Olika typer av hepatit och deras huvudsakliga egenskaper

Det finns fem huvudtyper av hepatit, och var och en av dem har sina egna speciella egenskaper. Även om de delar några tecken och symtom är det sjukdomar som är mycket olika varandra.
Olika typer av hepatit och deras huvudsakliga egenskaper

Senaste uppdateringen: 24 mars, 2022

I dagens artikel berättar vi mer ingående om fem olika typer av hepatit som alla är orsakade av virus. Var och en av dessa typer har dock sina egna egenskaper som skiljer dem från varandra. Per definition så är hepatit en inflammation i levern.

Inflammation i levern är dock inte alltid orsakat av samma problem. Faktum är att detta organ kan svälla efter en stor måltid, på grund av en överaktiv gallblåsa eller av en allvarlig virusinfektion. Läs vidare för att lära dig mer.

5 olika typer av hepatit

Fem olika hepatitvirus kan orsaka viral hepatit. Enligt den internationella klassificeringen är varje virus uppkallat efter en bokstav i alfabetet: A, B, C, D och E. Nedan berättar vi om vad som händer när en person blir smittad med något av dessa virus.

Olika typer av hepatit: Hepatit A

Hepatit A är den mildaste av denna grupp av virusinfektioner. En person kan överföra det via fekal-oral väg. En smittad person kan med andra ord visa ut det via sin avföring som sedan kan förorena mat eller vatten som en annan person äter eller dricker. Det är på den vägen som viruset sedan hittar en ny värd.

Hepatit A-patienter lider av symtom på både gastroenterit och leverproblem. Således uppträder ofta kännetecken som feber, buksmärta, diarré och kräkningar. När levern är inflammerad stagnerar gallan och cirkulerar därför inte som den ska. Som ett resultat blir huden gulaktig (gulsot). Detta inträffar eftersom bilirubin impregnerar både huden och slemhinnorna, varpå ögonvitorna också blir gula. Överskott av bilirubin elimineras via urinen, vilken också blir mörkare.

De vanliga symtomen varar i cirka 15 dagar. Sjukdomen kan pågå i en månad eller mer, men det är inte särskilt vanligt. Patienter återhämtar sig vanligen utan några större problem, och den som inte är uttorkad kommer inte heller att få bestående effekter. Det farligaste symtomet är vätskeförlust, särskilt hos små barn. Eftersom att viruset sprider sig mycket snabbt så måste man vidta extrema försiktighetsåtgärder när utbrott förekommer inom slutna populationer, som till exempel skolor.

Kvinna med ont i magen.
Hepatit A orsakar symtom som till exempel diarré, buksmärta och feber.

Hepatit B

Hepatit B är den mest kända av dessa virustyper och drabbar människor över hela världen. Det sprids genom kroppsvätskor som blod och sperma, vilket är varför experter anser att det är en sexuellt överförbar sjukdom.

De långsiktiga konsekvenserna av hepatit B är allvarliga. Många patienter utvecklar kroniska men, som till exempel skrumplever eller levercancer. Även om det är svårt att förhindra dess utveckling, finns det nu fler biologiska läkemedel som kan förbättra patienters överlevnadsfrekvens.

Immunisering och utbildning är de två pelarna i förebyggandet. Det finns många utvecklade vacciner, som flera länder i världen nu inkluderar i sina officiella vaccinationsscheman. Deras effektivitet är beroende på att alla personer slutför de rekommenderade doserna.

Å andra sidan är förebyggande utbildning, med större tonvikt på sexuella ämnen, också mycket viktigt. Att använda kondom och vidta grundläggande skyddsåtgärder i relationer är nyckeln till att minska spridningen av denna sjukdom. En annan avgörande skyddsåtgärd är att begränsa delning av sprutor bland intravenösa drogmissbrukare.

Hepatit C

I praktiken tror experter att hepatit C inte har en akut form. Patienter som blir smittade lider med andra ord av den kroniska formen omedelbart. En smittad person kanske inte ens vet om det förrän ett test upptäcker smitta. Det vanliga överföringssättet är via blod genom transfusioner som utförs på icke-specialiserade platser, eller sprutor som intravenösa drogmissbrukare använder. I detta fall är sexuell överföring minimal, till skillnad från hepatit B.

