Symptom och behandlingar för sömnapné

Sömnapné är mycket vanligare än vad du kanske tror. I dagens artikel ska vi tala om symptom och behandlingar för sömnapné.
Symptom och behandlingar för sömnapné

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Idag vill vi tala om olika symptom och behandlingar för sömnapné.

Känner du någon som lider av sömnapné? Det finns många som har detta andningstillstånd, och det hindrar dem ofta från att få en god natts sömn. Därför tenderar de att drabbas av utmattning under dagen.

Om sömnapné

Sömnapné får den drabbade att sluta andas vid olika tillfällen när vederbörande sover.

Det är givetvis något som inte går obemärkt förbi, och leder ofta till höga snarkningar som plötsligt försvinner. Detta eftersom personen har slutat andas.

Apnén visar sig ofta när personen påbörjar sin REM-sömn. Experter förstår inte riktigt varför, men svalget kollapsar och hindrar luft från att komma igenom.

Detta kan ske flera gånger samma natt, och i de allvarligaste fallen kan man drabbas två gånger i timmen.

Symptom på sömnapné

Snarkande man med sömnapné

Som vi redan påpekat är snarkningar ett av de huvudsakliga symptomen på sömnapné. Personer som lider av detta tillstånd börjar ofta snarka högt så snart de somnat.

Under natten upphör dock plötsliga snarkningarna, följt av ett abrupt försök att andas igen. När detta sker kommer personen vakna eller åtminstone inte sova lika djupt som tidigare.

Andra möjliga symptom inkluderar:

  • Torr mun: vanligtvis orsakat av snarkningar.
  • Huvudvärk: sömnapné har ofta denna bieffekt eftersom man inte syresätter hjärnan tillräckligt när man slutar andas.
  • Trötthet: detta tillstånd hindrar de drabbade från att verkligen vila. Som ett resultat tenderar de att vara väldigt trötta under dagen.

Personer som lider av sömnapné kan även få problem på jobbet. Ibland somnar de till och med på olämpliga platser.

Behandlingar för sömnapné

En person som uppvisar ovan nämnda symptom måste träffa en läkare. Denne kommer utföra en serie specifika tester för att slå fast huruvida han lider av detta tillstånd eller inte.

När diagnosen har ställts kan läkaren ta fram rätt behandlingsplan för varje individuellt fall. Utöver läkarens rekommendationer kan man dock även komplettera med följande behandlingar för sömnapné.

1. Eliminera dåliga vanor

Detta är det första man bör göra. Personen måste eliminera alla dåliga vanor hon har och istället börja ägna sig åt vanor som förbättrar hälsan.

Denna metod kräver inga läkemedel eller aggressiva metoder, och är bäst för personer som lider av lindrig sömnapné.

Några vanor som kan hjälpa dig att lindra detta tillstånd är att sluta med tobak, börja träna mer samt göra kostförändringar som gagnar vikten. I många fall är detta en väldigt framgångsrik taktik.

2. Behandlingar för sömnapné: bär en andningsmask

Man med andningsmask

Nästa behandlingsalternativ är ett av de vanligaste för personer som är drabbade av sömnapné. Det involverar att bära en speciell ansiktsmask (som kallas för CPAP) som hjälper personen att sova bättre.

Denna mask applicerar ett tryck i de övre luftvägarna för att motverka att de blockerasVidare hindrar den personen från att snarka och har inga bieffekter.

3. Genomgå kirurgi

Det sista av behandlingarna för sömnapné används bara i specifika fall. Om personen t.ex lider av polyper så kan läkaren rekommendera kirurgi eftersom en andningsmask inte kommer räcka.

Vidare är denna behandlingsform nödvändig om det finns en lesion i de övre luftvägarna.

Det finns inget botemedel för sömnapné

I dagsläget finns det inget botemedel för detta tillstånd. De behandlingar för sömnapné som finns är istället inriktade på att motverka symptomen. Om man slutar med behandlingen kommer sömnapnén visa sig igen.

Dessa behandlingar är menade att förbättra människors livskvalitet eftersom de kommer kunna sova bättre och få mer energi under dagen. Vidare kommer personerna de lever med vara tacksamma.

Inte bara för att snarkningarna kommer upphöra, utan även för att de inte behöver oroa sig för att du kommer sluta andas.

Lider någon du känner av sömnapné? Hur har du själv lyckats leva med detta tillstånd om du är drabbad?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ryan, S. (2016). Obstructive Sleep Apnea. In International Encyclopedia of Public Health. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803678-5.00311-8
  • Punjabi, N. M. (2008). The Epidemiology of Adult Obstructive Sleep Apnea. Proceedings of the American Thoracic Society. https://doi.org/10.1513/pats.200709-155MG
  • Somers, V. K., White, D. P., Amin, R., Abraham, W. T., Costa, F., Culebras, A., … Young, T. (2008). Sleep Apnea and Cardiovascular Disease. An American Heart Association/American College of Cardiology Foundation Scientific Statement From the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research Professional Education Committee, Council on Clinical Cardiology, Stroke Council, and Council on Cardiovascular Nursing In Collaboration With the National Heart, Lung. Journal of the American College of Cardiology. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.05.002

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.