Allt du behöver veta om behandling av lunginflammation

Behandling av lunginflammation innefattar användning av olika antibiotika beroende på vilken typ av lunginflammation som patienten lider av.
Allt du behöver veta om behandling av lunginflammation

Senaste uppdateringen: 18 december, 2019

För det första beror behandling av lunginflammation på vilken typ av lunginflammation man har.

Läkaren måste beakta en rad av viktiga faktorer för att kunna fastställa vilken typ av lunginflammation patienten har och vilken typ av behandling denne ska få. Bland dessa faktorer har vi bland annat patientens symptom och ålder.

 • Samhällsförvärvad lunginflammation. Patienter kan bli smittade av lunginflammation i deras vardagliga liv.
 • Sjukhusförvärvad lunginflammation. Denna typ av lunginflammation får en patient under tiden denne vistas på sjukhus. Dessa fall brukar vara allvarligare eftersom patienten även behöver behandling för ett annat tillstånd. Patienten får alltså ett till problem att handskas med. Dessa smittor tenderar att vara bakteriella och farliga för personer som är sjuka med annat eller håller på att återhämta sig. Därför är fall av sjukhusförvärvad lunginflammation svårare att behandla.

Alla typer av lunginflammation kan leda till sepsis, det vill säga blodförgiftning, då infektionen sprider sig till blodet.

Om tillståndet blir så illa kan lunginflammationen betyda död för äldre patienter eller patienter med nedsatt immunsystem.

I och med denna risk är det väldigt viktigt att fastställa en behandling enligt varje enskilt fall genom att ta i beaktande individuella behov.

Medan det finns en rad av behandlingar tillgängliga för olika grupper av patienter ska man inte dra en slutsats för fort eller generalisera patienternas behov.

Den mest lämpade personen för att fastställa den bästa behandlingen för en patient är en läkare

Vad är det som orsakar lunginflammation?

Lunginflammation kan orsakas av bakteriell, viral eller svampinfektion. Läkaren kan beroende på fall och etiologi fastställa diagnos och behandling eller andra alternativ.

För att kunna förstå behandling av lunginflammation ska vi först kika på de tre bakomliggande orsakerna till denna sjukdom:

Viral lunginflammation

Behandling av lunginflammation orsakad av virus

Det vanligaste exemplet på denna typ av lunginflammation är då den orsakas av ett virus från en influensa eller från vattkoppor. 

Bakteriell lunginflammation

Dessa innefattar:

 • Pneumokocker
 • Stafylokocker
 • Gramnegativa bakterier (-)
  • Haemophilus influenzae
  • Klebsiella pneumoniae
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa

I bakteriegruppen finns det även otypiska typer av lunginflammation. Otypiska typer av lunginflammation utvecklas långsammare än i vanliga fall.

De är inte lätta att hitta i kliniska bilder, och substanserna som orsakar lunginflammationen tenderar att vara mindre bekanta.

Bakterierna som orsakar otypisk lunginflammation är följande: Legionella pneumophila,  Mycoplasma pneumoniae,  Clamydia pneumoniae.

Lunginflammation orsakad av svamp

Denna typ av lunginflammation är ett resultat av svamporganismer som Candida eller  Pneumocystis jiroveci.

Denna typ av lunginflammation är vanligare hos patienter som har nedsatt immunsystem. Till exempel kan det drabba patienter med HIV eller AIDS.

Behandling av lunginflammation

Generellt sätt innefattar behandling av lunginflammation att patienten får antibiotika.

Beroende på vad som orsakat infektionen, dess karaktär och patientens övergripande hälsotillstånd föreskriver läkarna en viss typ av antibiotika eller så kan de välja att kombinera flera stycken.

Lunginflammation som resultat av pneumokocker

Den vanligaste typen av lunginflammation i den här gruppen är Streptococcus pneumoniae.  För att behandla dessa fall föreskriver läkarna amoxicillin.

Det finns dock en stor chans att bakterien är resistent till denna antibiotika.

Om kroppen visar motstånd kan behandlingen inkludera andra typer av medicinering:

 • Cefalosporiner
 • Klindamycin
 • Cefuroxim
 • Erytromycin (i de allvarligaste infektionerna)

Det finns också ett vaccin tillgängligt för lunginflammation från streptokocker. Den riktar sig mot barn och personer över 50 år.

Den förebygger dock inte mot lunginflammation orsakad av andra agenter, som de vi har listat ovan.

