Skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation

Bronkit och lunginflammation är infektioner i de nedre luftvägarna. Det är dock inte lätt att skilja på dessa sjukdomar. Läs mer här.
Skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2022

Luftvägsinfektioner som förkylningar och influensa är vanliga, men när dessa infektioner når lungorna kan de orsaka allvarligare sjukdomar som bronkit och lunginflammation. Lär dig de viktigaste skillnaderna mellan dessa två sjukdomar i den här artikeln.

Bronkit och lunginflammation är infektioner i de nedre luftvägarna. Det är dock inte lätt att skilja på bronkit och lunginflammation, eftersom de båda har likartade symptom och till och med orsakas av samma bakterier.

De nedre luftvägarna är luftvägarna inne i bröstet och utgår från luftstrupen. De inkluderar luftstrupen, bronkierna och alveolerna. De senare är de minsta enheterna i lungan där gasutbytet äger rum.

Dagens artikel förklarar skillnaden mellan bronkit och lunginflammation, dessa infektioners huvudsakliga symptom och orsaker, och hur de påverkar luftvägarna.

Vad är bronkit?

Detta är en inflammation i luftrören. Denna inflammation kan orsakas av virus, bakterier och även tobaksrök och andra irriterande substanser. Det finns två typer av bronkit:

Akut bronkit

Symtomen varar vanligtvis högst tre veckor. Det hela börjar för att bronkerna kommer i direkt kontakt med ett virus eller något irriterande ämne, som kemikalier, damm eller allergener.

För att försvara sig mot denna invasion, rekryterar kroppen inflammatoriska celler som frisätter cytokiner. Dessa ämnen kontrollerar försvaret genom att verka mot bronkialcellerna.

Det förekommer en ökad slemproduktion och ödem vid akut bronkit, och dessa gör att vi utvecklar hosta, andningssvårigheter och låg feber.

En man med bronkit.
Hosta är ett av symptomen på bronkit. Kroppen använder sig av denna mekanism för att göra sig av med slem.

Kronisk bronkit

Detta är när bronkerna förblir inflammerade. Bronkernas slemhinnor sväller också upp vilket leder till mer slem och en större känsla av andnöd.

Det huvudsakliga symptomet är en kontinuerlig hosta som varar i flera månader. Vanligtvis kommer dessa episoder ett flertal gånger under två eller flera år i följd. Denna hosta beror ofta på en överdriven slemproduktion. Men kronisk bronkit kan också blossa upp och uppträda på liknande sätt som akut bronkit.

Till skillnad från akut bronkit är de vanligaste orsakerna till kronisk bronkit vanligtvis rökning, astma och allergier. Vanligtvis är denna typ av bronkit en del av ett allvarligare tillstånd med benämningen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Kontrollera symptom på bronkit med dessa 6 huskurer

Vad är lunginflammation?

Detta är en infektion i alveolerna (lungorna) och kommer med ett inflammatoriskt svar från immunförsvaret. Det finns olika orsaker till lunginflammation, men i den här artikeln tittar vi på den infektionstyp som man kan bli smittad av antingen ute i samhället eller på sjukhus.

Munhålan är full av olika mikroorganismer som kan komma in i lungorna genom mikroinandningar – som leder innehållet i munnen till luftvägarna. Dessa mikroinandningar är normala, speciellt när vi sover. Dessutom har kroppen försvarssystem som hosta för att förhindra att dessa bakterier och virus når lungorna.

Det finns tillfällen då lungorna och försvarsmekanismerna är överbelastade och inte kan göra sig av med alla mikroorganismer. Det är då alveolerna fylls med dem. Vi kan få dem från vår omgivning och människorna omkring oss.

Typisk lunginflammation

Huvudsymptomen här är hög feber, frossa, våt hosta (hosta med slem) och smärta i ena sidan av bröstkorgen. Denna typ av lunginflammation kommer vanligtvis av Streptococcus pneumoniae eller andra pneumokocker. Det är den vanligaste typen av lunginflammation.

Atypisk lunginflammation

Denna typ av lunginflammation är mindre symptomatisk men vara ofta betydligt längre. Hostan är inte våt som i det föregående fallet, utan snarare torr, eller så kan personen inte hosta alls eller mycket lite. Vidare kan patienten ha symptom som muskelvärk, ledvärk, diarré och feber. Febern är dock oftast sporadisk och kan komma och gå.

En läkare som undersöker lunginflammation.
Det finns två typer av lunginflammation: typisk och atypisk. Deras symptom skiljer sig åt.

Skillnaderna mellan bronkit och lunginflammation

Faktum är att symptomen på bronkit och lunginflammation är likartade, även om de påverkar olika delar av luftvägarna. Bronkit riktas mot bronkierna och lunginflammation mot alveolerna. Vissa egenskaper kan hjälpa till att skilja dem åt.

Bronkit, särskilt akut bronkit, går över av sig själv, och vila och medicinering för att kontrollera feber och hosta är vanligtvis tillräckligt. Tillståndet kräver inte antibiotika eftersom det, som vi nämnde ovan, vanligtvis är en komplikation av ett förkylningsvirus eller influensa.

Livsstilsförändringar, som att sluta röka, måste ske i de fall då bronkiten är kronisk. I vissa fall kan läkaren ordinera syre för att hjälpa patienten att andas bättre. Detta måste övervakas av en specialist.

Däremot är lunginflammation mycket allvarligare och kräver professionell vård för att ordinera kompletterande metoder. Det kan bli nödvändigt att lägga in patienten på sjukhus, beroende på svårighetsgraden.

Viral lunginflammation kräver inte antibiotika, bara stödjande behandling. Men för bakteriell lunginflammation kan läkare däremot ordinera antibiotika.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Allt du behöver veta om behandling av lunginflammation

Förebyggande av bronkit och lunginflammation

Det bästa man kan göra för att förhindra bronkit och lunginflammation är att sluta röka och hålla sig borta från rökare. Detta eftersom att tobak skadar lungcellerna och gör dem mer benägna för dessa infektioner.

Dessutom rekommenderar vissa läkare influensavaccin varje år för personer i högriskgrupper: personer över 65, gravida personer och personer med kroniska sjukdomar.

Symptomen på lunginflammation liknar bronkit. Rådfråga därför en läkare om du får ont i bröstet och du lätt blir andfådd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.