Vad är konfabulationer och varför uppstår de?

Konfabulationer kan vara svåra att hantera och förstå. Det finns dock möjligheter att förbättra livskvaliteten för människor som drabbas av dem. Låt oss titta på vad konfabulationer är och hur vi bör hantera dem.
Vad är konfabulationer och varför uppstår de?
Andrés Carrillo

Skriven och verifierad av psykolog Andrés Carrillo.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Konfabulationer är något som härrör från en förvrängning av våra minnen i ett försök att förstå vad saker innebär. Denna aspekt av vårt minne är en av de mest studerade av alla mänskliga kognitiva processer. Det är fortfarande ett komplext ämne.

De händelser vi har i minnet är inte exakta återskapanden av verkliga händelser. Varje individ kan komma ihåg en händelse på ett eget sätt och vara helt säker på att det var precis så som det hände. Detta är en deformation av verkligheten som uppstår på grund av förlust av information.

Ett tydligt exempel på detta kan man se hos äldre personer som har en allvarlig neurokognitiv sjukdom (som senildemens). De kan vara övertygade om att de har upplevt något på ett helt annat sätt än hur det faktiskt hände.

Vad är konfabulationer: Typer och klassificering

Konfabulationer är ett kognitivt fenomen som är svårt att kategorisera eftersom dessa kan manifestera sig på flera sätt. Det finns dock fem kriterier för klassificering av denna typ av kognitiva förändringar.

Låt oss ta en titt på dem.

1. Spontana konfabulationer

Denna första typ av konfabulation är kortvarig. Det är en fantasifull idé som en person på ett tydligt sätt bekräftar vara verklig. Detta inträffar vanligtvis hos patienter med Korsakoffs syndrom.

2. Framkallade konfabulationer

Vad som händer i det här fallet är att minnet framkallar något som inte är korrekt. Det är vanligt hos personer med minnesförlust. Något liknande händer när en frisk person försöker memorera information på ett påtvingat sätt under långa perioder.

Att studera till ett prov genom att plugga in stora mängder litteratur kan till exempel leda till fel i minnet. Vissa begrepp kan byta plats och man kan uppleva att de är sanna vid tidpunkten för tentamen, trots att de inte motsvarar verkligheten.

vad är konfabulationer förvirrad man
Ålderdom ökar risken för att uppleva senildemens, vanligtvis förknippat med att man utvecklar av minnen av händelser som aldrig skett.

3. Enkel provocerad störning

Dessa snedvridningar av minnet uppträder när man behöver komma ihåg viss information i detalj. Låt oss föreställa oss ett ögonblick att du glömmer inköpslistan hemma och försöker komma ihåg vad som stod på den. Du kan då köpa något som inte fanns med på din lista, men vara helt övertygad om att det stod på listan.

4. Ögonblickliga konfabulationer

Denna typ av minnesfel är den vanligaste typen av konfabulation. Berättelserna kan vara otroliga samtidigt som de är trovärdiga.

Dessa är ganska lätta att känna igen. Till exempel när en patient pratar om sina planer i detalj, men dessa inte alls är genomförbara. Det är vanligt på vårdhem när vissa äldre vuxna hävdar att de ska besöka barndomsvänner, trots att de redan är döda.

5. Otroliga konfabulationer

Denna typ av konfabulation är den mest intensiva på grund av att de verkar vara helt fristående från verkligheten som dessa människor lever i. Som begreppet antyder är det här otroliga historier som bara är trovärdiga för patienten. Dessa sneda verklighetsuppfattningar är också vanliga hos psykotiska patienter och personer med paralytisk demens.

En annan klassificering

Kopelman har föreslagit en annan klassificering av de fem typerna vi nämner ovan. Den är den mest exakta för att bestämma intensiteten och frekvensen av konfabulationerna som en person har. En annan metod som har använts genom åren är den som föreslagits av Schnider, som består av fyra kriterier:

 • Innehåll. Här avgör man hur troligt ett minne är genom att använda gränser mellan sant och falskt, fantasi och verklighet.
 • Hur de uppstår. Är de spontana eller provocerade?
 • Vad de handlar om. Är de episodiska, självbiografiska, allmänt semantiska eller personligt semantiska?
 • Det kliniska syndromet inom vilket de förekommer.

Vilka symptom är relaterade till konfabulationer?

Symptomatologin för konfabulationer varierar beroende på vilken som är den bakomliggande störningen som orsakar dem. Till exempel är de mest karakteristiska symptomen på Alzheimers sjukdom kognitiva brister, mental nedsatthet och minnesproblem.

