Hemligheterna bakom ett lyckligt parförhållande

Det finns såklart konflikter och oenigheter även hos lyckliga par. Skillnaden är att personerna kan lösa sina problem med respekt och empati gentemot varandra.
Hemligheterna bakom ett lyckligt parförhållande

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Att ha ett lyckligt parförhållande är inte alls simpelt. Ibland uppstår besvikelser, meningsskiljaktigheter och problem som kan tära på förhållandet. Därför frågar vi: Vad är hemligheten bakom lyckliga förhållanden och lyckliga par?

Lyckliga par följer en serie steg som distanserar dem från allmänna övertygelser som vi tror stämmer in på hur ett förhållande bör vara. Man borde alltid ifrågasätta dessa myter och absoluta sanningar som existerar inom ämnet.

Vilka hemligheter ligger bakom ett lyckligt parförhållande? Vad gör de som inte andra gör? Idag får du reda på det.

Ett lyckligt parförhållande innebär att visa ömhet och respekt

Nära varandra

Om det inte finns ömhet och känslor från båda parterna i ett förhållande, är förhållandet dömt att misslyckas. Den enkla stommen i förhållandet är också ömhet: att gå hand i hand.

En av hemligheterna bakom ett lyckligt par är också medvetenheten om att förhållandet kommer att förändras efter den första perioden av iver och kärlek och då bli ett mer avslappnat förhållande. Fjärilarna i magen försvinner så småningom och man är inte lika nervös. Nu kan man uppleva mogen kärlek.

Trots att kärleken har uppnått ett mer moget stadium, är det vanligt att man börjar begå misstag som många par gör. En av dessa är att man slutar visa ömhet och känslor.

När vi säger ömhet och känslor pratar vi om smekningar, kyssar på kinden, att ta varandras händer, le, eller säga ett enkelt tack. Alla dessa saker kan lätt försvinna så småningom och det här kallar vi för att man “blir bekväm i förhållandet”.

  • Ett lyckligt par vet att fysisk kontakt är väsentligt. Annars blir de bara rumskompisar.
  • Ett lyckligt par vet också att det är nödvändigt att visa känslor för att bli ett nära par. Att knyta sig till varandra förebygger att ett par faller in i enformighet.
  • Utan närhet och kramar kan också sex så småningom bli bortglömt.

Lös konflikter med intelligens

Ett lyckligt parförhållande kräver arbete

En annan hemlighet bakom ett lyckligt parförhållande är att låta intelligensen leda då problem uppstår i förhållandet. En av grejerna som kan få ett förhållande att vackla och orsaka konflikter kommer från skiljaktigheter i åsikter och synpunkter.

Trots det vet lyckliga par att ömsesidig respekt är viktigare än något annat. På detta sätt vet de hur de kan kommunicera med den andra om vad de tycker utan att attackera personen eller tvinga ens egen åsikt på den andra.

Det de gör istället är att de lyssnar på varandra, försöker förstå den andras synvinkel på saken, och på det sättet försöker de hitta en lösning som tillfredsställer båda två. Det innebär att komma till en kompromiss och finna samsyn.

Många människor i parförhållanden tar upp negativa saker från det förflutna. De försöker därmed manipulera och peka ut sin partner, och det slutar med att de åsamkar förhållandet en hel del skada.

Det finns andra sätt att lösa konflikter. För att göra det måste man dock ha respekt för den andra personen och visa detta genom att lyssna och ha förmåga att känna empati.

Skapa det vi kallar för en “kärleksplan”

Ung kärlek

Den sista hemligheten bakom ett lyckligt parförhållande är en “kärleksplan”. Det här är inget mer än en plan eller en översikt över vad paret vill skapa i förhållandet.

I denna plan svarar båda parterna på frågor som till exempel: Vad är min partner intresserad av? Vad gör personen lycklig? Vad motiverar henne eller honom?

Genom planen konstruerar båda parterna ett liv med den andres drömmar i åtanke.

Allt detta gör att den ena kompletterar den andra. De känner varandra bättre nu och de vet hur de kan ha en mer givande vardag tillsammans.

Ett lyckligt parförhållande innebär inte att man måste göra en massa märkvärdigheter för att nå lycka. Istället försöker man helt enkelt ta hand om inte bara ens eget välmående, utan också den andres.

Kommunikation, empati och andra element som vi nämnt ovan är viktiga för att ha ett förhållande som är givande.

Alla problem kan lösas genom att man pratar med och lyssnar på den andra personen. Och dessa problem ska man lösa tillsammans. Ett lyckligt par är ett team.

Nu vet du hemligheterna bakom att få ett lyckligt parförhållande. Kommer du att kunna uppnå detta?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.