Vad innebär egentligen psykoanalytisk terapi?

Psykoanalys som koncept är en teori som syftar till att lösa omedvetna aspekter inom det mänskliga sinnet. Är det en vetenskap? Hur fungerar denna teori? Fortsätt läsa för att ta reda på det och mycket mer!
Vad innebär egentligen psykoanalytisk terapi?
Andrés Carrillo

Skriven och verifierad av psykolog Andrés Carrillo.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Psykoanalytisk terapi är psykologins viktigaste historiska prejudikat. Det är vanligt att höra termen i vårt dagliga liv, men få känner till dess egentliga innebörd.

Många gånger använder människor termer som ”omedvetet”, ”förtryckt” eller ”mentalt förfall” utan närmare eftertanke. Alla dessa fraser kommer från psykoanalysens skola.

I dagens artikel granskar vi psykoanalysen för att förstå vad det är och hur det fungerar.

Allt börjar med Sigmund Freud.

Vad innebär egentligen psykoanalytisk terapi?

Den psykoanalytiska teorin hävdar att beteendet hos människor är en produkt av en serie psykologiska interaktioner på olika nivåer av medvetande: det omedvetna, det förmedvetna och det medvetna.

Freud fick ett enormt erkännande världen över för att ha skapat teorin om psykoanalys i dess ursprung.

Med tiden kom dock psykoanalytiska begrepp att ifrågasättas alltmer, detta eftersom psykologin tog en mer vetenskaplig och mindre filosofisk riktning. För närvarande kan man definiera psykoanalytisk terapi som en teori för att förstå det mänskliga sinnets funktion från en omedveten aspekt.

Faktum är att psykologin skilde sig från den psykoanalytiska teorin. Men många av begreppen inom psykoanalysen förblir verksamma inom det psykologiska språket och kan illustrera några av de mänskliga tankarnas fenomen.

Den psykoanalytiska teorin representerar ursprunget till modern psykologi, särskilt inom psykoterapiområdet. Många psykologer har smak för psykoanalys som terapiform och utbildar sig till och med till psykoanalytiska terapeuter, utöver sin examen i psykologi såklart.

Ett barn i terapi
Psykoanalys representerar psykologins ursprung. Många ifrågasätter kontinuerligt dess grundvalar, men det har inte påverkat dess inflytande och betydelse.

Hur fungerar psykoanalys?

Ordet är den viktigaste resursen för psykoanalytisk terapi. Det kan hjälpa patienter genom dialog genom att konfrontera dem med situationer från deras förflutna och genom veckovisa kontinuerligt återkommande sessioner.

Barndomen är ett av de mest betonade stadierna under psykoanalytiska sessioner. Dessutom är huvudidén i hur dessa terapier fungerar att få tillgång till viss information. Det som människor förtrycker i sitt omedvetna sinne.

Det är precis på det viset som en patient adaptivt kan internalisera sina tidigare erfarenheter och reagera mer lämpligt i nuet.

Enligt Freud finns det tre begrepp som utgör den psykiska apparaten: ”detet”, ”jaget” och ”överjaget”. Detet representerar människans medfödda önskningar, överjaget är produkten av individens förhållande till sin omgivning. Det söker en balans mellan önskningar och samexistens. Slutligen är jaget den medvetna instansen.

Psykoanalytisk terapi är en långvarig terapeutisk process som kan pågå i flera år. Vissa tycker att den tid det tar att uppnå resultat är kontraproduktivt. I själva verket hävdar motståndare av teorin att det inte är meningsfullt att utsätta en person för en så lång retrospektionsprocess.

De grundläggande principerna för psykoanalytisk terapi

Varje psykoanalytiker bör behandla sin patient efter behoven i deras individuella fall. Därför beror stilarna av terapeutiskt tillvägagångssätt i stor utsträckning på den fackman som styr processen.

