation måste kanaliseras väl, annars skadar det oss.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amador, C. E., & Garín, F. L. (2017). Fuerza de voluntad y espíritu de sacrificio. Armas y Cuerpos, (136), 43-50.
  • López, M. F. (2016). Cómo entrenar la fuerza de voluntad: Así funciona el músculo mental. B DE BOOKS.
  • Muñoz, G. Fuerza de voluntad: la mayor fuerza humana y estrategias para aumentarla.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.