Finns det skillnader mellan virus och bakterier?

Det är lätt att blanda ihop virus med bakterier. Det är dock flera saker som skiljer dessa två. Vet du vilka? Vi bjuder in dig att upptäcka hur dessa mikroorganismer påverkar oss och reder även ut skillnaden mellan virus och bakterier.
Finns det skillnader mellan virus och bakterier?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Både virus och bakterier är mikroorganismer som kan skapa infektioner och skada våra kroppar. Det är sant att det ibland kan vara svårt att identifiera orsaken bakom vissa infektioner med tanke på deras likheter. Sanningen är dock att dessa två mikroorganismer är mycket olika.

Nu när vi är mitt i en global pandemi orsakad av ett virus (COVID-19) är det viktigt att förstå de egenskaper som skiljer virus från bakterier. I följande artikel tillhandahåller vi de detaljer du behöver veta.

Allmänna skillnader mellan virus och bakterier

En av de största skillnaderna mellan virus och bakterier är att virus är mer skadliga för vår hälsa och alltid gör oss sjuka. Bakterier uppträder inte alls på samma sätt. När ett virus kommer in i kroppen skapar det sjukdom, medan bakterier redan utgör en del av kroppen. Vi har till exempel bakterier i matsmältningskanalen som upprätthåller pH-värdet i tarmfloran.

Alla fall är dock inte så svartvita. En okontrollerad bakteriepopulation i kroppen och även vissa patogena bakterier skapar faktiskt sjukdom. Och tack vare vetenskapliga framsteg kan man nu använda virus, kända som bakteriofager, för att behandla vissa sjukdomar.

Bakteriekultur i en petriskål.
Det finns flera skillnader mellan virus och bakterier. Bakterier är inte alltid skadliga och kan utgöra en del av våra kroppar.

Du kanske också vill läsa: 6 problem du får när dina tarmbakterier är utom kontroll

Vilka är de strukturella skillnaderna?

Bakterier är oberoende mikroorganismer. Detta betyder att de, tack vare sin komplexitet och reproduktionsförmåga, kan överleva på egen hand. Men detta är inte fallet med virus. Det är ännu inte helt klart om ett virus kan överleva utanför en mer komplex cell.

Virus saknar nödvändiga “organ” för metabolism. De behöver också en cell som fungerar som värd för att kunna reproducera. Därför är de inte funktionella på en individuell nivå och behöver alltid en mer avancerad organism för att överleva.

Virus och bakterier är också olika vad gäller storlek. Bakterier är nästan 100 gånger större än virus. Det betyder att vi kan se dem med ett optiskt mikroskop. För att observera ett virus måste du dock använda ett elektroniskt mikroskop.

Den här skillnaden i storlek har också att göra med komplexiteten hos organismerna. Bakterier består av en cellvägg och en cytoplasma som innehåller bakteriens DNA. Virus består endast av genetiskt material och ett yttre membran av protein.

Du kanske också är intresserad av: Mediciner mot COVID-19 håller på att utvecklas

Hur kan virus och bakterier påverka oss?

Bortsett från de bakterier som redan utgör en del av kroppen, kan också både bakterier och virus ta sig in. De gör det genom munnen, näsan, via sår på huden eller insektsbett osv.

När de väl är inne i kroppen kan immunsystemet reagera effektivt och förhindra att de orsakar skada. Eller så kan det motsatta inträffa, och mikroorganismerna skapar infektioner eller sjukdomar. Virus påverkar kroppen genom att sätta sig fast vid cellerna och reproducera. Det gör så att cellerna antingen skadas eller dör.

Bakterier, å andra sidan, orsakar skador genom att konsumera de resurser cellerna har i kroppen och sedan producera giftiga ämnen. Dessa ämnen kallas toxiner. Medan de infektioner som orsakas av virus tenderar att vara systemiska, är bakteriella infektioner nästan alltid lokaliserade till en början.

Den resulterande patologin och vilka symtom som uppstår beror i första hand på typen av virus eller bakterier. Men det beror också på värdens immunsystem och de allmänna egenskaperna hos den smittade personen.

Bild av virus under mikroskop.
Både virus och bakterier kan orsaka hälsokomplikationer. Därför måste vi vara uppmärksamma på alla tecken på infektion.

Hur man behandlar olika typer av organismer

Kroppens immunsystem tar naturligt och automatiskt ansvar för att bekämpa infektioner som skapas av både virus och bakterier. Ju bättre immunsystemet fungerar, desto snabbare och mer effektivt kontrollerar det invasionen. Samtidigt kan vi också få “hjälp” utifrån.

Mot bakterier kan vi ta hjälp av antibiotika. Antibiotika är läkemedel som verkar både mot bakteriens cellvägg och mot reproduktionsmekanismen. Varje typ av bakterie svarar på en viss antibiotika. Eftersom ett virus inte har någon cellvägg eller egen form för reproduktion är antibiotika inte effektivt för att bekämpa dem.

Förutom antibiotika så har vi också vacciner. Vacciner kan fungera mot både virus och bakterier. De består av döda mikroorganismer eller fragment av inaktiva mikroorganismer. Varje vaccin gör immunsystemet berett på en specifik patogen så att det kan reagera snabbt och effektivt.

Virus muterar mycket snabbare och har lättare att anpassa sig till de organismer som de vill kolonisera. Därför är det svårt att utveckla ett vaccin som är varaktigt och effektivt. Ett exempel är influensa – varje år skapar forskare ett nytt vaccin mot influensa.

För att bekämpa virus har vi slutligen också något som kallas antivirala medel. Dessa verkar på ett sätt som liknar antibiotika, men deras verkan fokuserar på olika delar av viruset.

Virus och bakterier: Vad du behöver förstå

Även om bakterier och virus på en klinisk nivå verkar lika och ger liknande symptom, har de faktiskt många skillnader. Om du misstänker en infektion eller har symtom på en, bör du kontakta en läkare. En läkare kan ställa en korrekt diagnos och föreslå den bästa behandlingen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.