Vilka är symptomen på gastroenterit?

Gastroenterit är en sjukdom som vanligtvis kännetecknas av symptom som illamående, diarré och buksmärtor. Det kan orsakas av virus, bakterier, parasiter eller icke-infektiösa ämnen.
Vilka är symptomen på gastroenterit?

Senaste uppdateringen: 30 oktober, 2020

Symptomen på gastroenterit kännetecknas av den inflammation som sjukdomen orsakar i mag- och tarmkanalen. Diarré, buksmärtor, kräkningar och muskelkramper är vanliga.

Enligt publikationer i The New England Journal of Medicine, är norovirus, vilka är RNA-virus som tillhör Caliciviridae-familjen, de vanligaste orsakerna till denna sjukdom (90% av alla fall hos vuxna).

I motsats till vad många tror orsakas de flesta epidemiska utbrott av gastroenterit av virus och inte bakterier. Du måste därför känna till symptomen på gastroenterit för att veta hur du ska behandla den effektivt.

Dödlighet från gastroenterit

Olika epidemiologiska studier uppskattar att det förekommer mellan tre och fem miljarder fall av gastroenterit varje år över hela världen. Detta är utan tvekan ett ganska betydande antal. Världshälsoorganisationen (WHO) varnar oss för att effekten är mycket allvarligare hos barn under 5 år.

Här är några fakta:

 • Diarrésjukdomar är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år, och ligger bakom cirka 525 000 dödsfall per år.
 • Studier hävdar att 453 000 av dessa dödsfall bland spädbarn beror på rotavirus (22% av dödsfallen i länder som Etiopien och Indien).
 • En betydande mängd av dessa dödsfall går att förhindra med tillgång till rent vatten och tillräcklig hygien i offentliga anläggningar.
 • Över hela världen förekommer det cirka 1,7 miljarder fall av diarrésjukdomar hos spädbarn varje år.

Som vi nämnde är norovirus den vanligaste virusvarianten som orsakar gastroenterit hos vuxna, medan barn under 5 år är mer benägna att bli drabbade av rotavirus. Om du vill lära dig att skilja mellan symptomen på gastroenterit beroende på vad som orsakar det, läs vidare.

symptomen på gastroenterit: man håller sig för magen

Läs mer i den här artikeln: Lär dig om orsaker och symptom på gastroenterit

Vilka är symptomen på gastroenterit?

Svaret på denna fråga beror väldigt mycket på orsaken. Källor som US National Library of Medicine betonar att det finns tre vanliga patogena element: virus, bakterier och parasiter.

Låt oss ta en titt på vad som händer med vart och ett av dessa element.

Viral gastroenterit

Enligt kliniska studier är viral gastroenterit (även känd som maginfluensa) orsakad av rotavirus vanligtvis asymptomatisk hos vuxna och har en inkubationstid på en till tre dagar. I fall som visar yttre symptom varar dessa från fem till sju dagar.

Några av symptomen är som följer:

 • Vattnig diarré utan blod
 • Buksmärta och kramper
 • Illamående och kräkningar
 • Huvudvärk
 • Mild feber mellan 37 och 38 °C

Det är viktigt att veta när du bör uppsöka en läkare. Även om dessa sjukdomar vanligtvis inte kräver något kliniskt ingripande, kan mottagliga personer behöva akutbehandling.

Till exempel är förekomsten av blod i kräkningar och diarré eller oförmåga att behålla vätska i 24 timmar tydliga symptom som kräver akut behandling hos både barn och vuxna.

Bakteriell gastroenterit

Vetenskapliga studier visar att bakterier från släktet campylobacter är de vanligaste orsakerna till bakteriell gastroenterit. Hälften av dem beror på exponering för förorenat kött från fåglar. Andra infektioner som visar samma symptom är Escherichia coli, Salmonella och Shigella.

United States Veterans Health Library har sammanställt de allmänna symptomen för denna typ av infektion. Några av de vanligaste symptomen är följande:

 • Vattnig diarré
 • Illamående och kräkningar
 • Feber och frossa
 • Buksmärtor
 • I de mest allvarliga fallen, blod i avföringen.

Som vi ser är skillnaderna mellan viral och bakteriell gastroenterit minimala, dock är feber och blod i avföringen ett vanligare symptom i den senare.

