Allvarlig kognitiv störning (demens)

Kognitiva störningar påverkar minnet, uppfattningsförmågan och problemlösningsförmågan. Dessvärre finns det inget botemedel för detta tillstånd. De goda nyheterna är dock att det finns behandlingar för symptomen.
Allvarlig kognitiv störning (demens)
Alejandro Duarte

Granskad och godkänd av bioteknolog Alejandro Duarte.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Allvarlig kognitiv störning, även känt som demens, är ett tillstånd som involverar nervskada och en försämring av hjärnfunktionen. Över tid kan drabbade personer förlora sin autonomi, även för enkla uppgifter.

Kognitiva störningar påverkar främst personens minne, uppfattningsförmåga och problemlösningsförmåga. Detta är vad läkare kallar för “neurokognitiva funktioner”.

De mest direkta kognitiva störningarna är amnesi , demens och delirium. Demens, eller allvarlig kognitiv störning, dyker främst upp hos personer över 60 år.

Enligt data från Världshälsoorganisationen finns det uppskattningsvis 4,7 miljoner personer i världen som är drabbade.

Den väntade livslängden ökar ständigt, men med detta åldrande kommer konsekvenser som allvarlig kognitiv störning, som har blivit ett globalt problem. Dessvärre finns det inget botemedel för detta tillstånd.

De goda nyheterna är dock att symptomen kan minskas med rätt medicinsk behandling.

Allvarlig kognitiv störning

Symptom och stadier

Symptom på demens

Hos denna typ av störning sker en progressiv försämring av de kognitiva funktionerna. De kan allvarligt påverka en persons livskvalitet.

När det kommer till allvarlig kognitiv störning visar sig de huvudsakliga symptomen som skada i olika delar av personens mentala funktioner.

Individen kan uppleva en degenerativ process i sin autonomi och förmåga att utföra handlingar.

Följande allvarliga effekter är vanliga:

  • Förändringar i det känslomässiga beteendet och/eller personligheten.
  • Skiftningar i språkliga förmågor och uppfattning.
  • Försämring av de analytiska och bedömningsmässiga förmågorna.
  • Minnesförlust.

Men det finns fler symptom som den drabbade kan uppleva. Det kan till och med röra sig om hallucinationer, depression, aggression eller vanföreställningar.

Det finns tre huvudsakliga skeden i utvecklingen av allvarlig kognitiv störning, och vi ska beskriva dem nedan.

Du kanske även är intresserad av: Skillnaden mellan demens och Alzheimers

Sjukdomens inledande skeden

De första symptomen består av lindriga och gradvisa problem. Personen börjar framförallt att bli glömsk och upplever episoder av desorientering i tid och rum. Sådana episoder är dock ännu inte särskilt frekventa.

Det mellersta skedet av allvarlig kognitiv störning

I takt med att tiden går förvärras tillståndet och manifestationerna blir mer uppenbara. Den drabbade personen kan inte längre fungera ordentligt eller på egen hand.

Detta inkluderar till synes enkla uppgifter som vi tenderar att ta för givet, såsom personlig hygien, att gå och handla eller att betala räkningar.

Minnesförlusterna blir även allvarligare och mer frekventa. Personen kan till och med tappa bort sig i sitt eget hem och uppleva lindriga episoder av amnesi. Personen kan även uppleva svårigheter med kommunikationen.

Avancerat skede

Personen blir progressivt sämre efter att ha nått det avancerade skedet av sjukdomen.

Fler och fler problem med den dagliga rutinen kommer uppstå och personen kan till och med bli aggressiv. I slutänden blir vederbörande helt beroende och inaktiv.

Allvarlig kognitiv störning och Alzheimers

Äldre kvinna med sköterska

Alzheimers är den vanligaste formen av demensDenna sjukdom utgör faktiskt 60-80% av alla fall med allvarlig kognitiv störning. Det finns i dagsläget inget botemedel för varken Alzheimers eller någon annan form av demens.

Det finns dock en serie behandlingar som fokuserar på att minska symptomen. Dessa är till för att förbättra livskvaliteten hos personen med diagnosen. Dessa behandlingar kan även sakta ned sjukdomens utveckling.

I dagsläget är Alzheimers en av de stora prioriteringarna inom den biomedicinska forskningen.

Behandling av allvarlig kognitiv störning

Som vi sade tidigare finns det inget botemedel för allvarlig kognitiv störning. Därför är den progressiva utvecklingen av sjukdomen oundviklig, och behandlingarna fokuserar endast på att förbättra livskvaliteten.

Vi bör nämna hur viktiga sjuksköterskor, läkare och andra inom sjukvården är för detta tillstånd. Rollen den huvudsakliga vårdnadsgivaren spelar är dessutom fundamental.

Det är väldigt viktigt att förebygga komplikationer på grund av behandlingen eller symptomen. Familjestöd spelar en avgörande roll eftersom en person med Alzheimers inte ska vara ensam. Stödnätverk kan vara till stor hjälp.

I vissa fall är det viktigt att förebygga vissa sekundära orsaker till sjukdomen, som hypertoni, kolesterol och fetma. Idén är att agera mot riskfaktorer som kan leda till predisposition för tillståndet.

Det finns ett fåtal behandlingar för symptomen på allvarlig kognitiv störning. Dessa symptom kan inkludera hallucinationer, vanföreställningar, depression eller aggression.

Typerna av läkemedel som används är antipsykotika, antidepressiva och antiepileptika.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bartoloni, L. C. (2019). Deterioro cognitivo. Diagnosis, Retrieved from http://revistadiagnosis.org.ar/index.php/diagnosis/article/view/227
  • Crespo-Santiago D, Fernández-Viadero C. Bases biomolecurares del envejecimiento neurocognitivo. www.viguera.com/sepg Psicogeriatría. 2011;
  • de Azpiazu P, Salamero M, Pujol J, Cuevas R. Conductas agresivas en la demencia. Escala RAGE, validación de la versión en castellano [Aggressive behaviour in dementia. RAGE scale, validation of the version in Spanish]. Rev Neurol. 2001;33(10):928-930.
  • Orejarena-Ballestas M-C, Quiñonez-Pérez AM, Marín-Gutiérrez A. Estimulación cognitiva para pacientes con trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de alzheimer: revisión sistemática. Búsqueda. 2017;

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.