Tre typer av sinnen som särskiljer oss: vilket är ditt?

Visste du att det finns tre olika typer av sinnen? Upptäck ditt i denna artikel!
Tre typer av sinnen som särskiljer oss: vilket är ditt?

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2019

Inom fälten psykologi och personlig tillväxt talar folk om existensen av tre typer av sinnen, eller tre väldigt specifika mentala tillvägagångssätt.

Alla dessa typologier innefattar specifik dynamik som karaktäriseras av en serie effektiva och användbara tankescheman.

Å andra sidan bör vi klargöra att alla inte passar in i endast ett av dessa mentala fack; ibland använder vi alla tre typerna på samma gång.

Vi passar dock vanligtvis in i en eller annan typ.

Detta slår i sin tur fast det mest effektiva sättet att lösa problem samt relatera till andra människor för att få fullare, mer tillfredsställande relationer.

Idag vill vi fördjupa oss i det väldigt intressanta ämne som är olika typer av sinnen, så att du kan reflektera över några nyckelaspekter som du troligen kommer finna användbara.

1. Det flytande sinnet

Droppar

Det är mycket möjligt att konceptet med ett flytande sinne är något du redan hört talas om, tack vare teorierna som togs fram och presenterades av den nyligen bortgångne Zygmunt Bauman.

Sociologer och filosofer såsom Bauman varnar för att en stor del av beteendena, svaren och attityderna i dagens samhälle är en tydlig reflektion av det flytande sinnet.

Detta är de huvudsakliga karaktärsdragen:

 • Ett flytande sinne är ombytligt och opersonligt.
 • Personerna utövar inte självreflektion och låter sig svepas iväg av vad som är populärt, andras förväntningar och stundens behov, snarare än deras egna principer och värderingar.
 • Detta sätt att tänka fäster sig inte vid fixerade åsikter eller kompromisser.
 • Kontrollfokuset är externt.
 • De har dåliga kreativitetsnivåer eftersom de saknar entusiasm och hängivelse.
 • Förhållandena de etablerar är disponibla – det betyder att de en dag kan visa massor av intresse för någon, och senare lämna denna person och söka efter något “nytt”.

2. Det stela sinnet

Kvinna

Du känner utan tvivel även personer som tänker i dessa mönster. Deras sinnen karaktäriseras av följande dimensioner:

 • De är uppenbarligen resistenta mot förändring av alla sina beteenden, övertygelser eller åsikter.
 • Det spelar ingen roll för dem att vissa fakta kan överbevisa dem: de står fast i sitt synsätt.
 • De har ett väldigt begränsat spann av svar och beteenden.
 • Deras anpassningsnivå till omgivningen är väldigt låg – de gillar inte nya eller oväntade saker.
 • Allt som skiljer sig från vad de är vana vid är “farligt”.

Det betyder att ett stelt sinne inte anpassar sig till omgivningen och inte är kapabelt att förstå andra personers åsikter eller perspektiv, och lider av följande psykologiska tillstånd:

 • Höga nivåer av stress och depression
 • Låg tolerans för frustration
 • Olyckliga mellanpersonliga relationer
 • Problem på jobbet
 • De lever förankrade till det förflutna i tron att det var bättre än nuet.

3. Det flexibla sinnet

Hästar

Det flexibla sinnet omvandlar alla processer, tillvägagångssätt och strategier som vi alla bör använda i våra dagliga liv.

Tack vare sakerna som denna sinnestyp sätter på plats, kan dessa personer anpassa sig bättre till de komplexa miljöer som omger dem.

De kommer inte bara vara mer produktiva, utan även åtnjuta bättre livskvalitet och veta hur man drar nytta av allt som dagen har att erbjuda.

Dessa är de grundläggande karaktärsdragen hos den sista av våra typer av sinnen:

 • Det flexibla sinnet är nyfiket, använder humor samt kreativitet och gillar att prova på nya saker.
 • Dessa personer har även väldigt tydliga värderingar och åsikter, men kan öppna upp sig för andra perspektiv, förstå dem och anamma dem om de inser att dessa kan hjälpa dem att växa psykologiskt.
 • De har tillfredsställande mellanpersonliga förhållanden eftersom de vet hur man sätter gränser och eftersom de förstår hur man hanterar vänskap, kärlek och andra viktiga förhållanden.
 • Det flexibla sinnet är i frid med sig självt. Därför kan dessa personer använda medmänsklighet, empati, förlåtelse och respekt till allt omkring sig.
 • De kontrollerar stress och ångest väldigt bra.

Hur man lär sig att ha ett mer flexibelt sinne

typer av sinnen
 • Var lika nyfiken som ett barn och intressera dig för allt omkring dig.
 • Anamma alltid en kritisk attityd – nöj dig inte med ett enda svar eller en enda åsikt.
 • Lyssna, känn, lek… använd dina sinnen för att fånga alla typer av information.
 • Var bestämd, försvara dina intressen, men respektera och ha andras i åtanke.
 • Var inte rädd för förändring – den kan alltid föra med sig något du behöver samtidigt som du lär dig saker.
 • Lär dig av dina misstag och utöva ödmjukhet.
 • Kom ihåg att din sanning inte är den enda sanningen. Det finns faktiskt ändlösa sanningar som du ibland kanske inte övervägt.
 • Motsätt dig auktoritära modeller.
 • Stärk ditt sinne för humor.
 • Våga vara spontan.

Sammanfattningsvis kan du genom att känna till dessa tre typer av sinnen hjälpa dig själv att förstå några av dina egna beteenden och investera i din personliga tillväxt.

Våga utveckla ett mer flexibelt sinne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Arenas, L. (2011). Zygmunt Bauman: Paisajes de la modernidad líquida. Daimon Revista Internacional De Filosofía, (54), 111-124. Recuperado a partir de https://revistas.um.es/daimon/article/view/152461
 • Riso, W. (2020). El arte de ser flexible. Zenith.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.