Tiden och minnen: tid raderar inte saker utan ger mening

Om vi inte hjälper oss själva kommer tiden inte läka såren av sig själv. Du måste hjälpa den, med en positiv attityd och konstant fokus på nuet.
Tiden och minnen: tid raderar inte saker utan ger mening

Senaste uppdateringen: 06 april, 2019

Trots den klassiska frasen så raderar inte tiden dåliga minnen av sig själv. Komplicerade upplevelser blir inte lösta av sig själva under några månader eller år. Tiden är inte ett passivt väsen som agerar som ett radergummi för att ta bort oangenäma saker. Detta eftersom tidens gång är kopplad till vårt sinne, speciellt vårt specifika sätt att skapa vår verklighet.

Ett sinne som är besatt av traumatiska upplevelser kan inte gå framåt, inte ens efter fem eller tio år. När du klänger dig fast vid något kommer tiden inte gå. Du måste förstå att vad de där sidorna i kalendern kommer göra i takt med att månaderna går, är att sätta allt på plats.

Sakerna som sårar dig bör stanna i det förflutna och sluta störa dig. Sakerna som är viktiga, som ger dig styrka, energi och lycka, är de saker som bör följa med dig under hela din livsresa. Idag skulle vi vilja ge dig några enkla strategier för att göra ditt minne till din bästa livräddare; ditt bästa vapen för att läka dina sår.

Tiden och minnen, de bästa skulptörerna

Experter på minne och neurovetenskap säger att ju mer du väcker minnen, desto mer modifierar du dem. Det betyder inte nödvändigtvis att du ändrar det eller helt byter ut dess originalbild. Det som sker är dock att ju mer du håller fast vid en bild från det förflutna, bra eller dålig, ju intensivare blir dess känslor, och desto mer påverkar den dig – desto mer modifierar den nuet.

Låt oss ta ett klassiskt exempel: ett känslosamt uppbrott. Även efter att fem eller tio år har passerat så fortsätter du att gå tillbaka till denna period med ånger, kanske för att du inte kämpade tillräckligt eller för att du inte var vad den andra personen ville ha. När ditt sinne börjar klänga sig fast vid en väldigt konkret punkt i livet så slutar du att investera i dig själv på ett fullt och hälsosamt sätt.

 • Det förflutna är inte en scen där du kan påbörja dina egna strider, där du kan investera din energi. Det förflutna existerar helt enkelt inte. Men nuet, här och nu, är vad du kan vidröra och se.
 • Du måste sätta allt på plats. Tiden är vad som hjälper dig göra detta, kombinerat med din egen vilja och vishet.
Dansös

Varje person på sin plats, varje minne i sin egen rörelse

Folk spenderar sina dagar med att minnas saker. Vi är resultatet av våra erfarenheter, våra utbildningar, våra samhällen och våra egna känslor och värderingar. Vi har integrerat dem i våra sinnen under årens lopp.

Man kan säga att tiden själv är vad som har format dig. Men denna bild skulle ge dig en ganska passiv antydan. För sanningen är att den du är idag har skapats av dina egna tolkningar, som du har bildat från allt du sett och genomlevt. Du är inte en passiv spelare.

 • Samma ögonblick som genomlevs av två olika personer samtidigt upplevs på två olika sätt.
 • Det är vanligt att två syskon, som uppfostrades i samma familjemiljö, kommer ihåg samma saker annorlunda.
 • Om en person klänger sig fast vid en traumatisk händelse för alltid, kommer dennes liv att vara förankrat i det förflutna, så pass att nuet går förlorat.
 • Men en annan person kan kanske övervinna denna händelse tack vare en mer stridslysten attityd. Denne kan lämna vissa saker från det förflutna bakom sig och övervinna dem för att skapa ett nu med större helhet, med styrka och mod.
Fåglar

Använd ditt minne som en trampolin, inte en soffa

Tiden läker dig inte om du inte letar efter medicinen. Tiden redigerar inte de dåliga stunderna i livet för att göra om dem till goda. Den får endast dagar, månader och även år att passera.

Du är den som måste fylla livet med rörelse – betydelsefull, lycklig och full rörelse. Det är därför du måste använda ditt minne som en trampolin, inte som en soffa.

 • Om något sårat dig i det förflutna ska du inte hålla fast vid denna ilska. Hata inte. Var kapabel att stänga detta sår för att fokusera på de viktiga sakerna: att leva och vara lycklig.
 • Om du ger näring åt dina minnen kommer ditt välmående därför vara centrerat i det förflutna, och du blir fjättrad till en självkänsla som inte är verklig. Här och nu är vad som är viktigt, och det är ditt sanna jag. Detta är vad du bör skämma bort och hänge varje stund av dagen åt.

Gör ditt minne till ett incitament, anledningen till att du kämpar för ditt nu.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Pedro Bekinschtein: “Todos nuestros recuerdos son falsos” – UNCiencia. Retrieved 10 January 2021, from https://unciencia.unc.edu.ar/sin-categoria/pedro-bekinschtein-todos-nuestros-recuerdos-son-falsos/
 • Bower, G. H., & Cohen, P. R. (2014). Emotional influences in memory and thinking: Data and theory. Affect and cognition, 13, 291-331.
 • Moscovitch, M., Rosenbaum, R. S., Gilboa, A., Addis, D. R., Westmacott, R., Grady, C., … & Nadel, L. (2005). Functional neuroanatomy of remote episodic, semantic and spatial memory: a unified account based on multiple trace theory. Journal of anatomy, 207(1), 35-66.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.