Vårallergier: ett problem med en lösning

Har du vårallergier? Lär dig hur man behandlar dem naturligt i den här artikeln!
Vårallergier: ett problem med en lösning

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2022

Vårallergier inträffar på grund av pollen i miljön som inflammerar bronkerna hos personer med allergier. Koncentrationen av pollen i omgivningen kan resultera i vissa akuta episoder av astma.

Skillnaderna mellan astma och vårallergier

Nysande kvinna

De två tillstånden (astma och allergier) är kopplade. Allergener såsom pollen kan ha stor påverkan på astmatiker. Problemet är inte bara att de är en av de huvudsakliga orsakerna till astma, utan även att de utlöser astmaattacker.

Man bör dock inte blanda ihop termen astma med allergier.

 • Astma är en kronisk sjukdom som orsakas av svullna bronker. Det får dem att irriteras och smalna, vilket resulterar i andningssvårigheter.
 • Allergier är i sin tur ett immunsvar eller försvar mot olika substanser som normalt sett inte ger några reaktioner för de flesta människor.

Incidensen av astma

 • Astma är en vanlig sjukdom och anses vara ett stort hälsoproblem.
 • Risken är hög för barn under 15 år, eftersom det är den vanligaste barndomssjukdomen.
 • Vidare orsakas astma av allergier som är vanligare bland barn än vuxna.

Vikten av att få behandling

Det är viktigt att astmatiker tar nödvändiga åtgärder under vårtiden, speciellt i förebyggande syfte inför de allergier som dyker upp under denna årstid på grund av bland annat pollen. Experter varnar att läkemedel inte bör störa astmatikers liv.

Patienten bör därför anpassa dosen av dessa läkemedel så att det passar deras vardag. Bruket av inhalatorer är utbrett och är den vanligaste formen av behandling. Eftersom många moderna modeller låter astmatiker justera dosen själva har dessa blivit enklare att använda.

Tips för att kontrollera vårallergier och astma

Pricktest
 • Du bör ta reda på pollenrapporter för ditt område eller platser du planerar att besöka.
 • Personer som är benägna att drabbas av astma och vårallergier bör undvika att utsätta sig för pollen, och därför minimera besök till ängar, parker, etc.
 • På samma sätt bör de begränsa tiden de spenderar utomhus, speciellt under dagar när det finns mycket allergener i luften.
 • När det finns höga koncentrationer av pollen bör du undvika kontaktlinser och bära en mask.
 • Vidare bör du ventilera ditt hem ordentligt. Störst risk för att pollen ska komma in är vid solnedgången.
 • Säkerställ att pollenfiltren i din bil och luftkonditionering har installerats korrekt och fungerar som de ska.

Att diagnostisera astma

Astma kan diagnostiseras med specifika tester av andningsfunktionen, där en läkare analyserar luftblockeringen.

Att behandla astma

Partiklar i luften

Det första du bör göra för att behandla astma är att kontrollera utlösarna som orsakar astmaattacker. Du bör alltså undvika kontakt med allergener i så stor utsträckning som möjligt. Astmatiker kan använda mediciner för att lindra symptomen. De kallas för symptomatiska läkemedel.

Du kan använda två typer av läkemedel:

 • Mediciner för kronisk astma som lindrar glukosinflammation och förebygger astmaattacker.
 • Läkemedel för akuta vårallergier, såsom kortikoider, bronkodilatorer, teofyllin, etc.

Vaccin för allergi och immunoterapi

Dessa välkända vaccin består av att progressivt injicera doser av allergener i patienten. Detta för att minska eller till och med göra av med känsligheten mot dem.

Detta förebygger eller minimerar framtida astmareaktioner.

 • Behandlingen varar i 3-5 år i de flesta fall.
 • Immunoterapin lindrar fall av allergisk astma på grund av pollen, dammkvalster, djurepitel eller vissa svampar.
 • Världshälsoorganisationen erkänner behandlingen som en effektiv sådan för allergier och astma.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.