Vad är autofobi? Rädslan för att vara ensam

Att vara ensam kan vara hälsosamt och berikande, men för vissa människor är det oacceptabelt. Detta är fallet för dem som lider av autofobi. Dagens artikel diskuterar denna störning och dess konsekvenser.
Vad är autofobi? Rädslan för att vara ensam
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Autofobi är ganska vanligt i dagens samhälle. Denna störning uppträder hos personer som upplever höga nivåer av ångest när de är ensamma. Som du kanske redan vet finns det vissa människor som njuter av ensamhet, medan andra försöker undvika det.

En del av oss tycker om våra ögonblick av att vara i fred och tillfällen för introspektion, och det finns till och med tillfällen när vi kan känna oss obekväma att vara runt omkring andra. För de som försöker undvika att vara för sig själva så kan emellertid ensamhet kännas som ett straff, och sällskap blir därmed en nödvändighet för den som är rädd för att vara ensam.

Så vad vill du göra på dina lediga dagar? Ser du en möjlighet till att vila och skämma bort dig själv? Eller får du panik och börjar leta efter en följeslagare? Ja, det är många av oss som är ganska obekväma när det kommer till att vara ensam. Emellertid så kan detta obehag faktiskt vara så stort att det når patologiska nivåer för en liten grupp människor; de som lider av autofobi.

Vad är autofobi?

Uttrycket autofobi betyder “rädsla för sig själv.” Det handlar dock inte nödvändigtvis om att frukta sin egen närvaro utan mer om att vara rädd för att vara helt ensam. Med andra ord så tål inte dessa människor att känna sig ensamma.

Denna sjukdom faller under kategorin fobi och dessa är symtomen:

  • Det finns en intensivt irrationell rädsla för att vara ensam.
  • Personen undviker att vara ensam på alla sätt och känner sig verkligen sjuk när han eller hon inte kan hitta sällskap.
  • Irrationell rädsla och ångest försämrar individens dagliga funktion och påverkar honom/henne på social, personlig och professionell nivå.
  • Symtomen varar i mer än sex månader.
ensam person går mot ljuset.
Rädslan för att vara ensam är ett kännetecken för vår moderna, teknologiska era där de flesta av oss är hyperuppkopplade.

Hur manifesterar sig denna störning?

De symtom som vi precis nämnde ovan, typiska för autofobi, är i grunden symtomen för ångestsyndrom och manifesterar sig på olika sätt. Följande tillstånd är de vanligaste:

  • Det finns dysfunktionella tankar förknippade med att vara ensam på kognitiv nivå. Individen kan tro att han är i fara (till exempel ska komma att uppleva en attack eller en olycka) och oroar sig för att ingen kommer att vara där om han behöver hjälp, och att det kommer att sluta med att han dör som en följd. Men det finns också en viss rädsla för att ignoreras eller avvisas. Detta är vanligtvis en individ som har ett stort behov av att känna sig bekräftad.
  • Det finns också somatiska symtom på en fysiologisk nivå som takykardi, hjärtklappning, svettning, yrsel och olika smärtor.
  • På beteendemässig nivå undviker personer med autofobi ensamhet och försöker fly det så fort som möjligt, och på vilket sätt som helst.

Vad är orsakerna till autofobi?

Orsakerna till autofobi är inte helt tydliga och varierar beroende på det specifika fallet. Ursprunget är vanligtvis en direkt upplevelse där man varit ensam i en farlig situation. Till exempel kan man ha upplevt en traumatisk upplevelse när det inte fanns någon i närheten.

Observationsinlärning är också en vanlig utlösare för rädsla, vilket är när man har bevittnat de negativa konsekvenserna av ensamhet hos andra.

Som vi nämnde tidigare så är autofobi vanligt i dagens samhälle, även om det inte manifesterar sig med en samma intensitet hos alla. Vi lever i ett individualistiskt, konkurrenskraftigt samhälle som främjar självständighet; en kultur som sällan tillåter introspektion. Vi är vana vid att vara upptagna och allt för stimulerande miljöer. Ny teknik och elektroniska enheter håller oss i ständig kontakt med andra eller distraherar oss med extern information. Således har vi inte riktigt tid till lyssna eller se på oss själva, så vi känner inte riktigt till vilka individer vi faktiskt är.

Vi är i själva verket inte vana vid att vara i kontakt med vårt inre jag och vi är obekväma när vi är det. Detta obehag blir en verklig rädsla för den som är drabbad av autofobi.

kvinna gungar för sig själv på stranden.
Ursprunget till autofobi är inte alltid tydligt och man kan behöva göra en psykologisk utvärdering för att undvika komplikationer.

Det är viktigt att lära sig att vara ensam

Konsekvenserna av autofobi går utöver det obehag och ångest som det genererar hos personen. Faktum är att oförmågan att vara ensam kan leda till att skapa emotionellt beroende och andra skadliga relationer. Dessutom kan överdrivet behov av bekräftelse skada känslomässiga relationer.

Gradvis exponering är den huvudsakliga behandlingen för autofobi. Det innebär att personen gradvis exponeras för situationer där de är ensamma.

Det är också viktigt att utföra en kognitiv omstrukturering av de dysfunktionella tankarna för att ersätta dessa med andra som är bättre anpassade och lämpliga. Att lära sig vissa tekniker som kan kontrollera aktiveringen som en metod för att reglera ångest kan också visa sig vara användbart för en person som lider av detta tillstånd.

Kort sagt så är att vara ensam både en vanlig och hälsosam omständighet som vi måste kunna tolerera. Dessutom är ensamhet ett utmärkt tillfälle att få kontakt med oss ​​själva och förbättra vår emotionella hälsa. Så varför inte dra nytta av det och njuta fullt ut av det?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bonet, J. I. C. (2001). Tratamientos psicológicos eficaces para las fobias específicas. Psicothema13(3), 447-452.
  • Tortella-Feliu, M., & Fullana, M. A. R. (1998). Una revisión de los estudios retrospectivos sobre el origen de las fobias específicas. Psicología conductual6(3), 555-580.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.