Lunginflammation som resultat av stafylokocker

Bland denna typ av fall av lunginflammation är den vanligaste orsaken Staphylococcus aureusBehandlingen av denna typ av lunginflammation kräver en specifik typ av betalaktamas.

Bland de tillgängliga betalaktamas medicinerna finner vi:

 • Flucloxacillin. Denna medicin reagerar mot mikroorganismens betalaktamas.
 • Cefalosporiner till exempel cefalotin och cefamandol.
 • Klindamycin. Effektiv mot 90% av bakterier.

Lunginflammation som resultat av gram-negativa bakterier

Behandling av lunginflammation

I den gram-negativa gruppen är de huvudsakliga orsakerna till lunginflammation följande:

 1. Haemophilus influenzae.
 2. Klebsiella pneumoniae.
 3. Escherichia coli.
 4. Pseudomonas aeruginosa.

Den korresponderande behandlingen för var och en är:

 1. Haemophilus influenzae. Det finns ett tillgängligt vaccin för Haemophilus influenzae typ B. Som en förebyggande åtgärd rekommenderas att alla barn får detta vaccin. Drogen som används är cotrimixazole som är en antibiotika som kombinerar trimetropim och sulfametoxazole. Andra antibiotikan som man använder är: cefalosporins för gramnegativa, amoxicillin, fluoroquinolones and azitromycin.
 2. Klebsiella pneumoniae. Denna bakterie är resistent till ampicillin samt till flera betalaktamas. Den är däremot väldigt känslig för antibiotika med cefalosporiner och aminoglycosider.
 3. Escherichia coli. Behandling av lunginflammation som riktar sig mot denna bakterie kräver att patienten tas in på sjukhus för att få hjälp med andningen så att de får tillräckligt mycket syre i sig. I denna typ av fall brukar läkare välja fluoroquinoloner and cefalosporiner som till exempel cefixime, cefodoxime, ceftibuten and cefdinir.
 4. Pseudomonas aeruginosa. För att kunna fastställa en effektiv behandling för dessa fall är läkarna tvungna att få en biopsi och bestämma behandlingen utifrån dess resultat. Denna bakterie är resistent till en lång rad av olika antibiotika.

Behandling av otypisk lunginflammation

Legionella pneumophila pneumoni

 • Medicinen som bekämpar Legionella är erytromycin.
 • Om fallet är allvarligt kan rifampin komplettera erytromycin.
 • Andra alternativ är ciprofloxacino, azitromycin eller annan medicin vald av specialister.

Mycoplasma pneumoniae pneumoni

De flesta patienter som är infekterade av denna bakterie kan övervinna infektionen med eller utan behandling. Om man väljer att få behandling är den rätta medicinen erytromycin.

Man kan dock även använda följande mediciner:

 • Tetracyklin
 • Klaritromycin
 • Azitromycin

Clamydia pneumoniae pneumoni

Denna bakterie leder oftast till allvarliga fall som kräver att man är inskriven på sjukhus.

Behandlingen innefattar ofta medicinen doxycyklin förutom hos patienter med kroniska sjukdomar som är kopplade till hjärtinfarkt eller andra liknande problem.

Andra mediciner som ofta används vid denna typ av infektioner är erytromycin och tetracyklin. Behandlingen varar oftast i en period på 10 till 21 dagar.

Behandling av viral lunginflammation

Behandling av lunginflammation och feber

Då lunginflammationen kommer från ett virus rekommenderas antivirala ämnen, som acyklovir för att behandla infektionen i lungorna som orsakas av till exempel herpes simplex, herpes zoster eller vattkoppor.

Lunginflammation som är orsakad av  cytomegalovirus (CMV) kan behandlas med  ganciklovir. Det har dock visat sig inte ha en effekt på patienter med AIDS.

Vissa patienter utvecklar en bakteriell infektion efter den virala lunginflammationen som kräver att de behandlas med antibiotika.

Om en patient har en virusinfektion rekommenderar man att hen tar febernedsättande medicin,  smärtstillande medicin och hostmedicin.

Behandling av lunginflammation orsakad av svamp

I detta fall skriver läkaren ut recept för svampbekämpande läkemedel: 

 • Amphotericin B
 • Flukonazol
 • Itrakonazol
 • Flucytosin

Dessa droger kan leda till negativa effekter. Användare bör notifiera sin läkare om de upplever något av följande:

 • Ökad känslighet till solen (speciellt för ögonen)
 • Feber
 • Rysningar
 • Eksem på huden
 • Kliande
 • Diarré
 • Illamående
 • Kräkning

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.