Förändringen av virus - vi förklarar

Den världsomspännande spridningen av coronaviruset har fått människor att undra hur denna förändring av virus går till. Genetisk mutation är förklaringen till detta fenomen. Lär dig allt om detta i denna artikel.
Förändringen av virus - vi förklarar

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2020

Frågan om förändringen av virus blir populär varje gång vi drabbas av en epidemi. Just nu, när coronaviruset sprids genom varianten COVID-19, börjar många att ställa denna fråga igen.

Sanningen är att det finns en vetenskaplig förklaring av fenomenet. Kunskapen om genetik samt de vetenskapliga studier som har genomförts när det pågått olika utbrott, har avancerat förståelsen av hur den genetiska mekaniken fungerar när virus muterar.

Vi vet att virus innehåller genetisk information som de använder för att överleva och föröka sig. Precis som mänskligt DNA innehåller det virala genomet all information om det, vilket inkluderar hur det smittar och vilka värdar det siktar in sig på.

Virus muterar på två sätt:

  • Rekombination. Detta sker när två eller flera virus utbyter delar av DNA eller RNA och modifierar sig själva med hjälp av den andres struktur.
  • Omsortering. Här sker förändringen inom viruset. Det sker vanligtvis på grund av ett fel vid kopieringen av det genetiska materialet.

Desto fler som är smittade av viruset, desto större risk är det att viruset muterar. Dock är det inte riktigt korrekt att associera frågan om hur virus muterar till hur dödliga de är, de flesta virus som du ser i denna artikel muterar i mildare form för att överleva. Om de skulle bli för dödliga, skulle de förlora sina värdar.

Varför förändringen av virus sker

Svaret på varför förändringen av virus sker är fel/avvikelser. En virusmutation är nästan alltid en konsekvens av ett fel vid RNA-kodningen. Då vissa virus innehåller DNA istället för RNA, förstoras felet i den senare.

Anledningen till detta är för att DNA-virus har en mer förfinad mekanism för att reproducera sin genetiska information. Därför sker också färre misstag när de kopierar generna för att återskapas. När RNA-virus ska återskapas är mekanismen lite mer rudimentär.

DNA-virus använder enzymer som kallas polymeraser som finns i de celler de infekterar. Föreställ dig ett DNA-virus som en parasit som tar fördel av värdens resurser. Polymeraserna i DNA:t har förmågan att reparera fel.

RNA-virus är annorlunda eftersom DNA-polymeraser inte kan fixa felen där. Detta leder till frekventa mutationer. Ett virus med RNA som genetisk information muterar i en slående hastighet.

Om vi nu håller oss till att svara på frågan om varför förändringen av virus sker, bör vi säga att de gör det för att överleva. På samma sätt som arter utvecklas genom att utnyttja fördelaktiga förändringar för att överleva, gör virus i princip samma sak. Dock är inte alltid förändringen synonym med ökad virulens.

Förändringen av virus sker för att de ska överleva.
Replikationsfel i RNA är orsaken till mutationer.

Är förändringen av virus alltid dåligt?

Nej. En virusmutation resulterar inte alltid i att det bli mer dödligt, eller får en större förmåga att döda. Tänk bara efter, det skulle vara ett evolutionärt misstag. Viruset kan inte döda för många värdar, för då skulle det också kunna dö ut.

Virus förändras genom att anpassa sig till värdens omständigheter och om de blir mindre dödliga, märks de inte och replikeras från en individ till en annan. I sista hand är detta virusens logiska mål: att ständigt försvara sig.

Samtidigt som viruset förändras ökar också värdens immunförsvar. Detta leder till en underlig balans där viruset fortsätter att överleva tillsammans med värden. Sådant är fallet hos människor som får säsongsbetonade influensautbrott varje år.

Vad har upptäckts angående coronavirus och dess mutation?

Pekinguniversitetet har genomfört en preliminär vetenskaplig studie för att systematisera stammarna i COVID-19. Hittills har de identifierat två typer av coronavirus, vilka kallas L-typ och S-typ.

L-typen var mer förekommande i utbrottet i Wuhan, Kina. Detta är typen som muterades först och blev smittsam för människor, men i början överfördes smittan endast mellan djur. Den andra stammen, eller S-typen, är den som funnits hos smittade människor sedan februari.

Förekomsten av L-typen har ökat från januari i år och experter tror att detta sker på grund av människors åtgärder. De åtgärder som togs för att begränsa expansionen, tillsammans med karantän, ledde till förändringen som blev S-typen, vilket är en mildare och mindre virulent version av COVID-19.

Mutationen av COVID-19 gjorde att den kunde börja överföras och smitta människor, inte bara djur.
Mutationen av COVID-19 gjorde att den kunde börja överföras och smitta människor, inte bara djur.

Virus förändras inte alltid till det värre

Att veta hur virus förändras ger en ledtråd om hur epidemier utvecklas. I de flesta utbrott nås ett stadie av ett maximalt antal smittade och sedan minskar fallen. En av faktorerna som leder till detta är mänskligt ingripande, men det andra som är viktigt är virusmutation.

Oavsett är förändringen av virus incitament för oss människor att också förändra våra vanor och införa hälsosammare åtgärder. Därav är förebyggande nyckeln till att bekämpa virusmutationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Villordo, Sergio Manuel. Estudios de estructuras de ARN que regulan la replicación del virus del dengue en humanos y mosquitos. Diss. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2016.
  • Zhu, James, et al. “Profiling the immune vulnerability landscape of the 2019 Novel Coronavirus.” (2020).
  • Narayan, Opendra, Diane E. Griffin, and Janice E. Clements. “Virus mutation during ‘slow infection’: temporal development and characterization of mutants of visna virus recovered from sheep.” Journal of General Virology 41.2 (1978): 343-352.
  • Crotty, Shane, and Raul Andino. “Implications of high RNA virus mutation rates: lethal mutagenesis and the antiviral drug ribavirin.” Microbes and infection 4.13 (2002): 1301-1307.
  • Fournier, Emilie, et al. “A supramolecular assembly formed by influenza A virus genomic RNA segments.” Nucleic acids research 40.5 (2012): 2197-2209.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.