Varför man blir förkyld och vilka symptomen är

Flera faktorer kan influera uppkomsten av en förkylning. Vem drabbas? Vilka är symptomen? I denna artikel ska vi berätta mer.
Varför man blir förkyld och vilka symptomen är

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Förkylningar är en av de vanligaste krämporna och en stor anledning till att familjer söker medicinsk hjälp samt att folk är frånvarande från jobb och skola. Men undrar du varför man blir förkyld?

På varje plats och i varje kultur finns det olika övertygelser om varför folk blir förkylda. På många håll tror man till exempel fortfarande att det uteslutande handlar om exponering för kallt väder.

Egyptiska texter från 1500 år före Kristus beskriver förkylningar. Tack vare framstegen inom medicinen kan vi idag till slut peka ut de verkliga anledningarna till varför man blir förkyld och definiera vad som sker i kroppen.

denna artikel ska vi förklara varför man blir förkyld och allt du behöver veta om detta tillstånd. På så sätt kan vi spräcka några populära myter.

Varför man blir förkyld

En förkylning är en viral infektion. Det är en av de vanligaste sjukdomarna och inträffar vanligtvis på grund av rhinoviruset och coronaviruset (dock inte den variant som för tillfället lever rövare).

En förkylning är ett självbegränsande tillstånd som vanligtvis inte varar i mer än tio dagar. Trots namnet så blir man inte förkyld av vara i kalla omgivningar.

Det är sant att förkylningar är vanligare på vintern, men det är inte direkt kopplat till kylan.

Kvinna snyter sig

Förkylningar orsakas inte av vintern. De är vanligast under denna årstid, men de orsakas av en viral infektion.

Förkylningar drabbar personer av alla åldrar. De är smittsamma virus som enkelt sprids, och de vanligaste symptomen är nysningar och nästäppa. Andra vanliga symptom inkluderar:

  • Rinnande ögon och näsa.
  • Huvudvärk och halsont.
  • Trötthet och sjukdomskänsla.
  • Slem i hals eller bröst.

När man blir förkyld kan viruset som orsakat det spridas på många sätt från kroppen. När du nyser, pratar eller hostar kan de spridas genom luften och nå andra värdar. Det kan även spridas via föremål.

Detta är anledningen till att förkylning associerats med kyla, eftersom människor tenderar att spendera mer tid inomhus med varandra när det är kallt ute. Detta leder till att smittan får lättare att spridas.

Vilka är riskfaktorerna för förkylningar?

Detta är en viral infektion som man kan drabbas av närsomhelst under året, och personer av alla åldrar kan bli sjuka.

Incidensen hos barn under sex år är dock mycket högre. Detta eftersom deras hygien inte alltid är bra och att de spenderar mycket tid med många andra barn.

Hostande barn

Förkylningar är vanliga hos barn eftersom skolmiljön underlättar spridningen av viruset.

En annan riskfaktor är att man har försvagat immunsystem. Det kan bland annat ske om man nyligen varit sjuk eller om man lider av en kronisk sjukdom.

Immunsystemet beror på många ämnen och substanser, och om det utsätts för förändringar eller brister så kommer det försvagas. Att inte få tillräckligt med sömn eller att lida av vitamin C-brist är två exempel.

Man har bevisat att tobaksrök också gör människor predisponerade för förkylningar.  Både aktiva och passiva rökare löper denna risk eftersom tobaksröken skadar slemhinnorna i luftvägarna och underlättar för viruset.

Denna artikel kanske intresserar dig: 4 vitaminer som höjer immunförsvaret

Slutsats

Man blir förkyld på grund av en viral infektion. Det är viktigt att förstå att även om fler blir förkylda på vintern, är själva kylen inte en riskfaktor eller orsak.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Common colds: Overview. 2006 Feb 14 [Updated 2018 Nov 15]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279543/
  • Worrall G. Common cold. Can Fam Physician. 2011;57(11):1289–1290.
  • Arroll B. Common cold. BMJ Clin Evid. 2011;2011:1510. Published 2011 Mar 16.
  • Troullos E, Baird L, Jayawardena S. Common cold symptoms in children: results of an Internet-based surveillance program. J Med Internet Res. 2014;16(6):e144. Published 2014 Jun 19. doi:10.2196/jmir.2868

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.