5 anledningar att inte dricka vatten på flaska

5 anledningar att inte dricka vatten på flaska
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Vatten på flaska är inte ett hållbart alternativ, även om företagen gärna vill att vi ska tro det. Det är sant att många företag idag har policys om återvinning och återanvändning av plastflaskor. I de flesta fall hamnar dock flaskorna i soporna och förorenar miljön.

Vatten är viktigt. Det är inte bara uppfriskande, utan spelar även en viktig roll för kroppen och alla dess funktioner.

Det är på grund av att vatten är så viktigt som så många företag har lyckats göra det till en lönsam bransch som har vilselett kunder i flera decennier. Med slogans såsom “9 av 10 läkare rekommenderar det” säljer många företag vatten på flaska och hävdar att det är nyttigare än kranvatten. Trots att det till synes verkar hälsosamt, distribuerar vissa företag vatten av dålig kvalitet till priser som är för höga för konsumenterna.

Vi säger inte att kranvatten är 100% säkert att använda. Allt beror på hur det har behandlats och vad som har gjorts för att göra det redo för mänsklig konsumtion.

Med ovan i åtanke kommer här fem anledningar till varför du inte bör dricka vatten på flaska.

Plastflaskor är inte hållbara

Vatten på flaska är inte ett hållbart alternativ

Som vi nämnde ovan vill företag att konsumenter ska tro att plastflaskor är biologiskt nedbrytbara och miljövänliga. Men dessa flaskor  tillverkas av material som tar hundratals år att bryta ner.

Enligt flera studier kastas fler flaskor än antalet som återvinns. Vidare bryts inte “biologiskt nedbrytbara” flaskor ner lika enkelt som deras etiketter vill få oss att tro. De är bara tillverkade med mindre plast än de andra.

Majoriteten av vattnet på flaska är kranvatten till ett högre pris

Vatten på flaska säljs ofta med en fin etikett på en fridfull flod eller å på flaskan. Men det betyder inte att vattnet är rent eller av högsta kvalitet. Det är faktiskt bara en liten andel av allt flaskvatten som kommer från källor eller underjorden. Nästan 25% av allt vatten på flaska är identiskt med kvalitativt kranvatten.

Faktum är att vissa företag filtrerar eller bestrålar sitt vatten med ultraviolett ljus som en desinficeringsmetod. Sedan säljs det till priser som är 100 gånger högre än vatten från kranen.

Vidare har flera studier funnit att prover från vatten på flaska kan innehålla ftalater, mögel, mikrober, bensen, trihalometaner och till och med arsenik. Ur denna synvinkel kan man förstå varför kranvatten kan vara mer pålitligt.

Många vattenflaskor innehåller gifter

Många vattenflaskor innehåller gifter

Plasten som används för vattenflaskor är inte bara dålig för planeten, utan även skadlig för kroppen. Företag som säljer vatten på flaska använder en typ av plast som är BPA-fri, som är mindre giftig än andra typer av plast.

Den är dock inte fri från andra kemiska beståndsdelar som kan läcka ut ur flaskan om den utsätts för värme. Vissa av dessa kemiska produkter kan vara hormonstörande, även om det inte har bevisats vetenskapligt.

Lokalt vatten är ett perfekt komplement till ekologisk mat

Ekologisk mat har blivit väldigt populär efter att man slagit fast att den är mycket nyttigare än livsmedel som utsatts för bekämpningsmedel och andra kemikalier. Att tillaga dessa livsmedel med kranvatten är ett sätt att stödja hälsosam och hållbar mat.

Det finns alternativ till vatten på flaska

Att köpa återanvändbara flaskor i den stil och storlek du vill ha är ett utmärkt sätt att spara pengar, hålla sig frisk och hjälpa miljön på samma gång. Det finns många flaskor på marknaden som är perfekta att fylla med vatten hemma så att du alltid har denna viktiga vätska till hands.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.