Vad är generaliserat ångestsyndrom?

Vad är generaliserat ångestsyndrom? Lär dig mer om orsakerna, symptomen och behandlingarna i den här artikeln.
Vad är generaliserat ångestsyndrom?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Generaliserat ångestsyndrom är ett tillstånd som beror på kontinuerlig hyperaktivering av systemen som ska garantera vår överlevnad.

Lär dig mer i dagens artikel.

Vad är ångest?

Ångest är naturligt.

Det är faktiskt en adaptiv mekanism som förbereder kroppens mentala och fysiska styrka för att komma över ett hinder. Det är vad som kallas för “flykt- och kamprespons“, eller svaret på akut stress.

När du ställs inför ett möjligt hot sker en biokemisk reaktion i amygdala, som är en komponent i det centrala nervsystemet. Därefter skickas ett kemiskt budskap ut som förbereder kroppen på att ta tag i situationen.

Hjärtrytmen ökar och blodtrycket höjs. Det skickas mer blod till musklerna och pupillerna vidgas. Målet är att konfrontera eller fly från ett hot.

Kortisol är hormonet som förbereder kroppen på kamp eller flykt. Det förklarar de fysiska symptomen hos personer med ångest.

Ett exempel på ångest kan vara följande: en person stöter på ett vilt djur, blir rädd och vet inte hur denne ska reagera.

I denna situation förbereder kroppen försvarsmekanismer för att:

 • Försvara sig
 • Attackera
 • Fly

Allt det händer utan att personen är medveten om att någon mekanism aktiveras. Det händer faktiskt så snabbt att vi inte har tid att märka de olika stegen i processen.

Instinkten utlöser en serie fysiska reaktioner som aktiverar en eller annan försvarsmekanism.

Man hoppar mellan klippor

Enkelt förklarat: ångest är basen för överlevnad. Så när blir ångesten något negativt?

När den går överstyr.

Varför? För att resultatet då inte är adaptivt. Istället för att komma över ett hinder blir ångesten ett hinder i sig självt. Det betyder att ångesten får oss att spåra ur och förlora kontrollen över situationen.

Varför inträffar ångest?

Informationen vi samlar på oss genom kroppens alla sinnen (med undantag för luktsinnet) reser genom talamus. Det är en beståndsdel i det centrala nervsystemet som filtrerar stimulans.

Talamus hjälper hjärnan att filtrera bort allt som inte är viktig information. Men när vi uppfattar informationen felaktigt orsakar det ångest. Det kan även förstora hotet.

När informationen blir ett hot kan hjärnan och andra områden av nervsystemet signalera till amygdala.

Hur fungerar det?

Allt handlar om utsläppet av noradrenalin. Det släpps ut i locus coeruleus – en region av hjärnan där neuronernas noradrenerga är rikliga.

Amygdala skickar ut nya signaler som snabbt släpper ut kortisol, ett hormon som förbereder kroppen på kamp eller flykt. Det förklarar de fysiska symptomen på ångest.

Kvinna med panikattack på bänk

Denna hyperaktivering av amygdala utlöser även ett annat problem; det påverkar området av hjärnan som har hand om att stoppa rädsla. Därför stoppar inte hjärnan känslan av rädsla, och fortsätter att uppfatta hotet.

Inget kan stoppa dessa reaktioner.

Vilka problem uppstår på lång sikt?

Man kan säga att kroppen vänjer sig vid att reagera på detta sätt. Den förlängda aktiveringen och kortisolutsläppet försvagar toleranströskeln.

Det kan förklara varför barn som utsätts för övergrepp och personer som levt i krigszoner upplever mer ångest. Efter att ha levt i konstant spänning i åratal blir deras kroppar vana vid att svara på detta sätt när de ställs inför ett hot.

Vad har olika ångestsyndrom gemensamt?

Rädsla och oro är vad som karaktäriserar ett ångestsyndrom. 

Den här artikeln fokuserar på generaliserat ångestsyndrom, men det finns många andra former:

ÅNGESTSJUKDOMAR

Vad är generaliserat ångestsyndrom?

Följande är några symptom på generaliserat ångestsyndrom:

 • Synbar ångest, oro och känslor av farhåga i över sex månader kopplat till dagliga situationer.
 • Hjärtklappning, perspiration, skakningar och torr mun.
 • En känsla av att drunkna, svårigheter att svälja, tryck i bröstet och illamående.
 • Yrsel och instabilitet.
 • Känslor av overklighet (episoder av overklighet) och utomkroppsliga känslor.
 • Rädsla för att bli galen, tappa kontrollen och rädsla för att dö.
 • Muskelspänningar och smärta.
 • Svårigheter att koncentrera sig, tomt sinne och irritabilitet.
 • Sömnsvårigheter på grund av oro.

Hur vanligt är det? Vem drabbas?

Ångest inträffar ofta, och generaliserat ångestsyndrom är relativt vanligt bland vuxna.

Ångest och depression

Kvinna med ångest

Bland de olika ångestsjukdomarna är majoriteten av fallen kopplade till varandra, precis som med depression. Kopplingen mellan de mentala tillstånden och de kroniska, fysiska effekterna är dessutom mer än uppenbar.

Kopplingen mellan mental och fysisk hälsa hos äldre är av speciell vikt. I denna grupp läggs alla dessa problem till andra sjukdomar, ensamhet och bristen på sociala och ekonomiska resurser.

En annan viktig poäng är behandlingarna. I majoriteten av fallen är behandlingen för generaliserat ångestsyndrom en kombination av antidepressiva läkemedel och lugnande medel, såväl som kognitiv beteendeterapi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Portman, M. E., Riskind, J. H., & Rector, N. A. (2012). Generalized Anxiety Disorder. In Encyclopedia of Human Behavior: Second Edition. https://doi.org/10.1016/j.sna.2003.11.041
 • Durham, R. C. (2004). Treatment of generalized anxiety disorder. Psychiatry. https://doi.org/10.1383/psyt.3.4.30.32903
 • Cuijpers, P., Sijbrandij, M., Koole, S., Huibers, M., Berking, M., & Andersson, G. (2014). Psychological treatment of generalized anxiety disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology Review. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.01.002
 • Moffitt, T. E., Harrington, H., Caspi, A., Kim-Cohen, J., Goldberg, D., Gregory, A. M., & Poulton, R. (2007). Depression and Generalized Anxiety Disorder. Archives of General Psychiatry. https://doi.org/10.1001/archpsyc.64.6.651
 • Angst, J., Paksarian, D., Cui, L., Merikangas, K. R., Hengartner, M. P., Ajdacic-Gross, V., & Rössler, W. (2016). The epidemiology of common mental disorders from age 20 to 50: results from the prospective Zurich cohort Study. Epidemiology and psychiatric sciences, 25(1), 24-32.
 • Patriquin, M. A., & Mathew, S. J. (2017). The neurobiological mechanisms of generalized anxiety disorder and chronic stress. Chronic Stress, 1, 2470547017703993.
 • Bados López, A. (2006). Trastorno de ansiedad generalizada: naturaleza, evaluación y tratamiento.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.