Finns det ett vaccin mot lunginflammation eller inte?

Det finns faktiskt ett vaccin mot lunginflammation, och det finns två huvudversioner av det: PPSV23 är inriktat på 23 typer av lunginflammationsorsakande bakterier och PCV13 är inriktat på ytterligare 13.
Finns det ett vaccin mot lunginflammation eller inte?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Det är inte lätt att svara på frågan om det finns ett vaccin mot lunginflammation eller inte. Det enklaste svaret är ja, på ett sätt. Detta beror på att det finns olika typer av lunginflammation och inget vaccin är riktat mot dem alla.

Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken i världen på grund av infektioner. Det är en allvarlig sjukdom som kan vara dödlig under vissa omständigheter. Det orsakar alltid inflammation i lungorna och skador på vävnaderna i dessa organ, vilket i vissa fall försämrar livskvaliteten på medellång eller lång sikt.

Läkare insisterar på att ett av de mest effektiva sätten att bekämpa sjukdomen är att vaccinera mot lunginflammation och influensa. Många blir inte vaccinerade för att de inte är medvetna om de allvarliga riskerna som dessa sjukdomar innebär.

Risker med lunginflammation

Det förekommer varje år ett stort antal dödsfall världen över på grund av lunginflammation med pneumokocker. Denna sjukdom kommer att leda till döden för en av 20 personer som drabbas av den. Detta är dessutom den vanligaste formen av lunginflammation och den orsakas av bakterier som tar sig in i lungornas alveoler.

En annan infektion orsakad av lunginflammation är  blodförgiftning, eller bakteriemi, med pneumokocker, som orsakar död hos en av fem personer som får den. Meningit med pneumokocker har uppvisat liknande siffror och är en ökänd komplikation. Alla dessa infektioner orsakas av bakterien Streptococcus pneumoniae, vars vanliga namn är pneumokocker.

Dessa bakterier orsakar allt från milda till svåra infektioner som sprids genom kontakt, genom närhet till smittade personer och från droppar som sprids genom hosta och nysningar.

Vissa asymptomatiska individer kan överföra sjukdomen, och många av bärarna har faktiskt inga tydliga tecken på lunginflammation. Därför är det viktigt att tvätta händerna så ofta som möjligt.

Röntgen av lungor
Lungorna är målorganet för lunginflammation.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är en bronkoskopi? Ett vanligt ingrepp vid lungsjukdomar

Vaccin mot lunginflammation

Lunginflammationsvaccinet ger skydd mot alla former av pneumokockinfektion – men inte de som orsakas av andra mikroorganismer.

Det vaccin mot lunginflammation som för närvarande finns tillgängligt är pneumokockpolysackaridvaccinet eller PPSV23. Det skyddar mot 23 typer av bakterier som orsakar pneumokocksjukdom. Det konjugerade pneumokockvaccinet (PCV13) är också tillgängligt.

De flesta behöver en dos av PPSV23 vart femte år för att vara skyddade mot sjukdomen. Endast högriskpatienter rekommenderas att ta den andra dosen av detta vaccin före eller med PCV13.

Det bör det gå minst ett år mellan doserna. Dessutom måste en läkare ange vilket vaccin som är bäst för varje patient och hur många doser varje individ behöver, beroende på deras specifika hälsotillstånd.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Går det att återställa god lunghälsa efter luftvägssjukdom?

Vem behöver vaccin mot lunginflammation?

Kvinnan måste ha vaccin mot lunginflammation
Personer över 65 år bör ta vaccin mot lunginflammation.

Lunginflammation kan drabba människor i alla åldrar och i samband med alla sjukdomar. Men i princip ska vuxna över 65 år vaccinera sig eftersom de är den mest utsatta befolkningsgruppen.

Det är normalt att äldre först får PCV13, följt av PPSV23 ett år senare. Om de har fått en PCV13 i yngre ålder behöver de inte ta en ny spruta med detta. Läkaren avgör vad som är bäst i varje fall.

Dessutom bör barn under 5 år och vuxna med kroniska luftvägs-, hjärt- eller leversjukdomar låta vaccinera sig. Det rekommenderas också för personer med nedsatt immunförsvar som har cochleaimplantat, röker cigaretter eller dricker stora mängder alkohol.

Biverkningar av vaccinet är sällsynta. I allmänhet är det bara i vissa fall som det orsakar rodnad eller lätt svullnad i armen. Personer med tidigare allergiska reaktioner mot någon av komponenterna bör dock inte få det.

Att förebygga lunginflammation är alltid bättre

Förekomsten av dessa vacciner mot lunginflammation är en uppmaning att förebygga sjukdomen. Deras tillgänglighet tillåter människor med hög risk för allvarliga former av sjukdomen att undvika att bli sjuka.

Vårdpersonal kommer att rekommendera detta vid behov. Kontakta din läkare om du tror att du tillhör högriskgrupperna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Benedicto, R. M., Ordóñez, M. A. G., González, J. L., & Castillo, J. C. (2003). Bacteriemia neumocócica en el adulto en un hospital de tercer nivel. In Anales de medicina interna (Vol. 20, No. 11, pp. 563-568). Arán ediciones.
  • Biagini, L., Pezzani, M., Rojas, R., & Fuentealba, F. (2018). Cost-Utility Study of PCV13 Versus PPSV23 in Adults in Chile. Value in health regional issues, 17, 194-201.
  • Jover Díaz, F., Andreu Giménez, L., Roig Rico, P., Cañizares Navarro, R., Ortiz de la Tabla, V., & Cuadrado Pastor, J. M. (2003, May). Factores pronósticos, mortalidad e indicaciones de vacunación en la neumonía neumocócica bacteriémica. In Anales de Medicina Interna (Vol. 20, No. 5, pp. 55-56). Arán Ediciones, SL.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.