Covid-19 utgör inte längre en nödsituation, men sjukdomen förblir en hälsorisk

Tedros Ghebreyesus, chef för WHO, har deklarerat att covid-19 inte längre är en nödsituation i världen. Detta efter en rekommendation av en expertpanel.
Covid-19 utgör inte längre en nödsituation, men sjukdomen förblir en hälsorisk
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 24 maj, 2023

Den 5 maj 2023 utfärdade Covid-19 Emergency Committee ett uttalande som förklarade att sjukdomen, enligt experter, inte längre är klassad som en samhällsfarlig sjukdom. Generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO) offentliggjorde rekommendationen. Vad innebär då att COVID-19 inte längre längre utgör en nödsituation?

Att Covid-19 inte längre är en samhällsfarlig sjukdom betyder inte att COVID-19 magiskt försvinner. Tvärtom, det är bekräftelsen på att viruset fortsätter att cirkulera och att det möjligen kommer att göra det på ett cykliskt sätt bland oss, som vid influensa.

“Den fortsätter att ta liv, den fortsätter att förändras och det finns fortfarande en risk att varianter dyker upp som leder till nya toppar i fall och dödsfall.”

Tedros Adhanom Gebreyesus, chef för WHO

Vad betyder det att Covid-19 inte längre utgör en nödsituation?

Detta uttalande kan ofta tyckas vara långt ifrån verkligheten. Det finns människor som undrar hur deras liv kommer att förändras med denna nya status för sjukdomen.

De flesta av landsgränserna är öppna idag, turismen återhämtar sig ekonomiskt och munskydd behövs knappast någonstans längre. Var inte den nödsituation som covid-19 skapade redan över?

Skillnaden mot idag ligger i att WHO har olika sjukdomskategorier. Och dessa kategorier är vad som styr uppmaningen för länder och hälsoministerier att vidta specifika åtgärder. Det är olika åtgärder som rekommenderas för vinterkylan som de som rekommenderas för att till exempel stoppa mpox-utbrottet.

I slutet av januari 2020 hade WHO etablerat covid-19 som en internationell nödsituation för folkhälsan. I början av 2023 vidhöll institutionen sitt beslut och fortsatte läta sjukdomen ligga inom denna kategorisering, trots att det fanns kontroverser om det. Detta kan man läsa om i den specialiserade tidskriften British Medical Journal.

WHO-chefen sa då att kategorin var korrekt eftersom coronaviruset uppfyllde kriterierna för att vara en global nödsituation, även tre år senare. Smittfrekvensen var fortfarande hög, det fanns bekräftas infektion bland andra däggdjur än människor och viruset hade tydliga möjligheter att mutera.

En man med en mask.
Användningen av munskydd är inte längre reglerat i knappt något land i världen idag.

Praktiska frågor i slutet av pandemin

WHO:s uttalande om att covid-19 inte längre är en samhällsfarlig sjukdom och deras deklaration att nödsituationen är över är inte samma sak som att ett enskilt land gör detsamma. Detta kan man läsa om i en debattartikel i tidskriften Nature.

När ett enskilt land fastställer att det inte längre finns en nödsituation slutar de att göra vissa saker:

  • Minskar mängden tester och stänger vissa testcenter.
  • Minskar intensiteten i vaccinationskampanjer.
  • Kräver inte deklaration av alla misstänkta fall.
  • Drar tillbaka vissa förebyggande åtgärder, såsom användning av munskydd på offentliga platser.

Det är mycket troligt att den nyliga WHO-deklarationen inte kommer att förändra livet för de flesta människor på planeten. Troligt är dock att vissa geografiska regioner märker av att restriktionerna är färre gällande vissa aktiviteter.

Det är också möjligt att det i områden med mindre köpkraft kommer att bli komplicerat att skaffa vaccin eller ha tillgång till sjukhussängar. Detta är en av de negativa effekterna som vi tyvärr kan förvänta oss.

Andra sjukdomar blivit klassade som nödsituationer

Enligt en historisk översikt som tagits fram vid Umeå universitet (Sverige) är följande andra sjukdomar som blivit klassade som en global nödsituation av WHO:

  • H1N1 2009. Blev klassad som en nödsituation i augusti 2010.
  • Polioviruset 2014, är klassad som nödsituation ännu idag.
  • Ebola i Västafrika. Klassad som en nödsituation från 2014 till 2016. Därefter klassad som nödsituation i Kongo från 2019 till 2020.
  • Zika var klassad som en nödsituation mellan 1 februari 2016 och 18 november 2016.

Varaktigheten varierar eftersom varje sjukdom beter sig på olika sätt. Polioviruset är ännu idag klassat som en nödsituation, trots att den inte har spridning över hela världen. Å andra sidan var nödsituationen för zikautbrottet begränsat till ett enda år.

Covid-19-nödsituationen.
Vaccinationsprotokollen kommer att ändras med de nya WHO-bestämmelserna.

Vad gör vi nu då covid-19 inte längre är en nödsituation?

I december 2022 var det totala antalet rapporterade fall över hela världen 642 miljoner. WHO rapporterade också att dödsfallen hänförliga till coronaviruset vid den tiden var 6,62 miljoner.

I regionen Amerika har Pan American Health Organization (PAHO) registrerat mer än 192 miljoner bekräftade fall per den 29 april 2023.Detta inkluderar 2 948 903 dödsfall vid samma datum.

Bara för att covid-19 inte längre är en nödsituation som det var mellan 2020 och 2022 betyder det inte att vi ska ignorera det helt. Äldre vuxna bör vara särskilt uppmärksamma, eftersom de är en sårbar grupp och infektionssiffrorna bland dem är fortfarande slående.

Ska vi vara oroliga? Självklart inte. Ska vi upprätthålla förebyggande åtgärder? Självklart borde vi det.

WHO har publicerat en rapport för långsiktig hantering av covid-19. Och även om det är en text för länder att vidta åtgärder under de kommande åren, är det också en påminnelse om att vi inte kan vara slarviga.

Handtvätt, isolering när vi har luftvägssymtom, användning av munskydd under liknande omständigheter och vaccination är verktyg som vi har att tillgå. Att sluta använda oss av dessa, att glömma bort dem eller att “slappna av” är inte lösningen för att ta slut på pandemin.

REUTERS huvudbild.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.