Vad är mollusker och poxvirus?

Mollusker är en hudinfektion orsakad av pox-virus. Det är ett virus som sprids lätt och som både barn och vuxna kan drabbas av.
Vad är mollusker och poxvirus?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Mollusker, även kallad vattenvårtor, är en smittsam virusinfektion orsakad av poxvirus. Denna infektion är vanligast hos personer med aktivt sexliv och hos patienter som bär humant immunbristvirus (HIV).

Infektionen uppträder som små knölar på huden som lätt kan sprida sig. Du kan drabbas genom kontakt med det infekterade området eller under samlag. Det är dock inte en särskilt farlig infektion och den kan dessutom försvinna helt spontant även om den också går att behandla.

Mollusker förekommer framförallt hos barn, hos vuxna som är sexuellt aktiva och hos personer med försvagat immunsystem.

Hur mollusker uppträder genom poxvirus

Som vi tidigare nämnde orsakar poxvirus mollusker – en infektion som växer på huden. Du kan komma i kontakt med viruset genom sexuell kontakt, liksom genom icke-sexuell kontakt som att dela kläder eller handdukar. Alla kan drabbas, oavsett ålder och kön.

Vanligtvis uppträder de på ansiktet, nacken, armhålorna och händerna. Men de kan även uppträda på könsorganet och kring området, eller på innerlåren om det överförts sexuellt.

Molluskerna är vanligtvis inte smärtsamma men kan vara irriterande. De kan ha följande egenskaper:

  • Upphöjda, runda och hudfärgade
  • Röda, inflammerade och kliande
Virus.
Virus orsakar mollusker

Hur man förebygger molluske

Precis som andra virusinfektioner kan du undvika att få mollusker på olika sätt:

  • Undvik kontakt med det drabbade hudområdet; detta gäller både på en annan smittad person likväl som dig själv, eftersom det kan bli överfört från kroppsdel till kroppsdel.
  • Tvätta händerna regelbundet eftersom detta är det bästa sättet att undvika denna smitta.
  • Undvik helst samlag tills molluskerna har försvunnit helt. Som vi nämnde tidigare så är detta ätt av de sätten på vilka viruset kan överföras. Om vi därför vet att vi bär på smittan eller att den person som vi vill ha samlag med bär på den, bör vi undvika detta tills utslagen helt har försvunnit, alternativt vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska direktkontakt.
  • Dela inte personliga saker såsom kläder, handdukar, hårborstar osv.

Slutligen är att täcka molluskerna med gasbindor ett bra sätt att förhindra spridning.

Utslag på huden
Mollusker på huden

Hur man behandlar mollusker

Som vi redan nämnt kan infektionen försvinna på egen hand. Det går dock att behandla molluskerna för att bli av med dem snabbare. Vilken typ av behandling läkaren väljer beror på patientens egenskaper och hur sjukdomen uppträder. Vi syftar på patientens immunsystem när vi talar om egenskaper.

När sjukdomen inte försvinner på egen hand finns följande behandlingsalternativ:

  • Skrapning – med dermatologiska tekniker
  • Frysning med hjälp av kryoterapi
  • Farmakologisk behandling
  • Laserborttagning

Sammanfattning om mollusker och poxvirus

Mollusker är en infektion av poxvirus som sprider sig väldigt lätt. Därför är det viktigt att alltid följa förebyggande riktlinjer. Det är dock inte en särskilt allvarlig infektion och den försvinner vanligtvis av sig själv även om det också finns många olika behandlingar för det. Ta gärna kontakt med en vårdcentral om du har några frågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.