Symptomen på smitta av coronaviruset (COVID-19)

maj 21, 2020
Coronavirusets spridning runtom i världen har genererat ett överväldigande flöde av information, mycket av denna information är dock felaktig. I denna artikel vill vi berätta vilka som är symptomen på smitta av coronaviruset COVID-19 och hur man känner igen dem.

Som du antagligen har hört på nyheterna sedan flera veckor tillbaka, ökar antalet människor som uppvisar symptomen på smitta av coronaviruset över hela världen. De förebyggande åtgärderna blir allt mer restriktiva. Protokollen appliceras också omedelbart på varje person som misstänks ha blivit smittad.

Det mest extrema fallet är det som hänt i Italien. Regeringen i landet har beordrat en generaliserad karantän med begränsad rörelsefrihet för sina medborgare, och ett förbud mot passage över gränserna både in i och ut ur landet. Denna aktivitetsminskning har förstås lett till en svag lågkonjunktur i ekonomin. Faktum är att den globala krisen nu påverkar de flesta av världens aktiemarknader och valutor.

De nationella och lokala hälsoministerierna håller just nu på att utveckla handlingsprotokoll för sina hälsoteam och för att informera befolkningen. Protokollen är obligatoriska på vissa platser, och i vissa fall förekommer även polisinsatser. I andra länder föreslås det bara att deras medborgare sätter sig själva i karantän om de anser sig utsätta eller vara utsatta för risk.

Det som är tydligt är att i dessa globaliserade tider, finns det ingen region på planeten som är utom räckhåll. Epidemin har spridit sig på grund av att resandet är så lätt, och på grund av den befolkningsförflyttning som i vår tid blivit en norm.

Liknande finns det mycket information om COVID-19 som är felaktig som delas via sociala nätverk. Världshälsoorganisationen (WHO) har blivit tvungna att publicera ett dokument som reder ut myter och fakta om detta nya coronavirus (Obs! Dokumentet är på engelska).

Vad är coronaviruset?

Innan vi går in på symptomen på smitta, bör du vara medveten om vad vi menar när vi pratar om denna mikroorganism. Kunskap är grunden för förebyggande och upptäckt.

Coronavirusen är en familj av virus som har funnits länge. Att vi använder denna generiska beteckning för att hänvisa till det pågående virusutbrottet kan vara vilsledande, eftersom det virus som sprider sig över världen idag hör till en speciell stam med ett eget namn.

Sedan 7 januari 2020 vet vi att den nya variationen av coronaviruset är 2019-nCoV, vilket nu kallas COVID-19. Det är denna virussträng som började sprida sig bland människor i slutet av 2019 i staden Wuhan, Kina.

Det har förekommit tre stora utbrott i världen av coronavirus som kan överföras mellan människor, inklusive detta. Du kommer säkert ihåg det senaste, SARS (svår akut respiratorisk sjukdom).

Coronavirusets smittspridning mellan djur är väl dokumenterad. Vad som nu har inträffat är att en stam muterat vilket gjort att smittan börjat spridas till människor. Med andra ord har den spridit sig från ett specifikt fall till en epidemi.

Lär dig symptomen på smitta
Den pågående smittspridningen av coronavirus gäller viruset kallat COVID-19

Läs även: Fakta om körtelfeber du kanske inte kände till

Hur smittar coronaviruset?

COVID-19 smittar generellt genom kontakt med kroppsvätskor, det vill säga vätskor från näsan och munnen hos infekterade individer. Viruset är luftburet. Detta innebär att det överförs via luften när smittade individer avger smittade kroppsvätskor när de hostar eller nyser. De tränger därefter in i en mottagande individ när denna andas in dessa kroppsvätskor.

Dessa kroppsvätskor kan sitta kvar på vissa ytor och viruset fortsätter där att vara aktivt ett tag. Om en icke-infekterad person under denna period kommer i kontakt med dessa kroppsvätskor, och sedan vidrör någon av sina slemhinnor – ögon, näsa eller mun – med den kroppsdel som varit i kontakt med kroppsvätskan, kommer denna person troligtvis att bli smittad.

Forskare har upptäckt coronavirus i avföringen hos infekterade individer. Men efter utredningar menar de att sannolikheten för spridning denna väg är mycket låg.

Lär dig mer: 5 vanliga infektioner som överförs via kyssar

Symptomen på smitta av coronaviruset

Hur vet du om du har COVID-19? Vilka är de första symptomen som man kan upptäcka tidigt? Genom att känna till att viruset smittar genom kroppsvätskor från näsa och mun, är det logiskt att koppla smittan till influensaliknande symptom.

Sjukdomen manifesterar sig genom följande tre symptom:

  • Feber
  • Torrhosta
  • Utmattning eller trötthet

Det finns andra, mindre vanliga symptom och mildare symptom såsom rinnande näsa, halsont och diarré. Men dessa uppvisas inte hos alla smittade personer. Faktum är att det finns individer som smittats med COVID-19 som inte uppvisar några symptom alls.

Mellan 15 och 20% av de som blivit smittade blir allvarligt sjuka. Dessa är i regel äldre människor eller personer med tidigare sjukdomar som bland annat diabetes, högt blodtryck, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och nedsatt immunförsvar.

COVID-19 är beteckningen på den virussträng som lett till det senaste virusutbrottet.
COVID-19 är beteckningen på den virussträng som lett till det senaste virusutbrottet.

Vad gör du om du uppvisar något av symptomen på smitta?

Riktlinjerna ändras varje dag, och skiljer sig mellan länder, men om du har något av eller alla symptomen på smitta som liknar de tre vi nämner ovan, bör du kontakta sjukvården. Detta gäller också om du har varit i kontakt med någon som har diagnostiserats som smittbärare, eller om du har varit i ett riskområde. Se till att du snabbt får kontakt med vården eftersom din läkare behöver ta prover och analysera dem. Om det går, bör du isolera dig hemma, och börja vidta alla stödåtgärder som kan vara nödvändiga.

Feber kan dessutom vara ett farligt symptom om du är kroniskt sjuk eller har ett försvagat immunsystem, eller är äldre. Så i dessa situationer måste du kontakta sjukvården för att få vård i god tid innan det är för sent. Tänk också på att faran med detta virusutbrott är mycket högre för personer som har haft allvarliga sjukdomar.

Det viktigaste är att inte få panik. Se till att du håller dig välinformerad. Vi kommer att kunna fortsätta begränsa spridningen av COVID-19 om vi följer de rekommenderade förebyggande åtgärderna.

  • Chinazzi, Matteo, et al. “The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak.” Science (2020).
  • Ramos, Celso. “Covid-19: la nueva enfermedad causada por un coronavirus.” salud pública de méxico 62.2, Mar-Abr (2020): 225-227.
  • Jiang, Fang, et al. “Review of the Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).” Journal of General Internal Medicine (2020): 1-5.