Låt oss se vilka andra symptom som kan visa sig, beroende på den neurologiska störningen:

 • Demens visar symptom som minnesförlust och även personlighetsförändring
 • Schizofreni är en tankestörning, akustiska hallucinationer och paranoia
 • Korsakoffs syndrom är förlusten av nyare minnen, mani och repetitivt beteende
 • Asomatognosi är oförmågan att integrera eller känna igen sina egna kroppsdelar, man upplever falska känslor förknippade med förlusten av en lem

Vad kan orsaka konfabulationer

Orsakerna till minnesförlust som orsakar konfabulationer hos patienter är ett resultat av skador på hjärnans främre område. Det drabbade området är främst det basala prefrontala området där orbitofrontal cortex och ventromedial cortex finns.

Det finns tre teorier som försöker förklara orsakerna till att konfabulationer uppstår, utifrån ett neuropsykologiskt perspektiv. Vi ska nu titta på dessa.

1. Minnesfunktion

Denna teori säger att konfabulationer är en form av minnesförlust. Det grundläggande i denna teori är att oförmågan att komma ihåg saker är ett sätt att ge mening till de ofullständiga minnen som man kan komma ihåg. Det finns en allmän acceptans för denna hypotes.

2. Verkställande dysfunktion

Denna teori säger att oförmågan att minnas som ger upphov till konfabulation inträffar när det finns allvarliga mentala begränsningar när det kommer till att planera och sätta specifika mål.

3. Dubbel hypotes

I denna hypotes utesluter metoden inte något av de tidigare postulaten. Det hävdar i själva verket att konfabulationer beror på en brist i verkställande processer (högre medvetenhetsfunktioner), tillsammans med oförmåga att minnas.

Vi tror att du kommer att gilla den här artikeln: Minnesproblem kan motverkas med naturlig mat

Behandling

vad är konfabulationer: bilder på hjärna
Hjärnskador kan vara en orsak till konfabulationer.

Konfabulationer betraktas som en obehandlingsbar bieffekt, men det finns behandlingsmetoder som kan förbättra livskvaliteten för patienter som konfabulerar efter en hjärnskada. Det neuropsykologiska förfarandet är i dessa fall baserat på konfrontationer som ett medel för kognitiv stimulering.

Denna behandling har utformats av forskare vid universitetet i Granada. Den består av att man visar en serie bilder för patienterna. Serien kan visas i oordning, och efteråt ombeds patienterna att försöka komma ihåg vad de sett. Konfabulationer inträffar när dessa människor försöker komma ihåg, och det är då specialisterna ingriper.

De måste betona för patienterna att det som deras minne påstår vara sant inte är det, och sedan visar de bilderna igen. Naturligtvis förklarar de för dem att det är deras minne som brister, något man inom neuropsykologi kallar feedback. Man kan förvänta sig en förbättring efter cirka nio veckor.

Vad ska du göra om du känner någon som har konfabulationer

Det bästa du kan göra är att inte plötsligt insistera på att en person har fel om du känner någon som konfabulerar. Du bör komma ihåg att dessa fakta är verkliga för dem, så visa empati och undvik att betona dem ytterligare.

Nästa sak att göra är att konsultera en specialist som kan utvärdera dem och fastställa tillståndets intensitet för att bestämma vilken behandling som bör följas. Vissa patienter slutar konfabulera efter ett tag och behöver inte läggas in på sjukhus.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lorente-Rovira, Esther et al. “Confabulaciones ( I ): Concepto , Clasificación y Neuropatología.” Actas Españolas de Psiquiatría 39.4 (2011): 251–259. Print.
 • Jenkinson, Paul, Valentina Moro, and Aikaterini Fotopoulou. “Definition: asomatognosia.” Cortex (2018).
 • Pérez, Florencia, et al. “Las Confabulaciones: más allá de un déficit mnésico.” Revista Chilena de Neuropsicología 7.3 (2012): 134-140.
 • Lorente-Rovira, Esther et al. “Confabulaciones (II): Modelos Explicativos.” Actas Espanolas de Psiquiatria Nov. 2011: 384–392. Print.
 • Truffino, J. Cabanyes. “Neuropsicologia del sindrome de Korsakoff.” Neurologia 19.4 (2004): 183-192.
 • Triviño M, Ródenas E, Lupiáñez J, Arnedo M (2017) Effectiveness of a neuropsychological treatment for confabulations after brain injury: A clinical trial with theoretical implications. PLoS ONE 12(3): e0173166.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.