Rutiner som hjälper dig att hantera sömnapné

Vi vet alla hur viktigt det är med en god natts sömn. Men det är inte alla som sover gott. Här är några rutiner som kan hjälpa dig att hantera sömnapné.
Rutiner som hjälper dig att hantera sömnapné

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

En god natts sömn är viktigt för att få bra livskvalitet. Men en del problem hindrar folk från att sova bra. Ett av dessa problem är sömnapné. I det långa loppet påverkar det också personens hälsa. Därför är det viktigt att veta hur man kan hantera sömnapné.

Sömnapné är ett av de problem som man kan förbättra, tack vare modern medicin och olika rutiner för natten. Det första steget för att få en vilsam och hälsosam sömn under natten är att känna till vad sömnapné är och hur man kan hantera det.

Vad är sömnapné och hur kan man hantera det?

En illustration av sömnapné.

När vi sover blir vår andhämtning långsammare och formar en jämn och konstant rytm som syresätter kroppen och gör att den kan utföra alla sina funktioner på rätt sätt. Sömnapné är en störning av andningen under några sekunder eller till och med minuter, som hindrar syret från att nå hjärnan. 

Först kanske personen inte inser att han eller hon har slutat andas. Men när problemet blir mera uttalat, så påverkas också personens sömnkvalitet. Det gör att man vaknar upp flera gånger under natten. Det orsakar i sin tur förändringar i det normala sömnmönstret och resultatet blir skadliga konsekvenser.

Det finns två sorters sömnapné:

 1. Obstruktiv apné inträffar när det finns en onormal tillväxt av vävnader runt luftvägarna eller halsen. Denna typ av apné upptäcker man lätt eftersom personen som lider av det vanligtvis snarkar. Apnén kan vara mild, medelmåttig eller svår, beroende på hur många gånger du slutar andas under sömnen. Dessutom spelar personens ålder också en roll.
 2. Den andra formen av sömnapné, central sömnapné, är mycket allvarligare. Det beror på att det centrala nervsystemet är involverat. I de här fallen så får andningscentret inte längre hjärnans order att det ska andas. Den här situationen stör djupsömnen och får personen att vakna upp ett flertal gånger under natten.

Faktorer som påverkar sömnapné

Vissa faktorer ökar sannolikheten för att en person ska lida av sömnapné. En del av dem är:

 • Ålder: Sömnapné är inte könsdiskriminerande. Men det är ändå en större andel vuxna män som lider av det.
 • Fetma: Man har bevisat att övervikt ökar riskerna för sömnapné med tio gånger. Siffran ökar ännu mer vid sjuklig fetma.
 • Rökning eller alkoholism: Båda dessa faktorer påverkar andningscentret.
 • Sjukdomar i luftvägarna: Det här är ganska vanligt bland barn på grund av tonsillernas överdrivna storlek.
 • För stort intag av sömnmedicin eller insomningsmedicin: Det skapar en förändring i nervsystemet. Som ett alternativ finns det utmärkta alternativa behandlingar.

Andra sammanlagda faktorer förvärrar situationen. Till exempel för mycket jobb, stress, att vara utsatt för höga nivåer av koldioxid, hjärtsjukdomar, stroke, högt blodtryck och att inte få tillräckligt med sömn. 

Symptom och behandling

Hantera sömnapnè: En man som snarkar.

Det första tecknet på problem är att man är trött på dagen. Konstanta uppvaknanden nattetid förhindrar personen från att få en god natts sömn. Därför är man kanske inte så uppmärksam under arbetsdagen, när man studerar eller utför dagliga sysslor.

Brist på syre, även under kortare intervall, orsakar minnesförlust och nervositet. Det kan också ge dig illamående, hallucinationer och dimmig syn.

Med tanke på dessa symptom beställer specialisterna en serie olika medicinska undersökningar för att ta reda på vilken typ av apné patienten har. I tillägg till en fysisk undersökning av munnen och halsen så kan de också utföra specifika sömnstudier.

När man väl har avgjort vilken typ och hur svårt problemet är, kommer specialisten att föreslå en behandling. De flesta medicinska råd fokuserar på att förändra patientens vanor.

Bra rutiner för att hantera sömnapné

Med dessa goda rutiner så kommer du att kunna hantera sömnapné, eller åtminstone förbättra den:

 • För att undvika sömnapné bör du börja sova på sidan. Sover du på höger sida hjälper detta ditt hjärta att pumpa bättre och luftvägarna kan expandera utan svårighet. Dessutom förhindrar det att du snarkar.
 • Undvik att dricka alkohol inom sex timmar före sovdags.
 • Sluta röka.
 • Använd inte sömnmedicin.
 • Motionera regelbundet.
 • Ät hälsosamt.
 • Ha koll på din vikt.
 • Undvik att titta på teve, använda din dator, mobiltelefon eller höra på hög musik innan du lägger dig.

Med dessa enkla rutiner kan du lyckas hantera sömnapné. Naturligtvis är det viktigt att gå till en läkare och följa hens instruktioner. På så vis kan du njuta av en god natts sömn och en hälsosam livsstil.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.