Existentiell depression: när livet förlorar sin mening

Människor med hög intellektuell förmåga kan drabbas av en mycket speciell typ av depression. Den kan komma när de känner att livet inte har någon mening, att orättvisor finns i överflöd och att vi är ändliga, ensamma varelser utan sann frihet.
Existentiell depression: när livet förlorar sin mening

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Existentiell depression är ett ganska okänt, men vanligt, psykologiskt tillstånd. Några av dess egenskaper innefattar att känna att du inte uppfyller de förväntningar som folk har på dig. Du känner att livet är meningslöst eller att världen är orättvis, full av oförrätter och oändliga ojämlikheter.

Denna term kan låta konstig för dig och till och med hänsynslös ur klinisk synvinkel. Det är sant att denna sjukdom inte finns med i DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och också att du förmodligen inte känner någon som har fått diagnosen. Vi måste dock notera att det är ett vanligt psykologiskt tillstånd och att vissa människor verkligen lider av det.

Existentiell depression ur ett historiskt perspektiv

År 2012 publicerade Dr Robert Seubert en forskningsartikel i Journal of the European Psychiatric Association för att lyfta fram ett viktigt faktum. En del av deprimerade patienter svarar inte på normala behandlingar, och detta kan relateras till vissa personlighetstyper och i många fall till höga intellektuella förmågor.

Vissa människor navigerar i andra psykiska universum, där de ställer sig djupare frågor och känner ett annat slags lidande kopplat till detta. Att känna sig orolig för världens framtid eller sorg över att inte hitta den verkliga meningen med livet kan vara grund till en mycket speciell typ av depression.

man med Existentiell depression
Existentiell depression manifesteras hos människor med höga intellektuella förmågor.

Existentiell depression: definition, symptom och orsaker

Denna typ av depression kan få oss att tänka tillbaka på författare och filosofer som Søren Kierkegaard och Friedrich Nietzsche. De pratade om principerna om frihet och individuellt eller personligt ansvar. Om mänsklig ensamhet och, det numer klassiska begreppet, existentiell ångest.

Denna sista term hänvisar till en rädsla inför framtiden. Den poängterar vikten av våra beslut och rädslan för att inte bli vad man förväntade sig. Vad har allt detta att göra med själva tillståndet existentiell depression?

Ganska mycket, faktiskt. En av personerna som har studerat detta psykologiska tillstånd mest är Irvin David Yalom, psykoterapeut och emeritusprofessor i psykiatri vid Stanford University. Ett av hans mest anmärkningsvärda verk är boken Existential Psychotherapy.

I denna bok talar han om de viktigaste egenskaperna som en patient med denna typ av depression uppvisar. Detta är ganska likt de tankar som de mest representativa filosoferna inom existentialism förmedlade under sin tid.

Läs vidare för att lära dig mer:  Depression och ångest är tecken på styrka

Vilka är symptomen på existentiell depression?

Alla typer av depressioner är flerdimensionella och komplexa fenomen. Varje enskild person upplever depression på ett unikt sätt och i allmänhet är det vanligtvis kopplat till andra störningar, såsom ångest. Denna typ av verklighet har mycket speciella egenskaper. De är följande:

 • Brist på mening i tillvaron. Personen hittar inte mening i sin existens. Det känns som om de rör sig i ett tomrum där ingenting är transcendentalt i sin natur. Inget är äkta eller berikande för sinnet.
 • Har en känsla av att andra människor inte förstår dem. Det är när de känner sig som främlingar i världen. Något som följs av en känsla av en enorm ensamhet.
 • Inte har möjlighet att uppnå personlig tillfredsställelse. Samhället är begränsat, eftersom det inte finns några mekanismer för att främja kreativ, professionell, mänsklig och medborgerlig utveckling och tillväxt.
 • Lidande på grund av social orättvisa. På grund av orättvisa och brist på frihet.
 • Har ofta tankar om döden. De känner ångest över hur flyktigt ett människoliv är.
 • Självmordstankar är också vanliga vid denna typ av psykisk störning.
 • Fysiska manifestationer. Så som utmattning, sömnlöshet, hypersomni och ätstörningar.

