Allt du behöver veta om vaccin mot polio

Det finns två typer av vaccin mot polio, och de har båda bidragit till att sjukdomen nästan utrotats i världen. I dagens artikel kan du läsa allt du behöver veta om dessa poliovaccin.
Allt du behöver veta om vaccin mot polio

Senaste uppdateringen: 07 april, 2021

Idag är vaccin mot polio ett tydligt exempel på hur långvariga vaccinationsplaner ger resultat över tiden. Tack vare detta läkemedel har denna allvarliga sjukdom nästan försvunnit i världen.

Denna enkla, billiga och utbredda metod med bevisad effekt, har gjort det möjligt för oss att minska överföringen av viruset i den allmänna befolkningen, både bland barn och vuxna.

Vad består dessa vaccin av? Hur administrerar läkare det?

Här ger vi dig alla detaljerna.

Vad är polio?

Poliomyelit är en sjukdom som orsakas av polioviruset, av vilken det finns tre kända typer. En typ har redan försvunnit och det finns inga nya rapporter över utbrott. De andra två är fortfarande aktiva, men med låg incidens på grund av globala vaccinationer.

En person får polio när han eller hon kommer i kontakt med en annan smittad person eller när viruset sprider sig genom mat. Detta händer genom förorening av drycker och mat via avföring.

De flesta smittade människor är asymptomatiska – det vill säga de visar inga tecken på sjukdomen. Den lilla gruppen med uppenbara symptom har dock potential att utvecklas till allvarliga komplikationer, som förlamning.

Barnförlamning: Den allvarligaste varianten

Den förlamande varianten är den allvarligaste formen av polio. Patienten lider av muskelsvaghet som sträcker sig till alla delar av kroppen, inklusive bröstet. Detta äventyrar andningen och lungorna, vilket kan leda till döden genom kvävning.

Det finns inget botemedel mot polio. Vaccin mot polio har därför blivit en möjlig metod för att förhindra okontrollerad spridning av viruset.

polio
Polio är en sjukdom som kan orsaka allvarliga komplikationer. Viruset smittar genom kontakt med en infekterad person eller genom intag av förorenad mat eller förorenat vatten.

Läs mer i den här artikeln: Framsteg utvecklar vaccin mot cancertumörer

Två olika typer av vaccin mot polio

Vetenskapen har lyckats utveckla två vaccin mot polio. De är kända under namnen på skaparna och kallas Sabin och Salk. Den förra administrerar man oralt och den senare administrerar man intramuskulärt.

Sabins vaccin mot polio

Sabins vaccin är en levande, försvagad virusimmunisering. För att ta fram detta orsakar man i ett laboratorium genetiska mutationer i viruspartiklarna för att göra dem mindre virulenta. På detta sätt kan de generera mycket milda symptom när man inokulerar dem i en människa. Detta förändrar inte immuniteten som vaccinet ger.

Ett kännetecken för Sabins vaccin är matsmältningssystemets replikationskraft. Detta orsakar en “flockimmunitetseffekt” eftersom de som fått vaccinet senare utvisar försvagade partiklar med avföringen, vilket främjar immuniseringen av personerna i samma hushåll.

Salks vaccin

Denna variant ger man, som vi nämner ovan, intramuskulärt. Liksom med andra vacciner punkterar man och tränger igenom muskeln och för sedan in vaccinet där. I det här fallet är viruset inte bara försvagat, det är inaktivt.

Förfarandet är annorlunda och resultaten varierar något jämfört med Sabins vaccin. Hela tarmprocessen blir inte involverad, så denna vaccination är effektiv mot allvarliga varianter av viruset. Det har dock ingen flockimmunitetseffekt, och det hindrar inte individer från att bära viruset i matsmältningssystemet.

Vem ska ta vaccin mot polio?

Rekommendationerna för poliovaccination varierar från land till land. Varje land utvecklar ett eget protokoll för administrering av vaccinet i enlighet med lokal epidemiologi och gällande lagstiftning.

