För- och nackdelar med en lång förlovning

Är kort eller lång förlovning att föredra när man vill gifta sig? Läs den här artikeln och ta reda på alla för- och nackdelarna med båda scenarierna.
För- och nackdelar med en lång förlovning
Andrés Carrillo

Skriven och verifierad av psykolog Andrés Carrillo.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att ha en lång förlovning är vanligare än man kan tro. Mycket ofta antar människor att ett par är gifta för att de har bott tillsammans i flera år och att deras rutiner som de man har som ett gift par. Men ofta är det par som bara bestämt sig för att vara sambos eller hålla sin relation i detta stadium under en längre tid.

Ofta är detta en övergående fas. Det vill säga att relationen så småningom utvecklar sig och blir antingen mer formell eller misslyckas och ta slut. Det finns dock tillfällen då förlovningen varar på obestämd tid.

Orsakerna varierar. Vissa par försöker till exempel förbättra sin ekonomi och spara ihop lite pengar innan de går vidare i förhållandet. Den här artikeln ska ta upp några olika för- och nackdelar med att ha en lång förlovning.

Fördelarna med en lång förlovning

Oavsett vad folk kan tycka, kan en lång förlovning faktiskt vara det bästa alternativet för vissa par. Fortsätt att läsa punkterna nedan för några av fördelarna med denna typ av relation.

1. Förmåga att upprätta gemensamma värderingar

Par som har tillbringat lång tid tillsammans kan övervinna svåra situationer bättre. Detta eftersom att de redan har tagit beslutet om att vara tillsammans, vilket hjälper till att undvika vanliga konflikter som kan uppstå i relationer.

2. Trygghet i parets band

En av hörnstenarna i alla relationer är trygghet. Följaktligen har par som varit tillsammans länge en stark känslomässig grund.

Det vill säga att de litar på varandra och vet att de kommer kunna fortsätta gå vidare i en sund relation.

brudpar ligger ner
En lång förlovning leder inte alltid till äktenskap, och man ska inte behöva känna att detta är ett måste.

3. Gemensamma mål

Som par börjar man sätta upp mål på medellång och lång sikt, och relationen växer sig starkare när man uppnår dem.

Samtidigt kan ett sunt par förstå och acceptera att var och en av dem har individuella mål inom vissa områden i livet.

4. Acceptans från familj och vänner

En lång förlovning accepteras vanligtvis av anhöriga. Därför sker anpassningsprocessen i slutändan oberoende av eventuella olikheter och skillnader.

Du behöver inte gilla eller vara omtyckt av hela familjen till din partner, men tolerans är viktigt.

5. Känslomässig självständighet

Detta syftar på förmågan att älska sig själv, även i ett förhållande. Följaktligen har människor i denna typ av relation en sund självkänsla.

Det handlar om att kunna vara självständig när det kommer till sitt välmående och låta sin partner vara ett komplement och stöd till din lycka.

Nackdelar med en lång förlovning

Livet är inte perfekt, så du bör också vara medveten om de negativa aspekterna av en lång förlovning. Nedan följer en lista över några av de problem som kan uppstå.

1. Problem med att anpassa sig till rutiner

En av de största nackdelarna med en lång förlovning är svårigheten att anpassa sig till vissa rutiner. Konflikter börjar vanligtvis när ett par tillbringar för mycket tid tillsammans samtidigt som deras relation inte fortsätter att utvecklas.

I verkligheten är rutiner inget problem i sig. Saken är den att det alltid finns ett motstånd mot förändring, eftersom det kan vara svårt att acceptera att vissa saker måste förändras för att kunna behålla en relation.

2. Den romantiska passionen försvinner

Det är normalt att romantiken avtar hos par som varit tillsammans länge, men det betyder inte att de har slutat älska varandra. Detta kan ändå vara ett tecken på att det är dags att prioritera andra delar av relationen.

Därför har par som bygger sin relation endast på romantik vanligen oändliga konflikter.

3. Det sociala trycket kan bli intensivt

En av de mest påtagliga nackdelarna med en lång förlovning är ofta pressen från människorna runt dessa par. Vänner och släktingar ställer ofta frågor som: “Har ni bestämt ett datum för bröllopet ännu?”,Var ska ni gifta er?” eller “När ska ni skaffa barn?

4. En lång förlovning på grund av tvivel om förhållandet

Förväntningarna man har på varandra i ett parförhållande förändras ofta med tiden. Dessa förändringar sker i vissa fall i harmoni, men detta gäller inte alltid.

Naturligtvis är detta inte ett problem att de gör det. Det är först när en av parterna börjar prata om äktenskap och den andra inte vill höra talas om det, som konflikter och känslor av otrygghet kan uppstå.

man tittar skeptiskt på kvinna
Varje långvarig relation är benägen att gå igenom perioder av konflikter som kan leda till kaotiska tider om de lämnas olösta.

5. Rädsla för att förlora sin självständighet

Vissa långvariga förlovningar är i själva verket resultatet av rädsla. Speciellt rädslan att förlora sin självständighet eftersom äktenskapet ofta ger minskad frihet.

Detta blir kopplat till ett stigma då personer som är i stadiet innan äktenskap fortfarande uppfattar sig själva som fria och obundna. Det skulle alltså inte vara alltför komplicerat att separera.

Är äktenskap ett bra alternativ efter en lång förlovning?

Som du har sett i den här artikeln fungerar en lång förlovning för vissa människor men är outhärdligt för andra. Om du är osäker på om äktenskap är rätt steg för dig, är det bästa sättet att reflektera över ditt förhållande och utvärdera dynamiken.

Relationer som fungerar bra under lång tid är mer benägna att sluta i äktenskap. Omvänt är det mer sannolikt att de med stormig dynamik kommer att ta slut i det långa loppet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • “Relaciones de Pareja.” Kairós Gerontologia. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde. ISSN 2176-901X 18.20 (2015): 173–188. Kairós Gerontologia. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde. ISSN 2176-901X. Web.
  • Hernando-Gómez, Ángel, Pablo Maraver-López, and María Pazos-Gómez. “Experiencias Positivas y Negativas En Relaciones de Pareja de Jóvenes y Adolescentes.” Revista de Psicología 25.2 (2016): n. pag. Revista de Psicología. Web.
  • Calero, Francisco. “Matrimonio.” ¿Luis Vives o Antonio de Guevara? El Inicio Del Enigma. Dykinson, 2019. 259–282. ¿Luis Vives o Antonio de Guevara? El inicio del enigma. Web.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.