Några vanliga myter om coronaviruset

maj 21, 2020
Det finns många myter om coronaviruset som sprids, mest genom sociala nätverk. Världen står inför en väldigt allvarlig situation och det är därför inte ett bra läge att uppmärksamma eller tro på information som inte kommer från trovärdiga källor.

Tillsammans med spridningen av COVID-19 har många myter om coronaviruset börjat dyka upp. Sociala nätverk är i synnerhet full av falska nyheter, speciellt gällande möjliga botemedel för sjukdomen och omfattningen av faror med pandemin. Alla dessa myter om coronaviruset är skadliga eftersom det skapar förvirring och eventuellt får människor att vidta åtgärder som kan vara riskfyllda eller verkningslösa. Därför är den första rekommendationen att endast rådfråga auktoriserade och pålitliga källor för att förhindra missförstånd.

Hur pandemin kommer att utvecklas beror till stor del på din möjlighet att hantera det på ett smart sätt. För att göra detta, är det bäst att du hittar information av bra kvalitet och följer rekommendationer från hälsomyndigheterNedan kommer några myter om coronaviruset som vi behöver spräcka.

Vanliga myter om coronaviruset

Myt: Coronaviruset är en av de allvarligaste sjukdomarna i historien

På grund av den omfattande rapporteringen av media börjar människor tro att detta är den värsta pandemin i historien, när det egentligen inte är det. Det som gör coronaviruset farligt är det faktum att det är väldigt smittsamt, inte dess dödlighet.

En annan faktor som har fått alarmklockorna att ringa är det faktum att viruset är nytt och därför helt okänt. Eftersom experter inte vet särskilt mycket om det är det inte möjligt att förutse hur det kommer bete sig. Allteftersom tiden går kan de upptäcka nya data som de tidigare inte känt till.

Just nu är dödligheten cirka 3,4 % enligt WHO. Detta betyder att för varje hundratal smittade människor kommer tre att dö. Även om alla sjukdomar som leder till döden bör vara en anledning till oro, leder just denna sjukdom endast till ett fåtal dödliga resultat.

Skydda dig och andra med munskydd
Det cirkulerar många myter som gör det svårare att kontrollera pandemin.

Du kanske också är intresserad av: 8 myter om vin som vi fortfarande tror på

Myt: Det är bara en vanlig influensa

På andra sidan av spektrumet finns de som minimerar pandemins faror. Det är sant att sjukdomen endast orsakar milda symptom bland 80 % av fallen, men det är också sant att det är en sjukdom som påverkar lungorna, som är vitala organ.

Likaså är det fortfarande oklart hur viruset beter sig. Experter är ännu inte säkra på om det kan förändras eller inte. Sammanfattningsvis står vi inför ett hot som vi inte känner än. I en sådan situation är det enda smarta att vara medveten och undvika att underskatta riskerna.

Dessutom, som vi redan märkt, är just detta virus väldigt smittsamt. Om antalet smittade ökar kommer också antalet dödsfall öka, eftersom riskerna att den når de som är i riskgrupperna, som småbarn, äldre vuxna och de med svagt immunförsvar, ökar.

Huskurer och myter om coronaviruset

Flera myter om coronaviruset handlar om användningen av huskurer som kan bromsa eller bota sjukdomen. I detta avseende måste vi säga att det inte finns någora vetenskapligt bevis för att det ska vara effektivt att använda kurer på detta sätt.

Det har till exempel sagts att vitlök kan stoppa smittan. Medan Världshälsoorganisationen (WHO) har indikerat att denna växt har antimikrobiella fördelar, är sanningen att inget bevisar att det är effektivt mot coronaviruset. Samma gäller kolloidalt silver och ”mirakulösa” mineraltillskott.

För nuvarande finns det inga mediciner, eller huskurer för den delen, som botar sjukdomen orsakad av coronaviruset. Naturligtvis är det viktigt att undvika självmedicinering eftersom detta kan maskera symptomen för COVID-19 och skapa ännu större hälsorisker.

Det finns inga bevis som visar att vitlök kan bora coronaviruset.
Det är en myt att vitlök kan bota COVID-19. Det finns inga vetenskapliga bevis som stöder detta.

Läs mer om coronaviruset här: Hur vi kan undvika sprida och smittas av coronaviruset

Hygien är inte en myt om coronaviruset…

Slutligen är det viktigt att förtydliga att tvätta händerna frekvent och använda antibakteriell gel är bevisade åtgärder för att förhindra risken att smittas. Det uppskattas att rengöring av händerna hjälper till att minska risken för att få viruset upp till 50 %. Dock är den mest effektiva åtgärden att minska kontakt med andra och gå i karantän om du misstänker att du har blivit smittad.

… Men behovet av kraftfulla desinfektionsmedel är en myt

Dock är det inte sant att du måste applicera desinfektionsmedel på dina händer för att minska smittorisken. Det är inte heller sant att ansiktsmasker förhindrar att viruset kan smitta dig. COVID-19 överlever endast ett par timmar på objekt, vilket gör det svårt att bli smittad på det sättet.

Dock är rådet att du alltid tvättar dina händer efter att du har rört objekt som många andra har rört vid.

  • Bonilla-Aldana, D. K., Villamil-Gómez, W. E., Rabaan, A. A., & Rodriguez-Morales, A. J. (2020). Una nueva zoonosis viral de preocupación global: COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019. Iatreia, 1(1).
  • Coria-Lorenzo, José de Jesús, et al. “Influenza y los virus aviar: la amenaza latente de un nuevo virus pandémico.” Acta Pediátrica de México 40.3 (2019): 154-165.