En vanlig typ av depression hos personer med höga intellektuella förmågor

Diagnosen existentiell depression är integrerad i en teori som utvecklades av psykiatern Kazimierz Dabrowski (1902-1980). Detta tillvägagångssätt kallade han för positiv disintegration. Det bygger på följande förklaring:

 • Människor kan gå igenom fem stadier av personlig utveckling.
 • Cirka 70% av befolkningen går dock inte längre än de tre första stadierna. Det är en utveckling som får människor att vänja sig vid de riktlinjer som ställs av samhället, tills de lite i taget hittar sin plats i samhället och anpassar sig.
 • Å andra sidan når 30% toppen av personlig utveckling. Men istället för att öppna upp för större visdom eller välbefinnande, leder detta dem istället till existentiella kriser. De känner sig inte som en del av vad samhället förväntar sig av dem.
 • Detta är vad Dabrowski kallar “positiv disintegration”. Med andra ord, den som når den här nivån är tvungen att omformulera sig, disintegrera, eller falla sönder, och bygga upp sig själv igen.
 • Det är dock vanligt att de under en tid tvivlar på sig själva, och känner svår ångest. De finner inte någon mening i något som de har i sina liv.
 • Denna typ av lidande är vanligt hos personer med hög IQ, eftersom dessa män och kvinnor oftare lider av existentiell depression.

Den här artikeln kan också intressera dig: Vad är skillnaderna mellan ledsamhet och depression?

Existentiell depression: kvinna med tunga moln
Att känna att livet inte har någon mening är en av de vanligaste uppfattningarna hos människor med existentiell depression.

Terapeutiska strategier

Kan vi behandla existentiell depression? Liksom alla andra typer av humörstörningar kan detta tillstånd också behandlas.

I allmänhet är det viktigt att individualisera den terapeutiska strategin och ta hänsyn till varje patients enskilda behov. Faktum är att, förutom psykoterapeutisk behandling, kan vissa patienter också dra nytta av farmakologisk behandling (antidepressiva medel). Men hur kan man med terapi hjälpa en person med höga intellektuella förmågor som lider av depression?

 • Kognitiv beteendeterapi är en mycket bra strategi. Det hjälper dessa personer att rikta dessa tankar mot mer positiva tillvägagångssätt så att de kan hitta en ny mening i livet. Det hjälper dem också att uppnå mål de faktiskt kan uppnå, vilket innebär att de blir mer positiva över framtiden igen.
 • Emotionell kontroll är något som man kan lära sig och öva upp för att minska effekterna av de mest negativa eller komplicerade känslorna. Målet är att se till att patienten fortsätter att utveckla sig utan ångest och negativitet.
 • Acceptans- och engagemangsterapi. Denna typ av tillvägagångssätt gör det möjligt för patienter att förstå att världen inte alltid är som de vill att den ska vara. Således måste vi alla acceptera osäkerhet, motsägelser och orättvisor, och inte låta lidandet förstöra för oss. Istället måste vi förbinda oss att använda oss av en serie värderingar och målsättningar som kan föra oss framåt.

Vi bör ta existentiell depression på allvar, även om den inte står med i manualerna

Kort sagt, även om vi inte hittar existentiell depression i diagnostiska manualer, finns det effektiva behandlingar och strategier för att skapa ett välbefinnande hos dem som lider av det. Även om det kan vara svårt för en patient med denna depression att gå till en läkare för att få hjälp med detta, kommer deras känslor inför omvärlden att till slut tvinga dem att söka hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Dabrowski, K. (1966). The Theory of Positive Disintegration. International Journal of Psychiatry, 2(2), 229-244.
 • Webb, J. T., Meckstroth, E. A. and Tolan, S. S. (1982). Guiding the Gifted Child: A Practical Source for Parents and Teachers. Scottsdale, AZ: Gifted Psychology Press, Inc. (formerly Ohio Psychology Press).
 • Marjorie Battaglia; Sal Mendaglio; Michael Piechowski (2013). Ann Robinson; Jennifer Jolly (eds.). Kazimierz Dabrowski – A Life of Positive Maladjustment (1902-1980)A Century of Contributions to Gifted Education: Illuminating Lives. London: Routledge. pp. 181–198.
 • Rodríguez, Magda Yaneth Acevedo, and Leidy Mayerly Gélvez Gafaro. “Estrategias de intervención cognitivo conductual en un caso de depresión persistente.” Revista Virtual Universidad Católica del Norte 55 (2018): 201-217.
 • Sidoli, Mara (1983). “De-Integration and Re-Integration in the First Two Weeks of Life”. J. Anal. Psychol. 28(3): 201–212.
 • Yalom, I. D. (1980). Existential Psychotherapy. New York: Basic Books.
 • Skrzyniarz, Ryszard. “Lublin teachers, lecturers and masters of Kazimierz Dąbrowski: discovering the biography.” Polska Myśl Pedagogiczna 5.5 (2019).
 • Luciano, Carmen, et al. “Dificultades y barreras del terapeuta en el aprendizaje de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).” International journal of psychology and psychological therapy 16.3 (2016): 357-373.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.