Vaccin mot HIV och AIDS ska snart testas

Även om det fortfarande befinner sig i testfasen kan vaccinet mot HIV och AIDS vara ett stort steg framåt för att göra sjukdomen ännu mindre dödlig.
Vaccin mot HIV och AIDS ska snart testas

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

HIV/AIDS fortsätter vara ett av de största hälsoproblemen i världen. Enligt data från Världshälsoorganisationen (WHO) har de skördat minst 35 miljoner liv. Det finns dock hopp på horisonten, för man kommer snart att börja testa ett vaccin mot HIV.

Viruset och det påföljande tillståndet är en stor utmaning för forskningsvärlden. Behandlingarna har gjort stora framsteg, men man söker fortfarande efter ett botemedel.

Vissa hävdar att det värsta är över eftersom behandling med antiretrovirala medel har hjälpt miljontals patienter leva relativt normala liv. Vi kan dock inte förneka att viruset fortsätter vara en dödsdom för många människor i världen. De goda nyheterna är att man fortfarande gör stora framsteg inom medicin, och med varje steg kommer vi också närmre ett botemedel. I Afrika – där HIV/AIDS är en av de främsta dödsorsakerna – har man påbörjat två nya studier för att jaga ett mycket efterlängtat genombrott.

Ett vaccin mot HIV ger nytt hopp i kampen

Person blir vaccinerad

Företaget Johnson & Johnson (J&J) har tillsammans med US National Institute of Health (NIH) och Bill and Melinda Gates Foundation utvecklat en ny behandling som kan ge bättre utsikter för patienter med HIV.

Det är en kombination av två vaccin som kommer testas på 2,600 kvinnor. Kvinnorna är från Sydafrika och studien kommer pågå i tre år. Syftet med den första dosen är att förbereda immunförsvaret, medan den andra är menad att öka kroppens svar mot HIV-attacken.

Denna så kallade “mosaikteknik” kombinerar immunstimulerande proteiner från olika HIV-stammar, som förhoppningsvis kan förebygga infektion.

Viktiga framsteg…

Paul Stoffels – vetenskaplig chef på J&J – säger att vaccinet mot HIV förväntas nå en effektivitetsgrad högre än 50%. 

“Det är målet. Förhoppningsvis kan vi nå mycket högre,” sade Stoffels.

Tester av ett annat vaccin mot HIV började också i november 2016 i Sydafrika. Det är första gången på över ett decennium som två stora vaccin mot sjukdomen är testade på samma gång.

Spruta med vaccin

Utöver den lovande J&J-studien har initiativet ViiV Healthcare, vars huvudägare är läkemedelsjätten GlaxoSmithKline, startat ytterligare ett test som kommer involvera 3,200 kvinnor från subsahariska Afrika.

Studien får även ekonomiskt stöd från NIH och Gates Foundation. Patienterna kommer i grund och botten injiceras med ett experimentellt läkemedel vid namn cabotegravir. De kommer få det varannan månad för att utvärdera dess effektivitet mot HIV.

Kvinnor har varit en stor fokus i kampen mot sexuellt överförbara sjukdomar, eftersom de i Afrika står för mer än hälften av alla nya HIV-diagnoser som ställs.

Lovande verktyg för förebyggande

Virus och blodkroppar

Nya behandlingar mot HIV har blivit av stor vikt för framstegen mot sjukdomen. Kristen Lanphear – chef för lokala hälsoinitiativ på Trillium Health – sade i Futurism att de två nya afrikanska studierna är av stor vikt eftersom “förebyggande är bättre än behandling.

Hon tillade att båda är “väldigt spännande, potentiella nya verktyg för förebyggande,” och “även om ett botemedel fortfarande är möjligt är förebyggande ett uppnåbart sätt att faktiskt sätta stopp för HIV-epidemin. Ju fler verktyg vi har att använda, desto snabbare kan vi nå målet.”

Men eftersom testerna nyligen börjat bör vi inte förhasta oss i att förklara dem framgångar. Viruset påverkar varje person annorlunda och kan bli resistent för tidigare effektiva läkemedel.

Trots detta är hoppet högt för de nya studierna. Även om det kan dröja några år att slå fast hur användbara de är kan de vara framstegen vi väntat på.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • OMS (Organización Mundial de la Salud). (2003). VIH/SIDA: resistir a un agente mortífero. Informe Sobre La Salud En El Mundo.
  • Delgado, R. (2011). [Virological characteristics of HIV]. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2010.10.001
  • Salud, O. M. de la. (2016). Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH, 2016-2021. Salud, Organización Mundial de la. https://doi.org/10.1055/s-0029-1246055
  • GONZALES, J. L. C., & OLANO, J. A. (2013). Perspectivas de la vacuna contra el VIH. Revista Medica Herediana.
  • Barouch, D. H., Tomaka, F. L., Wegmann, F., Stieh, D. J., Alter, G., Robb, M. L., … Schuitemaker, H. (2018). Evaluation of a mosaic HIV-1 vaccine in a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2a clinical trial (APPROACH) and in rhesus monkeys (NHP 13-19). The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31364-3

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.