Världsdagen för hepatit: sjukdomen kan förebyggas

Världsdagen för hepatit, som har två årliga minnesdagar, är en påminnelse om en sjukdom som vi kan förebygga. Läs den här artikeln för att lära dig om de olika typerna av denna sjukdom och hur du kan undvika den.
Världsdagen för hepatit: sjukdomen kan förebyggas

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Det finns två datum för att fira världsdagen för hepatit: 19 maj och 28 juli. Båda är godtagna som världsdagar, och vilken man observerar beror mest på i vilket geografiskt område man bor. Det viktiga är att veta att hepatit är en mycket vanlig sjukdom på vår planet. Faktum är att det finns olika typer av hepatit, och dessa är indelade i olika grupper med olika svårighetsgrader.

Varje år är det uppskattningsvis 1 400 000 människor som förlorar sina liv på grund av en akut eller kronisk sjukdom i samband med hepatit. Det gör den till den mest dödliga infektionssjukdomen efter tuberkulos, liksom en av de vanligaste på alla breddgrader, till och med vanligare än AIDS. På världsdagen för hepatit är det viktigt att lyfta fram att hepatit kan förebyggas. Vi har möjlighet att kraftigt minska antalet fall, och till och med utrota det helt, eftersom vi har vacciner.

Det andra datumet för Världsdagen för hepatit

Den första världsdagen för hepatit är den 19 maj, men denna världsdag har även ett andra datum, den 28 juli. Detta andra alternativ uppstod på initiativ från patientgrupper, som bildade en internationell allians, som föreslog den andra dagen till Världshälsoorganisationen (WHO). WHO ägnade därefter, med motivationen från World Hepatitis Alliance (WHA), en hel sammankomst till ämnet hepatit, särskilt de olika grupperna av viral hepatit. Bland dem hittar vi hepatit A, B, C, D och E.

Datumet för den andra dagen är 28 juli eftersom det är Baruch Blumbergs födelsedag, forskaren som upptäckte hepatit B. Den internationella alliansen har  godtagit att observera båda dagarna och uppmuntrar folkhälsoinstitutioner att belysa medvetenhetsåtgärder under de två månaderna.

Vad är viral hepatit?

Kvinna med inflammation i levern.
Skrumplever och levercancer är konsekvenser av hepatit B och C.

Hepatit är en inflammation i levervävnaden. De mest relevanta är de som är orsakade av specifika virus som har en affinitet för hepatocyter – leverceller. Det finns fem olika sorter av detta virus, och dessa går vi igenom nedan.

Fem typer av hepatit

  • A: Typ A-virus överförs via fekal-oral väg. En smittad person kan vidarebefordra typ A till en annan på grund av brist på hygien, vilket gör det till ett mycket överförbart smittämne i områden med sanitetsproblem. Hepatit A är akut och blir inte kroniskt. Symtomen är mycket lika symtomen för gastroenterit.
  • B: Detta virus utgör en betydande fara för folkhälsan. Det överförs genom kroppsvätskor, och kan överföras från mor till barn under graviditeten. De områden på planeten som är mest drabbade är Afrika, Mellanöstern, Indien och Amazonas. Det har en tendens att bli kroniskt, vilket senare leder till skrumplever och levercancer. Det finns ett vaccin som kan förhindra denna infektion, och lyckligtvis är det obligatoriskt i många länder.
  • C: Denna viruspartikel har en hög överföringsgrad mellan människor via blod. I allmänhet är det vårdpersonal utan adekvat skydd, och intravenösa narkotikamissbrukare som delar sprutor, som ligger i riskzonen för smitta. De flesta patienter lider av en kronisk form, och det utvecklas oftare till skrumplever och levercancer än hepatit B. Denna typ har inget vaccin, men nya behandlingar har botat vissa patienter.
  • D: Hepatit D är ett delta-virus. Detta innebär att det endast kan smitta patienter som redan har hepatit B. Logiskt sett är den förebyggande metoden vaccinet mot hepatit B.
  • E: Detta är den typ som forskare upptäckt senast. Du kan få i dig detta virus från dricksvatten som är förorenat med partikeln. Det är en sällsynt sjukdom som man oftast finner i Asien.
Världsdagen för hepatit, sjukdomen man kan motverka
Hepatit C överförs genom blod och den allvarligaste konsekvensen är levercancer.

Du kanske också är intresserad av: 12 livsmedel som är stärkande för din lever

Förebyggande genom världsdagen för hepatit

När det gäller infektioner som det finns en stor möjlighet att förebygga, så tenderar kampanjer under världsdagen för hepatit att fokusera på just denna aspekt. Faktum är att vaccination och hygien är pelarna i information om förebyggande.

Vaccination mot hepatit B har varit ett stort steg för folkhälsan. När fler människor får tillgång till dessa vacciner, och slutför sitt vaccinationsschema, kommer antalet patienter infekterade med hepatit B att minska, liksom antalet barn som blir smittade via sina mammor.

När det kommer till hygien finns det två aspekter: personlig hygien och folkhälsan. Att förbättra förhållanden för avfallshantering i städer hjälper till att minska spridningen av hepatit A och E. Utöver detta kan sexuell kontakt överföra sjukdomen. Av denna anledning är också förebyggandet av sexuellt överförbara sjukdomar genom användning av kondomer en del av arbetet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Stanaway, Jeffrey D et al., The global burden of viral hepatitis from 1990 to 2013: findings from the Global Burden of Disease Study 2013, The Lancet , Volume 388 , Issue 10049 , 1081 – 1088.
  • European Association For The Study Of The Liver. “EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection.” Journal of hepatology 67.2 (2017): 370-398.
  • European Association for The Study of The Liver. “EASL recommendations on treatment of hepatitis C 2016.” Journal of hepatology 66.1 (2017): 153.
  • Teles, Sheila Araújo. “Viral hepatitis: a challenge for nursing.” Revista brasileira de enfermagem 70.2 (2017): 231-232.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.