När kan det vara nödvändigt med familjeterapi?

Känner du att din familjedynamik är konfliktfylld? I den här artikeln förklarar vi vad det innebär och när det kan bli nödvändigt med familjeterapi.
När kan det vara nödvändigt med familjeterapi?
Andrés Carrillo

Skriven och verifierad av psykolog Andrés Carrillo.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Mänskliga sociala relationer är komplexa , även bland familjemedlemmar. Därför kan det i vissa lägen vara nödvändigt med familjeterapi som ett psykoterapeutiskt tillvägagångssätt som ett försök att förbättra interaktionen mellan familjemedlemmar.

I den här artikeln ska vi titta på när det kan vara nödvändigt med familjeterapi. Vi ska också granska några av de mest grundläggande principerna i terapin och berätta i vilka fall det kan vara effektivt.

Vad är familjeterapi?

Målet med familjeterapi är att upptäcka de viktigaste problemen som påverkar familjemedlemmarna. Detta är alltså en terapeutisk ackompanjemangsprocess som syftar till att förbättra samexistens.

Under familjeterapi är det vanligt att man tar upp frågor som tydlig kommunikation, frustrationstolerans och erkännande av egna och andras känslor. Detta gör man för att förbättra anpassningskapaciteten hos familjemedlemmarna.

Denna typ av terapi tillhandahålls av licensierade psykologer, terapeuter och i vissa fall specialutbildade socialarbetare. Familjeterapin är vanligtvis kortvarig, eftersom dess främsta mål är att lösa specifika problem.

Den här artikeln kan intressera dig: Hur känner man igen en giftig familj?

Vilka är fördelarna med familjeterapi?

Nedan räknar vi upp några av de viktigaste fördelarna med att gå hos en familjeterapeut. Förutom att förbättra en tydlig kommunikation har den också andra viktiga fördelar.

En mor och dotter i terapi.
Ibland behöver familjer professionell hjälp för att förbättra sin kommunikation.

1. Det kräver inte att hela familjen deltar

Även om denna terapi fokuserar på att förbättra familjesystemet, behöver inte alla medlemmar vara närvarande. Endast de som känner behov av det bör gå.

Terapeuten kommer att kunna tillhandahålla nödvändiga resurser till dem som går i terapin så att de kan leda förändringen i sin familj.

2. Det förbättrar kommunikationen

Kommunikation säkerställer hälsosamma familjeband. I många fall leder dålig kommunikation till intensiva konflikter i en familj. Ofta upphör problemen när man förbättrar kommunikationen.

Under de första sessionerna bör terapeuten spela rollen som “översättare” för att säkerställa effektiv kommunikation mellan familjemedlemmarna. Terapeutens jobb är att försöka förstå vad som ligger bakom olika beteendemönster eller vissa fraser och ge patienterna verktyg för att uttrycka sig.

3. Familjeterapi stärker förtroendet för familjen

En annan aspekt som vanligtvis leder till konflikter i en familj är misstro. När det föreligger situationer som förstör förtroendet inom en familj leder detta ofta till att också snabbt försämra relationerna.

För att utveckla ett förtroendet måste familjemedlemmarna förstå att vissa saker inte kan ändras, varför de måste acceptera dem och gå vidare. När de lyckas med detta kommer de att må mycket bättre.

Så småningom kommer de att kunna återställa sitt förtroende för övriga familjemedlemmar. Denna process sker dock inte alltid på samma sätt i alla fall. I vissa familjer kan relationerna ta längre tid att reparera.

4. Det kan vara nödvändigt med familjeterapi för att förhindra framtida problem

Inom psykologin finns det verkliga och skenbara skäl. När en person eller en familj går till terapi gör den det av en “skenbar anledning”.

När processen fortsätter kommer terapeuten att kunna upptäcka de verkliga orsakerna bakom problemen och förhindra att de förvärras eller orsakar nya.

5. Minskar aggressivitet

Aggressivitet är naturligt hos alla människor, och är något som kan hjälpa hanteringen av vissa situationer. När vi kallar någon för aggressiv menar vi att de är bestämda. Det är inte samma sak som att vara våldsam.

I familjekonflikter är det vanligt att dåligt kanaliserad aggressivitet leder till våld i hemmet. Därför bör ett av familjeterapeutens huvudmål vara att minska aggressivitet och kanalisera deras aggression mot mer adaptiva metoder för konfliktlösning.

När är det nödvändigt med familjeterapi ?

En familj kan ta hjälp av en terapeut när de befinner sig i en övermäktig situation som påverkar alla familjemedlemmarna. Det är vanligt att individer först söker individualiserad hjälp. I dessa fall bör terapeuten föreslå familjeterapi.

Som vi nämner ovan så är det inte alltid alla familjemedlemmar som vill delta i processen. Det bästa är att varje familjemedlem deltar frivilligt, med önskan att tillämpa terapeutiska resurser i sitt dagliga liv.

Alla familj har sina problem. Men när konflikter blir återkommande och intensiva kan familjeenheten falla sönder. I dessa fall kan det vara nödvändigt med familjeterapi för att motverka att obehaget blir långvarigt och intensivt.

Ett ledset barn hör sina föräldrar gräla.
Aggressivitet är inte samma sak som våld. Det är dock terapeutens roll att kanalisera aggressivitet för att undvika att problem riskerar att uppstå.

Läs vidare för att lära dig mer: Försvara dig mot jobbiga familjemedlemmar

Egenskaperna hos en hälsosam familj

En frisk familj, om något sådant existerar, är en som möter sina konflikter på ett funktionellt sätt utan att låta banden bli påverkade permanent. Det finns vissa några egenskaper som är typiska i alla lyckliga familjer:

 • Respekt för de individuella skillnaderna för var och en av familjemedlemmarna
 • Rätt omsorg, utan att leda till överbeskydd eller försummelse
 • Hälsosamma boendeförhållanden
 • Regler som inte är stela och som kan ändras vid behov
 • Naturlig kommunikation, utan rädsla för att uttrycka sig

Vad ska du göra om din familj inte vill gå i terapi

Om din familj vägrar att gå i terapi kan du gå själv till en terapeut för att skaffa dig viktiga kommunikationskunskaper du kan använda med din familj. Därefter kan du försöka få de andra familjemedlemmarna att frivilligt involvera sig i processen.

I vissa fall kan terapeuten kontakta övriga familjemedlemmar för att bjuda in dem till en session. Därför kan du med fördel börja med att gå i terapi på egen hand, eftersom det här första steget kan hjälpa till att förbättra din familjs situation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Andolfi, Profesor Maurizio. “Terapia Familiar.” Famila (2015): n. pag. Print.
 • Martha Laura Gutiérrez Fraire. “Cambios Modestos, Grandes Revoluciones. Terapia Familiar Crítica.” Carta Económica Regional 0.124 (2019): 211–216. Carta Económica Regional. Web.
 • “Psicopatología y Terapia Familiar: Una Relación Compleja.” Revista Mexicana de Investigación en Psicología 5.2 (2013): 175–183. Print.
 • Ozorio, Luiz Carlos. Valle, Maria Elizabeth Pascual. “Manual de Terapia Familiar.” Artmed (2009): n. pag. Print.
 • Minuchin, Salvador, and H Charles Fish Man. Técnicas De Terapia Familiar. Vol. 53. N.p., 2019. Print.
 • Fernández Alonso, Mª. “Violencia doméstica.” Revista clínica electrónica en atención primaria 12 (2007): 0001-3.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.