Är det möjligt att övervinna en kyssfobi?

Kyssfobi är en intensiv och obefogad rädsla för att kyssas. Fobin har sitt ursprung i ångest, och terapi är den bästa behandlingen.
Är det möjligt att övervinna en kyssfobi?
Andrés Carrillo

Skriven och verifierad av psykolog Andrés Carrillo.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Filofobi betyder i grunden “kyssfobi”, vilket är den irrationella rädslan för att kyssas. Personer med denna fobi känner sig obekväma inför tanken på ens en vänskaplig puss på kinden. Det är en typ av ångestsyndrom.

Personer med detta tillstånd tycker att alla pussar eller kyssar är något negativat. Vissa människor känner sig till exempel inte bekväma med att avslöja sina känslor och känner sig sårbara vid denna handling. Med andra ord, de tolkar det som ett angrepp på deras integritet.

Deras mellanmänskliga relationer blir som ett resultat allvarligt begränsade. Vad gör att denna fobi uppstår? Finns det något sätt att hantera detta? Dagens artikel tar upp de främsta orsakerna till kyssfobi och några strategier för att övervinna den.

Symptom på kyssfobi

I allmänhet har alla fobier liknande symptomatologi. I det här fallet är rädslans fokus centrerad kring pussar och kyssar: ångest över att ge eller att få en puss eller kyss. Faktum är att det orsakar den typ av ångest som leder till karaktäristiska fysiska symptom som svettningar, kvävningskänslor och huvudvärk.

Utöver detta kan det också innebära psykologiska symptom som inte har några fysiologiska manifestationer. Till exempel upplever personer med filofobi katastrofala tankar som bland annat en stark övertygelse att en kyss kan smitta dem med allvarliga sjukdomar.

Därför tenderar dessa individer att hålla sig borta från alla romantiska situationer för att känna sig trygga. Faktum är att i de mest extrema fallen undviker de att träffa människor helt.

man vill inte kyssas
Personer med kyssfobi är rädda för att ge eller ta emot kyssar för att de tror att det är farligt.

Orsaker till kyssfobi

Orsakerna till denna specifika fobi är inte sällan relaterade till traumatiska händelser relaterade till kyssar eller intima situationer. Det kan hända efter en första otillfredsställande kyss som leder till att man vill undvika att återuppleva samma obehagliga upplevelse.

Men också andra situationer kan få människor att vilja fly bort från romantiska relationer. Nedan tar vi upp de fobier som är förknippade med rädslan för att bli kysst för att kunna identifiera de olika scenarier som kan vara förknippade med den.

1. Rädsla för att bli övergiven

Vissa människor förknippar kyssar med engagemang och relationer. Således undviker de att ge eller ta emot kyssar av rädsla för att bli övergivna. Låg självkänsla är en del av problemet i dessa fall, då man har en dålig bild av sig själv. Man tenderar att tänka “varför skulle någon vilja vara med mig?”

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så kommer du över att bli ghostad och varför du inte ska ghosta

2. Haptefobi

Detta är en helt egen typ av fobi som innebär att man har en intensiv rädsla för att bli berörd. Följaktligen skapar kyssar panik eftersom det är en form av intim och intensiv kontakt.

3. Mysofobi

Mysofobi eller germafobi är nära kopplat till rädslan för att kyssas. Anledningen till detta fobiska samband är att personen är övertygad om att bakterierna i andra människors saliv är farliga. Tanken på att kunna drabbas av en dödlig sjukdom under en kyss leder alltså till det undvikande beteendet.

4. Halitofobi

Personer med halitofobi gillar inte lukten av folks andedräkt. Men detta ogillande sträcker sig längre än så. Faktum är att alla typer av lukt som kommer från munnen är en källa till avsky och till och med rädsla. Även lukten av personens egen mun är obehaglig för den som har denna fobi. Som du kan föreställa dig innebär det ett stort hinder när det kommer till att kyssas.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Hemligheterna bakom ett lyckligt parförhållande

kvinna med kyssfobi
Många andra fobier kan vara kopplade till en kyssfobi, t.ex. rädslan för att bli berörd, rädslan för att bli övergiven, eller en stark aversion mot munlukt.

Är det möjligt att övervinna en kyssfobi?

Att övervinna fobier beror till stor del på patientens förmåga till självinsikt. Det innebär att kunna göra en objektiv personlig bedömning för att identifiera irrationella uppfattningar. Därför är kognitiv beteendeterapi den mest effektiva behandlingen vid fobier.

Målet med denna typ av terapi är att hjälpa patienten att ersätta de mentala idéer som vidmakthåller dennes fobier. Till exempel kan kognitiv omstrukturering hjälpa en person med filemofobi lära sig att acceptera det faktum att inte alla kyssar utgör en hälsorisk.

När de katastrofala idéerna blir demonterade, kan patienten börja ge sig själv möjligheten att uppleva de rädslor som tidigare varit förlamande. Det är naturligt att dessa människor kvarhåller vissa aversioner under de första sessionerna. Men målet är att de till sist ska klara av att uppleva en kyss.

När är det egentligen farligt att kyssa någon?

Det är sant att kyssar kan vara farligt under vissa omständigheter, särskilt de mest passionerade. Det är dock osannolikt att en kyss leder till en dödlig sjukdom under normala förhållanden.

Det kan emellertid vara skadligt att kyssa någon när du se att han eller hon har vårtor eller sår i munnen. Detta beror eftersom att det kan vara ett tecken på herpes. Dessutom är personer med dålig munhygien mer benägna att få sjukdomar av att kyssas. Så sammanfattningsvis, var selektiv när det gäller vem du kysser, men du behöver inte vara extrem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Sánchez-Navarro, J., and J. Martínez. “Reactividad Fisiológica Periférica y Actividad Cerebral En Las Fobias Específicas.” Escritos de Psicología 3 (2009): 43–54. Print.
  • Bonet, Juan I. Capafons. “Tratamientos Psicológicos Eficaces Para Las Fobias Específicas.” Psicothema 13.Número 3 (2001): 447–452. Print.
  • Miranda, Lola Riesco, and Jorge A Cervilla Ballesteros. Terapia Cognitivo-Conductual. N.p., 2021. Print.
  • Caballo, Vicente. “Manual Para El Tratamiento Cognitivo-Conductual de Los Trastornos Psicológicos.” ACADEMIA Acelerando la investigación mundial. Manual 1.2 (2007): 777. Print.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.