Naturligtvis är en gradvis försämring, med en ihållande ökning av febern över 38 °C, förekomsten av blod i avföringen och tecken på uttorkning (muntorrhet och frånvaro av urin) tydliga tecken på att medicinsk intervention är nödvändig.

Symptomen på parasitisk gastroenterit

Detta är en mycket bred kategori och täcker parasiter från protozoer till bandmaskar, nematoder och andra parasitiska maskar, som alla kan orsaka allmän gastroenterit hos både barn och vuxna.

Forskning visar att symptomen på denna typ av gastroenterit liknar dem vi nämner ovan. Några nya symptom kan dock förekomma:

 • Aptitförlust och viktminskning
 • Anemi
 • Vitaminbrist

Detta beror på att parasiten i många fall (till exempel vid bandmaskinfektion) tar sin näring direkt från tarmens innehåll eller patientens blod.

Tarmparasit

Dessutom varar denna typ av sjukdom mycket längre än de vi nämner ovan. Bandmask kan till exempel överleva i kroppen i två eller tre år om man inte utför någon antiparasitisk behandling.

Icke-överförbar gastroenterit

Vi bör notera att inte alla fall av gastroenterit beror på smittsamma ämnen. Följande är några av de situationer som kan orsaka dessa allmänna symptom:

Symptom som visar att du bör gå till läkaren är hög feber, svår smärta, blod i avföringen och uttorkning.

Vi tror att du kommer att gilla den här artikeln: Gastroenterit hos bebisar – hur hanterar man det?

Vad man bör tänka på angående symptomen på gastroenterit

Även om denna grupp av sjukdomar delar många uppenbara symptom, trots den observerade mångfalden, är det i alla svåra fall nödvändigt med en medicinsk diagnos för att uppnå den mest effektiva behandlingen hos varje enskild patient.

I allmänhet är närvaron av uttorkning eller blod i avföringen två tydliga tecken på att du ska ta dig till läkaren så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis inkluderar symptomen på gastroenterit alltid diarré, buksmärta och illamående, oavsett orsak. Det finns dock alltid vissa uppenbara variationer beroende på om orsaken till sjukdomen är bakteriell, ett virus eller en parasit.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Glass, R. I., Parashar, U. D., & Estes, M. K. (2009). Norovirus gastroenteritis. New England Journal of Medicine361(18), 1776-1785.
 • Enfermedades diarréicas, Organización Mundial de la Salud (OMS). Recogido a 20 de agosto en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease
 • Elliott, EJ (2007 Jan 6). «Acute gastroenteritis in children.». BMJ (Clinical research ed.) 334 (7583)
 • Tate JE, Burton AH, Boschi-Pinto C, Steele AD, Duque J, Parashar UD (February de 2012). «2008 estimate of worldwide rotavirus-associated mortality in children younger than 5 years before the introduction of universal rotavirus vaccination programmes: a systematic review and meta-analysis». The Lancet Infectious Diseases 12 (2): 136-41.
 • Gastroenteritis, MedlinePLUS.gov. Recogido a 20 de agosto en https://medlineplus.gov/spanish/gastroenteritis.html
 • Blacklow, N. R., & Greenberg, H. B. (1991). Viral gastroenteritis. New England Journal of Medicine325(4), 252-264.
 • Galanis, E (2007 Sep 11). «Campylobacter and bacterial gastroenteritis.». CMAJ : Canadian Medical Association 177 (6): 570-1.
 • Gastroenteritis bacteriana, Veteran Health Library. Recogido a 20 de agosto en https://www.veteranshealthlibrary.va.gov/Spanish/DiseasesConditions/Digestive/142,89212_VA
 • Sepúlveda, Sofía E., et al. “Enfermedad inflamatoria intestinal: Una mirada inmunológica.” Revista médica de Chile 136.3 (2008): 367-375.
 • Meza-Lucas, Antonio, and Francisco Aguilar Rebolledo. “Teniasis humana por Taenia solium.” Revista Mexicana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio 49.2 (2002): 92-99.
 • Sáez, Marta Lázaro, Rógger Álvaro Bendezú García, and Marina Torres Almendros. “Enfermedad celiaca.” SESIONES HOSPITALARIAS 2011-2012 COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS (2010): 53.
 • Baños, N. D., Pelayo, M. P. M., Baños, P. D., & Vázquez, F. A. R. (1998). Gastroenteritis Parasitaria. Patogenia y signos clínicos. Bovis, (79), 43-59.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.