Mediciner mot COVID-19 håller på att utvecklas

mars 20, 2020
Ett stort antal läkemedelsföretag arbetar för närvarande med att utveckla medicin (kanske ett vaccin) mot COVID-19, med syftet att skapa ett skydd mot denna sjukdom. Kina har tillkännagivit att de första nödvaccinerna kommer att finnas tillgängliga i april 2020.

Fyra av världens största läkemedelsbolag har rapporterat att de redan håller på att testa 30 olika antivirala läkemedel för förebyggande och behandling av coronavirus. De har också meddelat att de utvärderar medicinernas effektivitet. De kan eventuellt också hitta ett sätt att utveckla mediciner mot COVID-19.

Dessa rapporter kommer från olika representanter för internationella läkemedelsbranschorganisationen (IFPMA), europeiska läkemedelsbranschorganisationen (EFPIA), Amerikas läkemedelsforskare och -tillverkare (PhRMA) och den koreanska läkemedelsbranschorganisation (KRPIA).

De har också meddelat att läkemedelsindustrin arbetar för att skapa ett stort sammanflöde av ansträngningar som kan förena hela branschen. Men de kräver också deltagande av hälsomyndigheter, hälsoorganisationer, akademiker och forskare. Detta för att de vill uppnå målet genom gemensam forskning och utveckling.

Mediciner mot COVID-19 för närvarande under utveckling

Inledningsvis började forskare studera beprövade antivirala läkemedel som är effektiva mot sjukdomar som HIV och ebola. För närvarande pågår flera kliniska studier i kombination med en översyn av tillgänglig litteratur om dessa läkemedel.

Den andra forskningsgrenen syftar till att analysera vilken inverkan ACE-hämmare har på coronaviruset. Denna typ av hämmare har visat goda resultat vid behandling av coronavirus.

För närvarande genomför det amerikanska laboratoriet AbbVie tester med en kombination av två antivirala läkemedel: lopinavir och ritonavir. Företagen Roche, Merck och Bayer forskar på interferon. GlaxoSmithKline (GSK) undersöker potentialen i substansen zanamivir och Gilead studerar remdesivir.

Många olika läkemedelsföretag jobbar för att få fram ett antiviralt läkemedel mot coronaviruset
Läkemedelsindustrin utvärderar antivirala läkemedel som kan användas som behandling vid smitta av coronaviruset.

Läs också: Tre avkok för att lindra symptom på influensa

Mediciner mot COVID-19 – läkemedel

Det japanska läkemedelsföretaget Takeda testar också nya läkemedel. Ett av dessa är ett läkemedel utvunnet ur blodplasma som, enligt experter, kan behandla individer som löper hög risk att smittas av coronaviruset.

Pfizer å sin sida har meddelat att de kommer att påskynda den preliminära utvärderingen av vissa antivirala ämnen som var under utveckling redan innan coronaepidemin. Laboratoriet har försäkrat att dessa redan har blivit utvärderade som replikeringhämmare av andra coronavirus som skiljer sig från COVID-19. Detta indikerar att deras slutliga resultat kan vara nära.

Slutligen har det amerikanska bioteknikföretaget Regeneron Pharmaceuticals meddelat att de arbetar tillsammans med USA:s hälso- och socialdepartement (HHS) för att ta fram en eller flera mediciner och behandlingar som hjälper oss att effektivt kunna möta den nuvarande epidemin.

Lär dig mer: Varför man blir förkyld och vilka symptomen är

Mediciner mot COVID-19 – vacciner

Förutom dessa mediciner arbetar forskare också för att få fram ett vaccin mot coronaviruset. Läkemedelsbolaget Janssen, även känt som Sanofi Pasteur, och som är en del av Johnson & Johnsons läkemedelsavdelning, har beslutat att försöka utveckla ett vaccin. Något liknande är också på gång på GlaxoSmithKline.

Dessa och även andra läkemedelsföretag arbetar nu samtidigt på olika typer av vacciner. Vissa av dessa vacciner är tänkta att ha en tillfällig effekt, medan andra ska ge en mer varaktig verkan.

Vissa nordamerikanska tidningar har noterat att USA:s nationella hälsoinstitut (NIH) ligger i framkant för att nå detta mål. De nämner framgångsrika resultat vid tester på möss. De meddelar också att de snart kommer att börja göra tester på unga, friska frivilliga.

Samtidigt har det kommit information från Kina att de första vaccinerna för akutfall av coronaviruset ska finnas tillgängliga under april i landet.

Läkemedelsföretag forskar på mediciner mot COVID-19
Utvecklingen av ett vaccin mot COVID-19 är en av prioriteringarna hos flera olika läkemedelsföretag samt hos USA:s nationella hälsoinstitut.

Läkaren Peter Daszaks oro

Peter Daszak är sjukdomsekolog och medlem av den vetenskapliga organisationen EcoHealth Alliance. Han konstaterar att världen har en felaktig reaktion på epidemier. Enligt hans åsikt kommer ett vaccin mot coronaviruset inte hindra nya epidemier från att dyka upp i framtiden.

Han lyfter fram SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) som ett exempel. Att utveckla ett vaccin mot denna sjukdom löser endast en av många smittrisker. Han hänvisar också till HIV, och att läkare fortfarande många år efter att denna sjukdom framträdde behandlar den med mediciner. Med andra ord finns det fortfarande inget vaccin mot detta virus.

Daszak menar att den korrekta reaktionen bör vara att förändra det sätt på vilket vi människor påverkar världen. Vi måste i synnerhet reglera den kontakt vi har med vilda djur. Detta på grund av att de flesta av dessa virus kommer från djur som människor kommer i kontakt med under bland annat skogsröjning, vägbygge och tjuvjakt.

Att beakta

Specifika läkemedel mot viruset COVID-19 är under utveckling. Men även om det görs många ansträngningar inom läkemedelsindustrin för att komma fram till ett antiviralt läkemedel eller ett vaccin, är sanningen att vi fortfarande befinner oss i försöksstadierna.