Behandlingsalternativen för dessa patienter är komplicerade. För det första är de rekommenderade antivirala läkemedlen mycket dyra. Det är nästan ingen som har råd med alla doser som behövs, vilket är varför statligt stöd eller socialt arbete är viktigt.

För det andra kommer en patient att behöva gå igenom en levertransplantation om läkemedlen inte fungerar och hepatit C fortskrider. Detta är fallet för dem som utvecklar skrumplever eller levercancer på grund av infektionens utveckling. Alla patienter kan dock inte genomgå proceduren.

Olika typer av hepatit: Hepatit D

Hepatit delta-virus (HDV) är ett ofullständigt virus bestående av RNA-nukleoprotein. För att sprida sig måste patienten eller värden också vara infekterad med hepatit B (HBV) -viruset. Överföring kan ske via blod eller genom sexuell kontakt. En infekterad mamma kan också överföra viruset till sitt barn i livmodern. Lyckligtvis är hepatit B-vaccinet också mycket effektivt för att förhindra deltapartiklar.

Experter vet inte mycket om denna delta-agent. I vissa fall blir hepatit B-symtomen värre på grund av saminfektionen, medan det går obemärkt hos andra.

Blodprov för hepatit B
För att hepatit D ska utvecklas måste värden först vara smittad med hepatit B-virus.

Hepatit E

Liksom hepatit A följer denna viruspartikel den fekal-orala vägen och sprider sig genom mat och vatten. Den kliniska bilden liknar också gastroenterit som kommer och går utan behov av extern intervention.

Man har registrerat allvarliga kliniska bilder hos gravida kvinnor, bland vilka en aggressiv form som leder till leversvikt är vanligare. Levern kan inte fungera ordentligt och komplikationer som äventyrar både moder och foster uppträder, tillsammans med hämmad blodkoagulation och vätskeuppbyggnad i vävnaderna.

Alla olika typer av hepatit kräver medicinsk vård och kan förebyggas

Även om alla typer av hepatit är olika så kan man förhindra alla typer. Grundläggande hygien- och vårdåtgärder kan minska infektionsrisken. Experter anser att tysta epidemier i form av viral hepatit fortsätter sin spridning eftersom många patienter inte är medvetna om sina tillstånd. Därför är det viktigt att människor känner till symtomen, samt följer vaccinationsscheman, för att minimera risken för smitta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Desmet, Valeer J., et al. “Classification of chronic hepatitis: diagnosis, grading and staging.” Hepatology 19.6 (1994): 1513-1520.
  • Florentini, Mariano Quino. “ICTERICIA COLESTASICA ASOCIADA A HEPATITIS A AGUDA.” Revista Médica Carriónica 4.2 (2017).
  • Gaiche, Nuria Suárez, María Jesús Purriños-Hermida, and Anxela Pousa Ortega. “BROTE DE HEPATITIS A EN GALICIA DURANTE 2016-2018.” Rev Esp Salud Pública 94.24 (2020): 13.
  • Quiroz, Jorge Ferrándiz, et al. “Hepatitis B crónica: Actualización en el diagnóstico y tratamiento.” Diagnóstico 56.1 (2017): 17-23.
  • Salleras, L. “Veinticinco años de vacunación sistemática frente a la hepatitis B de los preadolescentes en Cataluña.” Vacunas 18.2 (2017): 59-70.
  • Platt, Lucy, et al. “Needle syringe programmes and opioid substitution therapy for preventing hepatitis C transmission in people who inject drugs.” Cochrane Database of Systematic Reviews 9 (2017).
  • Burstow, Nicholas J., et al. “Hepatitis C treatment: where are we now?.” International journal of general medicine 10 (2017): 39.
  • Arnold, Kate C., and Caroline J. Flint. “Viral Hepatitis in Pregnancy.” Obstetrics Essentials. Springer, Cham, 2017. 59-65.
  • Donnelly, M. C., et al. “hepatitis E—a concise review of virology, epidemiology, clinical presentation and therapy.” Alimentary pharmacology & therapeutics 46.2 (2017): 126-141.
  • Ejecutivo, Consejo. Mejora de la salud de los pacientes con hepatitis virales: Informe de la Secretaría. No. EB133/17. 2013.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.