Hur kan vi förhindra spridning av virus?

Utan tvekan vet du redan att spridning av virus sker via våra händer. Vissa grundläggande åtgärder kan tillämpas för att förhindra detta.
Hur kan vi förhindra spridning av virus?

Senaste uppdateringen: 24 oktober, 2020

I dessa dagar är det viktigare än någonsin att förstå hur man kan förhindra spridning av virus.

Enligt statistik produceras den stora majoriteten av smittsamma sjukdomar av virus; till exempel influensa, respiratoriskt syncytialvirus (RSV), rotavirus, adenovirus och coronaviruset. Normalt brukar inte antibiotika vara effektivt eftersom syftet med dessa läkemedel är att behandla bakterieinfektioner.

Hur sprids virus?

Utan tvekan vet du redan att det största risken för spridning av virus är våra händer. Dessa extremiteter är i kontinuerlig kontakt med föremål som andra människor har rört vid och vi använder hela tiden våra händer för att röra vid näsan och munnen utan att ens inse det.

Därför är det mycket enkelt för en persons mikroorganismer att infektera en annan. Och även om händerna är den främsta smittovägen finns det andra som också är mycket vanliga:

  • Andningsvägar: När människor som är sjuka nyser eller hostar kommer det ut en viss mängd viruspartiklar som sedan kommer in i en annan persons kropp när de andas in dem.
  • Dåligt ventilerade rum: Ansamlingen av viruspartiklar i miljön sker vanligtvis på grund av brist på ventilation i rummet.
Hur smittar virus?
Virus är mikroskopiska enheter som kan spridas på olika sätt

Vanor för att förhindra spridning av virus

Som du kan se är det väldigt enkelt både att sprida och ta emot virussjukdomar. Därför vill vi dela en serie mycket användbara riktlinjer när det gäller förebyggande av spridning av virus, även om vi förmodligen är mycket bekanta med dem nu.

  1. Använd engångsartiklar: Hygienprodukter som du kan använda och sedan kasta är det bästa alternativet. När du behöver nysa eller hosta; försök att täcka munnen och näsan med servett eller papper. Om du inte har något sådant till hands ska du täcka ansiktet med armvecket – inte din hand.
  2. Använd munskydd: För att minska antalet viruspartiklar du sprider är munskydd ett alternativ. Detta minskar droppsmitta, men kom håg att det inte är ett 100%-igt skydd. Tänk på detta när du av någon anledning måste befinna dig på på platser där det finns många människor.
  3. Tvätta händerna ofta: Detta är ett av de bästa sätten att förhindra spridning av virus. Du bör tvätta händerna med tvål och vatten varje gång du hostar eller nyser.
  4. Ha ordentlig hygien vid matlagning: Detta är viktigt när det gäller att förhindra att andra blir sjuka.
  5. Ventilera rum: Som vi nämnde innehåller dåligt ventilerade rum många virala partiklar. Därför är det viktigt att du ventilerar ditt hem varje morgon i minst 15 minuter. På så sätt kan ren luft komma in och cirkulera i rummet.

Drick inte vatten som exempelvis serveras i öppen vattenkanna: Samtidigt bör du aldrig dela bestick, glas eller dryckesflaskor med andra människor.

Upptäck något nytt: Vad är mollusker och poxvirus?

Är vacciner effektiva för att förhindra spridning av virus?

För närvarande, när det gäller respiratoriska virus, har forskare bara lyckats syntetisera ett vaccin mot influensaviruset. Därför är detta idag det enda respiratoriska virus vars spridning vi kan förhindra. De måste dock ändra vaccinets effektivitet varje år eftersom dessa virus har stor förmåga att mutera.

Utöver vaccinet mot influensavirus studerar och undersöker forskare också andra vaccin för att förebygga coronavirus och respiratoriskt syncytialvirus. Detta virus drabbar främst barn och vi kan förvänta oss kommersialisering av vaccinet de närmaste åren.

Research on vaccines.
Vaccinet mot influensaviruset är det enda vaccin som finns för att förhindra influensaliknande infektioner.

Sammanfattning

Virusinfektioner är mycket vanliga och mycket lätta att få på grund av deras enkla överföring. Det finns dock en rad åtgärder som vi kan vidta för att förhindra spridning av virus. Vi måste vara medvetna om det ansvar vi har för att undvika spridning av vissa patologier.

Korrekt handhygien, såsom att täcka munnen och näsan med en servett när vi nyser och hostar är grundläggande. Och förutom alla råd som ges ovan kan vi eventuellt känna trygghet i att forskare fortfarande undersöker nya vacciner för att skydda oss från fler av dessa infektioner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Jiménez Morales, M. (2008). Publicidad viral: La comunicación por contagio. Hipertext.Net. https://doi.org/10.31009/131949
  • Hernández-Carreño, L., Padilla-Loredo, S., & Quintero-Soto, M. L. (2012). Factores de riesgo en adolescentes para contraer el virus del papiloma humano. Revista Digital Universitaria.
  • Quian, J., Gutiérrez, S., Dibarboure, H., Muslera, A., Iroa, A., & Arocena, E. (2010). Vacunación antigripal en personal de salud del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Evolución de la cobertura del año 2006 al 2008. Revista Médica Del Uruguay.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.