Om du har magi behöver du inga trick

Magiska människor är autentiska och oroar sig inte över vad andra tycker. De är empatiska och deras entusiasm är smittsam för de som omger dem. Lär dig att vara som dem!
Om du har magi behöver du inga trick

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2019

Människor som har magi i sina hjärtan kommer aldrig att behöva trick – för de har ett eget naturligt ljus, som tröstar och låter dem drömma. De är modiga personligheter som får det omöjliga att hända och som knappt inser allt de gör för oss.

Det finns säkert någon i din närmsta bekantskapskrets dessa karaktärsdrag; en person som har den där speciella gåvan för att göra ordinära stunder extraordinära. Att ha sådana människor omkring sig gör livet lättare, och även om vi konstant rekommenderas att ta hand om och värdera dem varje dag vill vi rekommendera något bättre: lär dig att imitera dem.

Idag vill vi förklara några av de psykologiska dragen som vanligtvis definierar dessa magiska människor – de som inte behöver trick för att vara speciella.

Personer med magi – ödmjuka hjärtan

Vi definierar magiska människor som autentiska, vilket kan definieras av följande karaktärsdrag:

Ingen falsk ödmjukhet eller självömkan

Magiska människor behöver inte släcka andras magi. De som är osäkra och misstroende är motsatsen till genuina personer; de behöver konstant externt erkännande för att känna sig uppskattade, användbara och viktiga.

 • Utöver falsk ödmjukhet, vilket är behovet av socialt erkännande, finns även behovet och stoltheten av att alltid vara snäppet högre än alla andra.
 • Den uppriktiga ödmjukheten hos genuina, magiska människor förstår att vi alla sitter i baksätet, där vi måste respektera varandra. Ingen måste vara mer än resten.
 • Magiska människor behöver heller inte använda självömkan eller spela offer eftersom de förstår värdet av känslomässigt jämnmod.
Kvinna bland fåglar

De söker inte efter godkännande: “Det du ser är vad du får”

Den genuina människan som står ut på grund av sin äkthet behöver inte leta efter andras godkännande.

 • Det inre ljus som karaktäriserar deras sätt att vara kommer huvudsakligen från hur denne känner för sig själv: han eller hon har hög självkänsla.
 • De försöker inte smälta in och använder alltid sin hjärtliga spontanitet, som inte alla förstår.
 • “Vad du ser är vad du får”, varken mer eller mindre. Det spelar ingen roll vilken situation det handlar om, var det händer eller i vilket sammanhang. Deras karaktär är alltid densamma, samstämmig med värderingar och attityder.

Smittsam entusiasm

Att ha ljus, att ha magi, att ha gnistan som alltid får oss att le på svåra dagar är framförallt en del av denna karaktär.

 • Det är faktiskt inte lätt att sprida den energi som ger glädje till de nedslagna eller muntrar upp någon som har det svårt.
 • En sådan personlighet kan fånga oss med sina ord och sin blotta närvaro. De kan göra det eftersom de erbjuder säkerhet och den fantastiska känslan att “även om det är svårt att tro kommer allt att bli okej.”

Personer med magi är ödmjuka och förstår ömsesidighet

Att ha magi betyder inte att man tar till trick för att få något i gengäld. Att ha magi är framförallt att ha gåvan att få andra att må bra genom de enklaste och ödmjukaste av handlingar.

 • Deras magiska blickar reflekterar en förståelse för empati och hur ömsesidighet uppstår.
 • De vet att vänskap och förhållanden baseras på ömsesidig respekt och den ödmjukaste av kopplingar, där ett hjärta kan förstå den andres nödvändigheter.

Det finns en känsla av integritet som visas från dag ett. Vi vet att de alltid finns där för oss och att deras ödmjuka själar aldrig kommer vänta på något i gengäld utöver vänskapen själv.

Livet verkar så lätt vid deras sida

Vi vet inte riktigt hur de gör det, men de har en medfödd förmåga att lösa upp knutar, få solen att skina på stormiga dagar och ge hopp när allt känns förlorat.

 • Det sägs att det finns de som föds till det, med gåvan att göra livet lättare. Men vad det verkligen betyder är att de har en modig attityd mot livet.

Som vi sade i början borde vi utöver att ta hand om dessa vänner och familjemedlemmar också försöka imitera dem.

Förlita dig inte konstant på deras “magi” för att må bra eller hitta svar på dina problem. Imitera deras värderingar, deras anda och deras styrka.

Om vi kan lära oss att ta hand om varandra istället för att sätta våra egon först skulle samhället vara en mycket bättre plats.

Så tveka inte att lägga till en droppe magi i ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castillo, E. G. (1998). Educación y Valores. Revista Española de Pedagogía, 399–426. Retrieved from https://www.ugr.es/~fjjrios/pdf/Tice4-ValorEducacion.pdf
 • Lucas Breda, K., Groot, K., & Towle, A. (2013). EL DESARROLLO DE HUMILDAD CULTURAL MEDIANTE EL APRENDIZAJE SERVICIO CRÍTICO. Ciencia y Enfermería19(2), 35–46. https://doi.org/10.4067/S0717-95532013000200004
 • Kolden, G. G., Klein, M. H., Wang, C. C., & Austin, S. B. (2011). Congruence/genuineness. Psychotherapy, 48(1), 65.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.