Det föreligger dock några grundläggande principer som vi inte bör förbise. Således följer här några riktlinjer för att bättre förstå hur psykoanalys fungerar:

 • För det första ligger orsaken till nuvarande konflikter ofta i olösta barndomsfrågor.
 • Patientens psykologiska konflikter är också resultatet av omedvetna tankeprocesser.
 • De latenta problemen är orsaken till symptomatologin.
 • Slutligen hjälper den psykoanalytiska processen de omedvetna tankarna att bli medvetna (det är i det ögonblicket som vårdtagaren kan komma åt den verkliga lösningen på dess konflikt).

Begreppen drivkrafter och hämningar är även de viktiga inom psykoanalytisk teori.

Först och främst representerar drivkrafter de intensiva och okontrollerbara önskningarna hos människor. Det är längtan du inte kan låta bli att tänka på.

Drivkrafter sker inombords och kräver att bli tillfredsställda. Däremot utgörs hämningar av sociala normer och moralisk information som varje individ besitter och tolkar på ett logiskt sätt. Hämningarna hindrar människor från att tillfredsställa uppmaningar på felanpassade sätt.

Vad är syftet med psykoanalytisk terapi?

Den psykoanalytiska processen hjälper individer att uppnå en heltäckande förståelse av sin egen personlighet. Således fungerar terapierna ganska bra för människor som upplever intensiv och återkommande känslomässig oro. Det beror på att det hjälper dem att förstå de exakta orsakerna till sina problem.

En patient finner lättnad när denna kan hitta källan till sitt obehag. Effekten av att skingra osäkerheten är läkning. Däremot rekommenderas inte den psykoanalytiska processen för dem som behöver en snabb lösning på en särskild konflikt eller kris.

Som vi nämnde ovan fokuserar teorin som skapats av Sigmund Freud på personlighetens omedvetna sidor. De som inte är lätta att komma åt på kort och medellång sikt. Försvarsmekanismer är de största nackdelarna med snabba resultat.

Freud konstaterade att en serie psykologiska fenomen inträffade i sinnet för att skydda subjektet när en person börjar konfrontera vissa obekväma verkligheter. Paradoxalt nog har det omedvetnas försvarsmekanismer en skadlig effekt, eftersom de förhindrar tillgång till verkligheten.

Ett pussel format som en hjärna
Tillgång till sinnet via psykoanalys tjänar inte till att lösa snabba och brådskande problem.

Kritik av teorin

Genom sin historia har psykoanalytisk teori kritiserats hårt eftersom många av dess postulat inte har visat sig vara effektiva. Det vill säga att gå tillbaka till sin barndom för att lösa en konflikt i ens nuvarande fungerar enligt egen utsaga för vissa, men långt ifrån för alla.

Som du kan se har psykoanalys kommit att betraktas som en anekdotisk behandlingsresurs. Men inom den psykologiska jargongens värld har orden och termerna härledda från denna teori förblivit giltiga, åtminstone ur en symbolisk synvinkel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Soto, Damián Pachón. “Psicoanálisis:” Crítica, Psicoanálisis y Emancipación. Ediciones USTA, 2019. 59–80. Crítica, psicoanálisis y emancipación. Web.
 • Vezzetti, Hugo. “Historia del psicoanálisis: complejidad y producción historigráfica [conferencia].” Psiquiatría, psicología y psicoanálisis: historia y memoria. 2000. 63-82.
 • Jaramillo Zapata, Jorge Iván. “El Psicoanálisis En La Universidad.” Poiésis 38 (2020): n. pag. Poiésis. Web.
 • Domínguez, Juan Pablo Sánchez. “El Psicoanálisis y Su Objeto de Investigación.” Tempo psicanalitico 51.1 (2019): 259–287. Tempo psicanalitico. Web.
 • Laguna, Valle et al. “Sobre El Psicoanálisis y Las Psicoterapias de Orientación Psicoanalítica.” Temas de psicoanálisis 17 (2019): 1–24. Print.
 • Escars, Carlos. “La pulsión y sus diques. Una puntuación de la Teoría sexual.” (2001).
 • Palomero Pescador, José. “¿Sique Vigente, Hoy, El Psicoanálisis?: La Polémica Continúa.” Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 20.2 (2006): 233–266. Print.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.