Herpes simplex-virus och deras egenskaper

En vanlig egenskap hos alla typer av herpes simplex-virus är att de kan leda till infektion. Dessutom, efter att såren har läkt ut, stannar viruset kvar i kroppen i vilande tillstånd. Vad detta betyder är att det kan återaktiveras när som helst i framtiden och leda till hälsoproblem.
Herpes simplex-virus och deras egenskaper

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Nästan alla har hört talas om olika typer av herpes simplex-virus, eftersom de är ganska vanliga infektioner. Men ett ganska okänt faktum är att det finns flera olika stammar. Inte bara det, utan var och en av dessa har olika egenskaper såväl som olika intensitetsnivåer.

De vanligaste typerna av herpes simplex-virus är varianterna HSV-1 och HSV-2. Uppskattningar indikerar att ungefär hälften av befolkningen har haft en infektion av herpes simplex-virus typ 1 någon gång i sitt liv. Det är också troligt att en tredjedel av befolkningen också har haft herpes simplex-virus av typ 2.

Ingen av typerna av herpes har något botemedel men det finns behandlingar som minskar symptomen och sannolikheten att föra smittan vidare till andra människor. I de flesta fall kan en person med herpes leva ett helt normalt liv.

Typer av herpes simplex-virus

munsår från herpes simplex-virus

Herpes är en infektion orsakad av virus som tillhör familjen Herpesviridae. I sin vanligaste form uppträder de som små blåsor som innehåller vätska. Dessa blåsor kan vara mycket smärtsamma. Dessutom går de ibland sönder och bildar sår och sårskorpor som ofta lämnar ärr efter sig.

Det finns minst 50 olika typer av herpes simplex-virus. Deras gemensamma nämnare är att de alla kan orsaka en infektion. De förblir sedan vilande och kan återaktiveras senare och orsaka återkommande infektioner.

Ordet herpes kommer från det grekiska ordet herpein, som betyder “att krypa”. Burnet och Budding upptäckte dessa virus förmåga att ligga latent i kroppen år 1950. Vissa typer av herpes kan orsaka problem som påverkar en persons livskvalitet avsevärt.

Herpes simplex-virus typ 1 (HSV-1)

Denna typ av herpes påverkar främst läpparna, insidan av munnen och området runt munnen. Det är vanligast hos barn. Dessutom är det den vanligaste typen herpes och förvärras vanligtvis av olika omständigheter som stress, feber, exponering för solljus och även menstruationer. Vanligtvis är de påföljande återfallen mildare än det första utbrottet.

Herpes simplex-virus typ 2 (HSV-2)

Denna typ av herpes påverkar främst underlivet och smittar oftast genom sexuell kontakt. De sår som det ger upphov till liknar de som man ser vid orala herpes. Ofta är den första episoden utan symptom och kan gå obemärkt förbi. Emellertid är efterföljande utbrott vanligtvis mycket smärtsamma.

Om en kvinna har en aktiv HSV-2-infektion under förlossningen, kan hon överföra den till barnet och det leder till neonatal herpes. Efter en tid kan detta orsaka problem i nervsystemet som i vissa fall är dödligt.

Bältros är en annan typ av herpes simplex-virus

Detta är en av de typer av herpes som kan leda till allvarligare komplikationer och det kommer från vattkoppor, som är den ursprungliga infektionen. Detta virus migrerar till de känsliga nervfibrerna och förblir vilande i nervknutor nära ryggmärgen.

Om viruset blir aktivt igen ger det upphov till bältros, som förekommer längs nervbanan där det tidigare legat vilande. Vanligtvis är det väldigt smärtsamt och genererar i några fall symptom som kan finnas kvar i flera år. Forskare tror att 20% av befolkningen kan bli drabbade denna typ av herpes någon gång i deras liv.

Epstein-Barr-virus (EBV)

sår från herpes simplex-virus

Denna typ av herpes ger upphov till  körtelfeber (infektiös mononukleos). Viruset ligger vanligtvis vilande hos barn, men blommar ut i tonåren. Detta faktum kan orsaka asymptomatisk spridning, vilket innebär att viruset sprider sig utan att uppvisa några omedelbara symptom.

Endast i några få fall leder det till komplikationer som meningoencefalit eller Guillain Barrés-syndrom. Denna typ av herpes är mycket godartad i en tidig ålder.

Cytomegalovirus (CMV)

Detta virus infekterar i genomsnitt mellan 50% och 80% av alla människor. Det är dock ovanligt att det utvecklas som en sjukdom. Vanligtvis förblir det vilande i njurarna, hjärtat och i de vita blodkropparna.

Normalt blir det bara aktivt igen hos personer med ett försvagat immunsystem. Det är vanligt hos patienter med AIDS, till exempel. Det uppvisar inga specifika symptom, och det finns inga läkemedel som är exklusiva för att behandla det.

Du kanske är intresserad av att läsa: De 5 bästa kurerna för att behandla ryggherpes

Humant herpes-virus 6, 7 och 8 (HHV)

Läkarna lade först märke till HHV-6 år 1986 hos patienter med AIDS. Man tror att detta virus från herpesfamiljen ligger bakom mässling och att det också är relaterat till olika neurologiska problem. Den förekommer i två varianter:

  • HHV-6 typ A: Den här typen förekommer hos små barn och orsakar inga allvarligare symptom. Under tonåren kan det bli aktiverat och då utvecklas det på ett liknande sätt som körtelfeber.
  • HHV-6 typ B: Forskare tror att i princip alla vuxna har typ HHV-6B i våra kroppar men det är att vi inte får några symptom av det, så vitt de vet idag.

Slutligen ger HHV-7 också upphov till mässling, medan HHV-8 är kopplat till Kaposis sarkom. Alla dessa typer av herpes förekommer huvudsakligen hos personer med AIDS eller hos dem med försvagat immunförsvar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bonnane, M. M., Clemente, K. R., Balbier, I. G., Azahares, A. D., & Serrano, N. M. (2012). Referentes teóricos sobre algunos tipos de herpes. Revista Información Científica, 73(1).
  • Eagle, K., Kulkarni, A. G., & Brid, N. S. (1995). Herpes Zoster. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJM199506223322505
  • Strumia, R. (2016). Herpes simplex. In Dermatological Cryosurgery and Cryotherapy. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6765-5_81

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.