Hur känner man igen en giftig familj?

I de flesta fall är de som påverkas mest av giftiga familjer barnen. Lär dig om olika typer av giftiga familjer och hur man upptäcker att det finns ett problem.
Hur känner man igen en giftig familj?

Senaste uppdateringen: 14 oktober, 2020

En giftig familj är som en liten ö full av konflikter, befallningar och dysfunktion som påverkar alla familjemedlemmar. Vi vet att termen “giftigt” används friskt i dessa dagar. Vi har nog alla hört fraser som “min relation är giftig” eller “jag har en ‘giftig’ arbetskamrat”.

Men kom ihåg att denna stämpel inte faller under någon klinisk beskrivning. Det finns ingen psykologisk manual som beskriver det eller någon patologi eller åkomma som associeras med ordet.

Dess populära bruk summerar dock alla de processer som associeras med ordet. Varför? Det finns de som på grund av sin personlighet, sitt beteende eller sin kommunikationsstil sårar och skadar andras självkänsla.

Dessvärre talar man inte ofta om vad som försiggår hemma hos dessa små, intima, sociala grupper som vi kallar för familjer. Man antar istället att det är platser av kärlek, tröst och stöd.

Så ser det dock ofta inte ut. Familjen är en väldigt sluten inrättning där saker händer som inte alltid är av godo. Idag vill vi gräva djupare i detta ämne och de olika typerna av giftiga familjer såväl som deras karaktärsdrag.

En giftig familj kan vara av olika slag

En giftig familj kan vara av olika slag

Psykologer och experter inom familjedynamik säger att vi istället för att fokusera på den “giftig familjen” bör tala om “giftiga föräldrar”.

Både fadern och modern håller en maktposition i familjen. Deras personligheter påverkar resten av de boende i hemmet. Detta oavsett om det är barn eller äldre släktingar, såsom far- och morföräldrar.

Vidare är “giftighetens” centrum inte något som kan spåras tillbaka till en enda familjemedlem. Ibland kan relationen mellan ett par negativt påverka hemmiljön. Därför uppstår en spänd atmosfär med känslor på ytan och stor ångest.

Låt oss ta en titt på vilka former en giftig familj kan ta.

Manipulativa, narcissistiska och toleranslösa familjer

Det finns familjer där dysfunktionen centreras på en familjemedlem med narcissistiska och manipulativa drag.

 • Det är vanligt att denna person skapar situationer där hen kan utöva kontroll, begränsa friheter, visa brist på respekt och uppvisa väldigt lite tolerans.
 • Att leva så kommer till ett högt pris. Barnen känner sig varken omhändertagna eller respekterade. Därför utvecklar de låg självkänsla eller även utmanande beteenden som en reaktion mot den giftiga och negativa figuren.

Omogna föräldrar och barn som tar hand om sina föräldrar

Det finns barn som tar hand om sina föräldrar

En annan typ av giftig familj är där föräldrarna – en eller båda – är väldigt omogna på olika sätt. Inget ansvar, brist på intresse, vårdslöshet eller dålig kontroll av impulser gör dem till opålitliga människor.

I det här fallet är det vanligt att barnen antar vuxna ansvar väldigt tidigt. Det är en företeelse som är varken lämplig eller hälsosam. Barn måste få utvecklas i sin egen takt, och det är inte rätt att tvinga dem att växa upp för snabbt.

Föräldrar som ventilerar sina frustrationer på andra

Det finns inget värre psykologiskt vapen än frustration som söker offer. En frustrerad far eller mor som projicerar sina skuldkänslor, rädslor eller misslyckanden på sina barn eller sin partner är faktiskt ganska vanligt och väldigt utmattande.

Denna dynamik lämnar ett märke efter sig. Få saker är lika utmattande för ett barn som att tvingas uppfylla sina föräldrars drömmar eller bli målet för deras besvikelse.

Föräldrar som använder sina barn mot sin partner

Det finns även situationer där en far eller mor kan använda sina barn som “vapen” mot sin partner. Det händer ofta vid skilsmässor. Det händer dock även i det dagliga livet, där barnen manas att välja den ena eller den andras sida för att få något.

Denna dynamik domineras av utpressning, vilket kan vara väldigt destruktivt för ett barn.

Orsaker till en giftig familj

Det finns mycket som kan skapa giftighet i familjer

Att känna till källan till problemet i en dysfunktionell eller giftig familj är givetvis en bra startpunkt för att börja förändra saker och ting, utveckla hanteringsstrategier samt etablera lite harmoni.

Det är dock inte lätt; den emotionella kostnaden är vanligtvis väldigt hög. Vidare sker förändringar inte över en natt, framförallt inte om man vant sig vid att kommunicera på ett visst sätt eller att inte kommunicera alls, till exempel.

Men alla ansträngningar kommer hjälpa på vägen mot samexistens, respekt och lycka för både föräldrar och barn.

Låt oss ta en titt på vilka processer som vanligtvis ligger bakom en giftig familj:

 • En möjlig psykologisk åkomma eller ett beroende hos en familjemedlem.
 • Missbruk av makt och en auktoritär stil.
 • Frånvarande mödrar och fäder som skjuter ifrån sig sina ansvar.
 • Brist på tillgivenhet eller väldigt sköra band.
 • Möjlig fysisk eller psykologisk misshandel eller illa behandling.
 • En dålig kommunikationsstil, antingen på grund av brist på färdigheter, ointresse eller personlighet.
 • Brist på konsekvent beteende eller opålitlighet från en av föräldrarna.
 • Låg självkänsla hos fadern eller modern.
 • Höga förväntningar och ett behov för både paret och barnen att leva upp till dem.

Det är väldigt möjligt att många av er känner igen er i dessa drag. När man kan bör man därför försöka göra det som går för att skapa en bättre miljö och bättre relationer.

Om man är medveten om att dessa relationer påverkar en negativt måste man dock ta ett annat beslut för att säkerställa sin emotionella balans och värdighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.