Förebyggande av och symptom på amnesi

Amnesi är ett tillstånd som karaktäriseras av att inte kunna komma ihåg eller kvarhålla information. Idag ska vi tala om dess symptom.
Förebyggande av och symptom på amnesi

Senaste uppdateringen: 14 november, 2019

Symptom på amnesi inkluderar givetvis först och främst delvis eller total minnesförlust.

Ur en mer teknisk synvinkel kan vi säga att det är ett problem med minnesfunktionen där en person inte kan bibehålla eller komma ihåg viss eller all förvarad information.

För att bättre förstå vad amnesi är måste man veta lite mer om hur minnet fungerar och vad det är.

Minnet är i grunden förmågan hos det centrala nervsystemet att lära sig, organisera och hämta händelser från vårt förflutna.

Tack vare minnet kan vi spara data genom komplexa mekanismer som utvecklas i tre skeden: kodning, förvaring och hämtning.

När en person drabbas av amnesi förlorar vederbörande förmågan att utveckla minnen och alla processer detta innefattar.

Vad leder till amnesi?

Teckning av minnesförlust

Orsakerna till amnesi kan variera. Det kan ha att göra med skada på hjärnan eller psykologiska fenomen.

Utlösarna för detta tillstånd är antingen organiska eller funktionella.

  • I organiska fall kan faktorer orsaka skada på hjärnanvare sig det är sjukdomar, trauma eller användning av vissa läkemedel, som bedövningsmedel.
  • Funktionella orsaker inkluderar i sin tur psykologiska faktorer, som försvarsmekanismer. Detta kallas i bland för posttraumatiskt amnesisyndrom.

Utöver denna allmänna klassificering finns det andra orsaker, såsom när det inträffar direkt efter anestesi. Detta eftersom anestesi orsakar störningar i mekanismerna för minneskonsolidering.

Avslutningsvis kan amnesi även inträffa spontant. Ett exempel på detta är global transitorisk amnesi. I dessa fall finns det en högre prevalens hos medelålders och äldre människor, speciellt män.

Det varar generellt i mindre än 24 timmar.

Förebyggande av och symptom på amnesi

Symptom på amnesi

Tecknen på detta tillstånd kretsar kring förlusten av tillgången till minnet. Drabbade personer kan vara oförmögna att komma ihåg datum, namn eller allmän information från sitt förflutna.

Generellt är två kännetecken:

  • Svårigheter att lära sig ny information efter att amnesin har börjat. Denna situation kallas för anterograd amnesi.
  • Svårigheter att komma ihåg tidigare händelser och information som brukade vara bekant. I detta fall är amnesin retrograd.

Det är viktigt att komma ihåg att minnesförlust inte har något att göra med intelligens eller allmän kunskap, medvetenhet, uppmärksamhet, bedömningsförmåga, personlighet eller identitet.

Bland de andra symptomen och tecknen hittar vi:

  • Närvaron av falska minnen. Personer med amnesi kan alltså få vanföreställningar och antingen skapa helt påhittade minnen eller skapa dem utifrån genuina minnen som placeras fel i tiden.
  • Det finns även förvirring och desorientering.
  • De personliga relationerna kan snabbt försämras.

Amnesi ska dock inte blandas ihop med demens, eftersom de är två olika termer och tillstånd. Demens involverar andra kognitiva problem som inte amnesi uppvisar.

Förebyggande av amnesi

Kvinna med lapp i pannan

Behandlingar av tillstånd som kan påverka hjärnstrukturen kommer alltid vara sättet att undvika denna typ av skada.

All skada som drabbar hjärnan räcker för att detta tillstånd ska utvecklas, så det är viktigt att ta förebyggande åtgärder.

Undvik till exempel att dricka för mycket alkohol, eftersom det kan orsaka brist på tiamin eller vitamin B1.

Se även till att bära en bra hjälm när du cyklar eller kör motorcykel. Många fall av amnesi orsakas av dessa tragiska olyckor.

Det är även viktigt att behandla alla infektioner snabbt och effektivt för att minska risken för att den ska spridas till hjärnan.

Sök även omedelbar sjukvård om du har symptom som tyder på en stroke eller cerebral aneurysm. De mest alarmerande symptomen är allvarlig huvudvärk, avdomnad och paralys.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.