Allvarliga depressioner – fakta och symptom

För att kunna hantera symptomen vid depression är det viktigt att använda en kombination av medicinering och terapi eftersom den kognitiva behandlingen är den mest effektiva.
Allvarliga depressioner – fakta och symptom

Senaste uppdateringen: 02 december, 2018

Vi lever i ett väldigt avancerat samhälle när det gäller teknologiska och sociala aspekter, men som blir alltmer präglat av symptom på allvarliga depressioner. Vi vill därför i denna artikel prata om den emotionella världen. De där privata hörnen där miljontals personer fastnar allt oftare.

Depression är en av de vanligaste sjukdomarna i världen idag. Dess påverkan är dock fortsatt tyst och diskret; en obekväm verklighet som inte alla vet hur man hanterar eller pratar om.

Det är vanligt att många säger till oss att rycka upp oss och fortsätta. Många tror att detta räcker för att man ska komma över depressionen. De flesta personer fortsätter associera depression med ledsamhet. De tror att man bara måste skratta lite och förändra sitt humör. Det handlar dock om något betydligt djupare än så.

Vi glömmer bort att ledsamheten kan hjälpa oss att anpassa oss, reflektera och lära känna oss själva och gå framåt.  Med depression har vi en situation som är den totalt motsatta. Det är en serie interna och väldigt mörka processer. Detta är akuta och utmattande processer som gör personen nästan försvarslös.

I denna artikel kommer vi att prata om symptom på allvarliga depressioner.

Fakta om och symptom på allvarliga depressioner

Anhedoni och allvarliga depressioner

Att vara ledsen är inte synonymt med depression. Faktum är att allvarliga depressioner är torterande och kvarstående.

Vad folk upplever med denna typ av sjukdom är anhedoni och det visar sig på följande sätt:

 • Ointresse för allt runt omkring dem
 • Känner inget nöje med något
 • Extrem utmattning
 • Konstant irritation
 • Brist på initiativ
 • Oförmåga att utföra aktiviteter (inte för att personen har fysiska problem; det handlar helt enkelt om en brist på energi och önskan att göra saker).

Det finns vissa symptom som alltid visar sig

Målning av man

Enligt statistik gällande mentala sjukdomar finns det väldigt konkreta symptom som identifierar denna typ av sjukdom.

Vi kan hitta dessa bland de följande:

 • Ett depressivt tillstånd under största delen av dagen och nästan varje dag
 • En brist på intresse för de aktiviteter som personen tyckte om förr
 • Insomnia eller överdriven sömn
 • Viktminskning eller viktökning på kort tid
 • Problem med koncentration och en oförmåga att ta beslut
 • Skuldkänslor
 • Extrem utmattning
 • Självmordstankar
 • Långsamma rörelser

Aspekter som inte är relaterade till allvarliga depressioner

Det finns även ett antal dimensioner som inte uppstår hos en patient med en allvarlig depression.

De är följande:

 • Allvarliga depressioner kan inte associeras med smärta som följer veckorna efter man förlorat en närstående.
 • Det kan inte heller associeras med en separation. Kom ihåg att detta är en normal process när man upplever en förlust.
 • Allvarliga depressioner blir inte diagnostiserade om en person drabbas av psykos eller liknande.

Det finns inte bara en typ av allvarlig depression

Kvinna med moln

Vi bör klargöra att då vi pratar om mentala sjukdomar så är varje fall unikt. Varje person är annorlunda och har en serie med unika egenskaper. Det är viktigt att man känner till hur man behandlar dem. Det är även viktigt att inse att det finns två olika typer av depression.

De är följande:

 • Allvarlig depression med endast en episod som personen bara upplever en gång i livet.
 • Recitativ depression: detta är mycket mer komplext och mer vanligt. Det finns många patienter som redan har haft depression under tonåren och därefter flera gånger i det vuxna livet.

Var kommer det ifrån?

En allvarlig depression är ett komplext tillstånd, med många labyrinter och svarta hål – både för vetenskapen och patienterna.

Anledningen till detta är att vi har att göra med en sjukdom som generellt sett inte har en enda speciell orsak, utan flera olika.

 • Den är delvis genetisk
 • Din uppväxt, uppfostran och trauman är också faktorer som påverkar
 • De motgångar du upplevde i din ungdom, som din sociala situation, är också möjliga faktorer.
 • Personens personlighet påverkar också (låg självkänsla, kognitiva problem och en inlärd känsla av hjälplöshet)
 • Ekonomiska problem och kristider är även potentiella faktorer

Det finns något annat som vi inte heller kan glömma bort: orsaken är många gånger ett kemiskt problem, en lägre nivå av dopamin och det är därför alltid viktigt att man får rätt medicinering.

Det finns behandlingar för allvarliga depressioner

Målning av kvinna

När vi hanterar symptom på allvarliga depressioner måste vi fokusera på de alternativ vi har tillgängliga.

 • Det essentiella, som ingen kan undvika, är medicinering och psykoterapi. Bland detta hittar vi kognitiv beteendeterapi.
 • Å andra sidan har vi mindfulness och emotionella tekniker, som rationell fantasi, träning för handlingskraft och tekniker för problemlösning. Detta är hjälpsamma verktyg för att komma över depression och ångest.

Varje person bör välja den strategi som hjälper mest för att överkomma depressionen lite i taget.

Bilder: Agnes Cecile


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.