Hur man rengör luften från bakterier

Genom att hålla ditt hem fritt från föroreningar och mögel får du en friskare miljö och renare luft, vilket ger stora fördelar för din hälsa. I den här artikeln berättar vi hur du kan rengöra luften från bakterier.
Hur man rengör luften från bakterier

Skriven av Solimar Cedeño

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Luft är vad som får dina lungor att fungera. Andning är synonymt med liv och välbefinnande, men föroreningar tar bort luftens renhet. Om du vill andas riktigt ren luft, berättar vi idag hur du rengör luften från bakterier och tar bort de skadliga föroreningarna.  

Luft finns överallt, och vissa platser kan vara mer förorenade än andra. När du ska rengöra luften och eliminera bakterier bör ditt hem vara den första platsen att börja på. Där bör du ha en känsla av välbefinnande, komfort och säkerhet.

Isittande huvudvärk, kliande hals, frekvent hosta och nysningar kan vara varningstecken på att något inte är rätt. När dessa symptom uppträder måste du göra något åt de yttre faktorer som påverkar det fysiska och mentala välbefinnandet.

Partiklar som damm, rök, pollen, kvalster, bakterier och mögel beror på fukt för att kunna fortsätta att växa i luften. Tyvärr är dessa ansvariga för många allergiska reaktioner och andningssjukdomar, såsom lunginflammation eller astma.

Ditt välbefinnande och din familj får inte sättas på spel. Lär dig dessa enkla tricks för hur du rengör luften i ditt hem och befriar det från bakterier.

Hur man rengör luften från bakterier

Rengör luften genom att ventilera

De första timmarna på morgonen är den perfekta stunden för att öppna fönstren. Den rena utomhusluften och vinden kan då rena luften naturligt eftersom processen syresätter huset.

Rengör luften genom att öppna fönster

Ett slutet och dåligt ventilerat hem underlättar för bakterier och mögel, och eliminerar inte lukt.

Dessutom, om du har luftkonditionering i ditt hem, låt den inte vara igång hela dagen, utan låt i stället naturlig luft komma in.

Undvik att använda förorenande ämnen

Det är viktigt att veta vilka ämnen som du kan förvara inomhus och vilka som inte bör finnas där.

Tro det eller ej, det finns ämnen som du förmodligen använder hela tiden som skadar hemmiljön och stör luftens rening.

Både luftfräschare och aromatiska ljus är skadliga syntetiska ämnen som frigör koldioxid. Efter långvarig användning kan de även påverka ozonskiktet.

Dessutom kan det finnas skadliga partiklar och andra föroreningar i soffor, filtar, mattor och även på vissa djur. De transporterar flyktiga ämnen och päls och fjädrar kan utlösa allergier.

Vissa rengöringsprodukter kan innehålla formaldehyd, ammoniak och trikloretylen, och dessa har därför utsetts av WHO som skadliga hälsoprodukter. Alla dessa ämnen är flyktiga, skadliga och har en negativ effekt på dina lungor.

Använd naturliga växter som genererar syre

Rengör luften med växter

Det finns några växter vars egenskaper kan bidra till att eliminera föroreningar. Många av dem är ganska vanliga.

  • Fredskalla är en effektiv växt för att eliminera formaldehyd.
  • Svärmorstunga kan du använda för att eliminera partiklar av bensen, trikloreten och xylen. Dessa föreningar används i fläckborttagare och vissa färgämnen.
  • Guldpalm kan eliminera ammoniak och xylen. Dessa skadliga beståndsdelar används vid tillverkning av gödningsmedel och vissa rengörings- och kylaggregat.

Det är viktigt att du gör ditt hem till en naturlig och trygg plats. Likaså är det viktigt att minska överdriven användning av dessa förorenande produkter.

Förhindra förekomst av mögel och fukt

Förändringar i temperaturen och användningen av värme- och luftkonditioneringsapparater är faktorer som gör att ditt hem blir känsligare för uppkomst av fukt. Om du bor på ett ställe med stora förändringar i klimatet kan det vara nödvändigt att installera en avfuktare som förhindrar uppbyggnad av fukt och därmed uppkomst av mögel.

Ett bra sätt att undvika förekomst av mögel är att rengöra väggar och golv med rikligt med vatten och naturlig flytande tvål. Detta är också en bra metod för undvika sjukdomar.

Du bör skapa ett hem med en en ideal boendemiljö som är naturlig och fri från sjukdomar. Prova dessa enkla alternativ för att rena luften och frigöra den från bakterier.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mendoza Gómez, D. S. (2014). Residuos de palma africana purifican agua y aire. Un Periódico.
  • Universidad de córdoba. (2009). La química de las aguas naturales. Universidad De Córdoba.
  • Mena J. (2015). Pinturas fotocatalíticas para purificar el aire. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.047
  • Altés, J. A., & Galera Ruiz, D. (2008). Los Tecno – Árboles. Ambient Curso 2007-2008.
  • Marchesi, J., Zizzias, J., Adaro, J., & Fasulo, A. (2010). Producción de destiladores solares en función de las diferencias de temperatura vidrio-batea. Avances En Energías Renovables y Medio Ambiente.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.