Vilka är symptomen på leptospiros?

Zoonotiska sjukdomar (zoonoser) är sjukdomar som sprider sig från djur till människor. Bland dessa är leptospiros den vanligaste i världen. Så, vad består denna sjukdom av? Vilka är symptomen på leptispiros? Hitta svaret idag!
Vilka är symptomen på leptospiros?

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2020

Zoonotiska sjukdomar (zoonoser) är sjukdomar som sprider sig från djur till människor. Bland dessa är leptospiros den vanligaste i världen. Så, vad består denna sjukdom av? Och vilka är symptomen på leptospiros?

I den här artikeln tittar vi närmare på detta.

Lite om leptospiros

Leptospiros är en zoonotisk sjukdom som utvecklas på grund av en infektion av en bakterie av släktet Leptospira. Enligt information som publicerats av Panamerican Health Organization (OPS) förekommer det cirka 500 000 fall varje år runt om i världen.

Spridningen av denna bakterie från en människa till en annan är ovanlig. I allmänhet uppstår infektion när människor kommer i kontakt med urinen hos infekterade djur eller i miljöer som är förorenade av den.

Om du vill veta mer om ursprunget och symptomen på leptospiros, läs vidare.

Vad vet vi om patogenen som orsakar leptospiros?

Först och främst är det viktigt att förstå sig på mikroorganismen som orsakar denna sjukdom. Vi pratar om en bakterie som kallas leptospira interrogans, som tillhör ordningen spiroketer (Spirochaetes).

På grund av deras långsträckta, vridna form med ett krokformat axialt filament i båda ändarna, är det lätt att förväxla dem med maskar under ett mikroskop. De är faktiskt prokaryota organismer, med andra ord har de bara en cell. Deras strukturella komplexitet är därför mycket mindre än i en ringorm.

petriskål med leptispiros
En bakterie som kallas leptospira interrogans är orsaken till leptospiros.

En komplex biologisk cykel

Vilda däggdjur, såsom bävrar, rävar och tvättbjörnar, är de viktigaste vektorerna för leptospira-bakterierna. Överföringen är enkel och inträffar när ett sår eller slemhinna kommer i kontakt med urinen hos ett infekterat djur.

Denna typ av kontakt kan verka osannolik. Stadsråttor och möss i tropiska länder kan emellertid infektera husdjur som sedan överför dem till människor.

Därför kan människor vara slumpmässiga värdar för denna parasitära bakterie. Med andra ord kan mikroorganismen inte fortsätta utvecklas hos mänskliga värdar, men kan fortfarande orsaka sjukdom.

Ta reda på mer i den här artikeln: Finns det skillnader mellan virus och bakterier?

Ursprunget till leptospiros

Som vi redan nämnt är risken att få leptospiros i drabbade regioner hög. Det beror på att bakterien sprider sig genom urinen och kan förbli aktiv i vatten eller på land i mer än fyra veckor.

Enligt en artikel i USA National Library of Medicine kan människor få denna sjukdom genom att komma i kontakt med vatten eller mark som är förorenad med urin. Samtidigt finns det också en risk vid direktkontakt med infekterade djur.

När bakterier tränger in i våra kroppar genom slemhinnorna eller ytliga sår, multiplicerar de sig övergående i olika delar av kroppen. Så småningom etablerar de sig definitivt i levern och njurarna.

Den kliniska presentationen och symptomen på leptospiros

Inkubationstiden för denna sjukdom tenderar att vara mellan sju och tolv dagar. Under denna inledande fas liknar symptomen på leptospiros dem som man kan uppleva under en förkylning. Beroende på svårighetsgraden av infektionen och serotypen på bakterierna kan sjukdomen pågå under längre tid med allvarligare symptom.

De allvarligare symptomen på leptospiros kan inkludera följande:

  • Styvhet i nacken
  • Njursvikt
  • Gulsot
  • Svårt att andas

Sjukdomen kan vara allt mellan några dagar till några veckor, beroende på svårighetsgraden i varje enskilt fall. För din egen sinnesfrids skull är det dock viktigt att veta att de flesta patienter som får denna diagnos inte går längre än till den första fasen.

I dessa fall är symptomen på leptospiros milda. I själva verket är vissa fall helt asymptomatiska.

Människor med försvagat immunförsvar, äldre och personer med andra patologier tenderar att vara mer utsatta. Detta beror på att bakterierna har större frihet att föröka sig, vilket gör det svårt att eliminera dem.

Riskfaktorer

När du har kommit så här långt in i artikeln kanske du frågar dig själv var man egentligen är mest utsatt för att få denna sjukdom. För att svara på din fråga är samhällen i låginkomstländer med bristfällig tillgång till rent vatten de som är mest utsatta.

  • Effekten av ett enda infekterat vilt djur som urinerar i en vattenbrunn är tillräckligt för att orsaka endemisk leptospiros. Med andra ord förekommer ett stort antal fall ofta i samma avgränsade geografiska region.
  • Översvämningar kan också främja spridningen av denna bakterie eftersom det orsakar en blandning av vatten.
kvinna har symptomen på leptispiros
I det första steget av denna infektion liknar symptomen på leptospiros symptomen på en vanlig förkylning.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Lär dig hur du kan rengöra madrasser och kuddar naturligt

Ska jag oroa mig för symptomen på leptospiros?

I princip behöver du inte oroa dig för leptospiros. Det är sant att denna zoonotiska sjukdom är mycket utbredd och drabbar både utvecklingsländer och utvecklade länder. Förekomsten är dock högre i tropiska regioner där kontroller av vattenförsörjningen inte förekommer i samma utsträckning.

På individnivå är de som arbetar med boskap, vilda djur, jordbrukare och liknande mer utsatta. Men genom att utöva vissa försiktighetsåtgärder kan de skydda sig mot infektion. När allt kommer omkring kan bakterier inte komma in i kroppen utan att smutsiga händer kommer i kontakt med slemhinnor eller genom att man dricker förorenat vatten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.