Allergisprutor - ett vaccin mot allergier

Allergisprutor täcker inte alla typer av allergener. I allmänhet utgör de dock ett säkert och effektivt vaccin mot allergier. De bör endast administreras av sjukvården, eftersom de kan orsaka oönskade reaktioner.
Allergisprutor - ett vaccin mot allergier
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 31 januari, 2023

Allergisprutor är en av de tillgängliga behandlingarna för allergiska reaktioner. Ibland lindrar de symptom men i andra fall kan de till och med eliminera dem efter långvarig behandling. Det är dock inte alla som kan få allergisprutor eftersom det inte finns vaccin tillgängliga mot alla typer av allergier. Immunitet är dessutom ett område som fortfarande är under utveckling.

För närvarande finns det många myter kring immunitet och vaccin. Fortsätt läs för att lära dig allt du behöver veta om allergisprutor.

Vad är allergier?

En allergi är en biverkning som inträffar efter intag av vissa ämnen eller vid kontakt med dem. Det finns många ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Dessa ämnen är allergener som aktiverar en överdriven biverkning i immunsystemet vilket i sin tur ger olika effekter.

Allergier kan vara milda eller allvarliga, och anafylax är den allvarligaste av dem. Reaktionen sker snabbt och dess symptom kan vara dödliga.

Vad är allergisprutor?

Person får vaccin mot allergier

Allergisprutor används som vaccin mot allergier. Dess mål är att minska eller eliminera en persons överkänslighet mot vissa ämnen som ger en allergisk reaktion.

Dessutom hjälper allergisprutor kroppen att utveckla immunitet mot de ämnen som ger en allergisk reaktion. Läkare använder endast immunterapi när andra behandlingar eller åtgärder inte räcker för att behandla problemet.

Fungerar allergisprutor som ett vaccin mot allergier?

Allergisprutor innehåller en liten mängd allergen som orsakar biverkningar hos en person. Detta allergen finns i en ren form i vaccinet. När man injicerar ämnet producerar kroppen antikroppar som förhindrar den allergiska reaktionen.

Gradvis ökar läkarna dosen tills – i bästa fall – kroppen blir immun mot allergenet. Normalt kräver en person en period på tre till fem år för att symptomen synligt ska minska eller försvinna.

Hur administrerar man allergisprutor?

Vanligtvis ger man allergisprutor intravenöst. Behandlingen inkluderar två faser:

  • Den första fasen är ackumuleringssteget. I denna fas får du ett vaccin en till tre gånger i veckan under en period på tre till sex månader.
  • Den andra fasen är underhållssteget. Det varar mellan tre och fem år. I den fasen får du en injektion antingen en gång i månaden eller var sjätte vecka. Läkaren utvärderar sedan symptomen för att avgöra när behandlingen bör avslutas.

Vilka typer av vaccin mot allergier finns det?

Det finns inte vaccin för alla typer av allergener. Till exempel är allergisprutor ingen bra idé för matallergier. Vaccin är effektiva vid säsongsallergier, för allergener inomhus (kvalster, mögel, kackerlackor eller sällskapsdjur) och för insektsbett.

När bör man ta vaccin mot allergier?

Läkare med allergispruta.

Vaccin är bra för personer med bevisad allergi som genomfört sensibiliseringstester. Allergisprutor är dock ingen bra idé för:

  • Barn under 5 år och gravida kvinnor.
  • Personer med svår astma eller hjärtsjukdom.
  • De som tar vissa mediciner, särskilt betablockerare.
  • De personer som får biverkningar av vaccinet.

Vaccin är bara en bra idé om andra behandlingar inte fungerar. Ofta använder läkare dem vid exempelvis insektsallergi.

Vilka biverkningar kan man få av vaccin mot allergier?

Sammantaget har de flesta inga problem när de tar allergisprutor, men vissa personer får biverkningar. Det kan uppstå rodnad, irritation och inflammation på platsen där vaccinet applicerats, men detta försvinner vanligtvis snabbt.

Det finns också fall där systemiska reaktioner inträffar såsom nästäppa, nysningar eller nässelfeber. Ibland uppstår halsinflammation, tung andning eller bröstsmärta. I de svåraste och mest sällsynta fallen kan det också förekomma anafylax. Det är därför du alltid bör ta vaccinet på en läkarmottagning.

Förväntade resultat av allergisprutor

Generellt sett finns det en måttlig förbättring under det första året, men det kommer att märkas mer under andra året. I de flesta fall förekommer inga allergiska symptom under det tredje året, även om patienten inte längre får injektioner.

Vissa personer kommer behöva mer tid medan andra kommer fortsätta ha milda symptom. När det gäller djurallergier bör allergiska personer undvika kontakt med dessa om det är möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández-Caldas, E. (2001). Presente y futuro de la inmunoterapia. ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA CLINICA, 16, 6-12.
  • Porras, O. (2008). Vacunación: esquemas y recomendaciones generales. Acta Pediátrica Costarricense.
  • Posfay-Barbe, K. M., & Greenberg, D. P. (2007). Vacunación. In Atlas de Alergia e Inmunología Clínica. https://doi.org/10.1016/b978-848174943-4.50023-5

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.