Generellt är de flesta dock överens om följande:

 • Barn ska få en upprepad dosplan för att uppnå immunitet. Detta är den befolkningsgrupp som är mest utsatt och målet är att nå dem alla på ett eller annat sätt.
 • Barn får vanligtvis 5 doser. Den första ges när barnet är 2 månader, det andra vid 4 månader och de tre sista doserna ges när de är 6 månader, 18 månader och 6 år gamla. Datumen kan variera något från land till land.
 • När det gäller vuxna är det mindre enighet. Om de som barn inte fått motsvarande doseringsschema, kommer de att få vaccinet med intervall som liknar dem som man använder för barn.
 • De som reser till länder med hög förekomst av polio, liksom vårdpersonal som arbetar med poliopatienter, bör också vaccinera sig.

I det nuvarande vaccinationsprogrammet i Sverige ger man vaccin mot polio tillsammans med de andra vaccinationerna som man ger vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Man ger även en påfyllnadsdos vid 5 års ålder.

läkare håller upp vaccin mot polio
Poliovaccinet är en prioritet i schemat för barnimmunisering.

Ta en titt på den här artikeln: Hur kan vi förhindra spridning av virus?

Möjliga biverkningar av poliovaccinet

I allmänhet har båda varianterna av poliovaccinet få biverkningar. De flesta biverkningar uppträder i området runt injektionen och uppträder som rodnad och inflammation.

I samband med Sabins vaccin kan milda gastrointestinala symptom uppstå, bestående av diarré, illamående och även feber kring 38-39 °C. Dessa symptom försvinner på egen hand och varar aldrig mer än 48 timmar.

Vissa rapporter har visat bevis på allvarligare reaktioner, där en allergisk reaktion är den mest oroande. Lyckligtvis utgör detta inte många fall, och uppskattningar tyder på att ett fall av denna typ av biverkningar inträffar per en miljon invånare.

Ett effektivt vaccin mot polio tillgängligt över hela världen

Poliovaccinet är en effektiv metod för att förebygga denna sjukdom. Det finns inte många sjukdomar i världen som kan undvikas lika lätt genom att man bara följer vaccinationsschemat.

Av denna anledning är det viktigt att länder och individer ökar sina ansträngningar för att genomföra detta vaccinationsprogram. Vi är mycket nära att eliminera polio helt från planeten, och det skulle vara slöseri med årtionden av arbete om vi inte slutför jobbet.

Om du har små barn, fråga din lokala vårdcentral om hur man vaccinerar dem. Om du är vuxen bör du kontrollera din vaccinationskalender för att se till att du är uppdaterad. Vaccinationsavdelningarna på sjukhuset kommer att ha rätt information som kan hjälpa dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Mosquera Gordillo, Miguel Armando, Natalia Barón Cano, and Rosa Ballester Añón. “El camino hacia la erradicación de la poliomielitis a través de la Organización Panamericana de la Salud.” Revista Panamericana de Salud Pública 36 (2014): 185-192.
 • Ursei, M. “Parálisis del miembro inferior en el niño.” EMC-Aparato Locomotor 52.3 (2019): 1-14.
 • Jacobs, I. G., et al. “La poliomielitis.” MEDICINA (Buenos Aires) 71.5 (2011): 467-468.
 • Brown, El Dr Harold. “Albert Sabin:(1906-1993) Pionero en la vacunación contra la poliomielitis.”
 • Kumate, Jesús. “Cincuentenario de la vacuna Salk.” Boletín médico del Hospital Infantil de México 62.4 (2005): 239-241.
 • Martínez, M. Pilar Arrazola, José Ramón de Juanes Pardo, and Aurelia García de Codes Ilario. “Conceptos generales. Calendarios de vacunación sistemática del niño y del adulto en España. Impacto de los programas de vacunación.” Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 33.1 (2015): 58-65.
 • Moreno-Pérez, David, et al. “Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP): recomendaciones 2016.” Anales de Pediatría. Vol. 84. No. 1. Elsevier Doyma, 2016.
 • Rivas, Pablo, et al. “Vacunas en la población inmigrante adulta.” Enfermería Clínica 16.5 (2006): 275-279.
 • Dominguez, Angela, et al. “False beliefs about vaccines.” Atencion primaria 51.1 (2018): 40-46.
 • Fernández-Cruz Pérez, Eduardo, and Carmen Rodríguez-Sainz. “Inmunología de la poliomielitis: vacunas, problemas para la prevención/erradicación e intervenciones de futuro.” Revista Española de Salud Pública 87.5 (2013): 443-454.
 • Ejecutivo, Consejo. Poliomielitis: erradicación: informe del Director General. No. EB144/9. Organización Mundial de la Salud, 2018.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.