Finns det bakterier i lungorna?

Närvaron av bakterier i lungorna genererar vanligtvis symptom som hosta, andningssmärta, feber och obehag. Det är viktigt att känna till den kliniska bilden av bakteriell lunginflammation för att få behandling så snart som möjligt.
Finns det bakterier i lungorna?

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2021

Symptom som bröstsmärta, andfåddhet, feber, illamående eller kräkningar är tecken på bakterier i lungorna. Även om dessa mikroorganismer är väsentliga för att de mänskliga fysiologiska systemen ska fungera optimalt, kan deras närvaro i dessa organ leda till sjukdomar som lunginflammation.

Vet du varför dessa bakterieinfiltrationer förekommer i lungområdet? Är du i en riskgrupp?

Att lära sig mer om detta är nyckeln till att hantera dessa sjukdomar, eftersom vi då kan vidta fler förebyggande åtgärder. Därför ska vi i denna artikel berätta allt du behöver veta om bakteriell lunginflammation.

Om mikrobiota och bakteriell aktivitet

För det första är det viktigt att komma ihåg att bakterierna i människokroppen till största delen är positiva. Olika mikrobiologiska studier har sammanfattat fördelarna med dem.

Till exempel utför bakteriekolonier i tarmarna funktioner som:

Den normala bakteriefloran definieras som en uppsättning mikroorganismer som lever i kroppen på levande varelser och utför olika funktioner av symbiotisk eller födande natur tillsammans med värden. Dessa kolonier har både en rumslig och tidsmässig komponent, eftersom deras sammansättning och närvaro kan variera beroende på var de bor i kroppen och personens ålder.

Problemet uppstår när bakterier koloniserar interna system som inte utnyttjar deras närvaro. Detta är fallet med bakteriell lunginflammation, vilket vi ska förklara nedan.

bakterier i lungorna
Kroppen har bakteriekolonier som är bra för hälsan. Men när de kommer in i organ som exempelvis lungorna kan de orsaka allvarliga problem.

Finns det bakterier i lungorna?

I allmänhet har lungmikrobiotan sina egna sunda bakterier, men det finns en risk att ohälsosamma bakterier kommer in. Liksom alla ytor med yttre kontakt har områden som näshålan, halsen och strupen bakteriesamhällen som är ofarliga för människor.

Men när dessa mikroorganismer kommer in i de inre luftvägarna, kan de ge de upphov till lunginflammation. Denna typ av tillstånd kan hända vem som helst, oavsett ålder eller kön, dock visar flera statistiska studier att det är vanligare hos nyfödda.

Därtill har HIV-patienter också en speciell risk för detta tillstånd, eftersom de är fem gånger mer benägna att utveckla bakteriell lunginflammation än en HIV-negativ person.

Varför uppstår bakteriell lunginflammation?

Bakteriell lunginflammation orsakas vanligtvis av pneumokocker. Faktum är att vissa studier visar att 40% av fallen uppkommer på grund av denna mikroorganism. Det kan emellertid också uppkomma genom kolonisering av andra mikroorganismer som:

 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella pneumoniae
 • Escherichia coli
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Moraxella catarrhalis

Bakterier når vanligtvis luftvägarna genom inandning, men de kan också hamna i luftvägarna genom blodomloppet om en infektion har spridit sig tillräckligt till ett annat område av kroppen. Det är här immunsystemet skickar sjukdomsbekämpande vita blodkroppar.

Neutrofila granulocyter omger bakterier med sina membran och frisätter cytokiner, vilket främjar en typisk klinisk bakterieinfektion. Detta kan sammanfattas i det faktum att det förekommer en inflammation i alveolerna och luftvägarna.

Symptom på bakterier i lungorna

Beroende på svårighetsgraden av den kliniska bilden och den orsakande mikroorganismen kan symptomen variera. Med detta sagt är följande allmänna tecken:

bakterier i lungorna: kvinna med inhalator
Närvaron av bakterier i lungorna kan orsaka andningssvårigheter.

Hur diagnostiserar läkare bakteriell lunginflammation?

Enligt Pan American Journal of Public Health accepteras den radiologiska bilden av alveolär konsolidering som ett bekräftande kriterium för misstänkt bakteriell lunginflammation. Hos drabbade patienter observerar man vanligtvis opacitet i lungvävnaden, men detta förekommer inte alltid.

I misstänkta fall kan man alltid ta kulturer från patientens sputum för att bekräfta förekomsten av bakterier.

Vad är behandlingen för bakterier i lungorna?

Som i alla fall av bakterieinfektioner är antibiotika den föredragna medicinen. Efter att läkaren har fastställt huruvida du har grampositiva eller gramnegativa bakterier kan denna föreslå ett visst antal olika läkemedel, såsom amoxicillin, cefalosporiner eller doxycyklin.

Med tanke på att det finns olika behandlingar att tillgå, är det nödvändigt att fastställa det exakta släktet av mikroorganismer som orsakar sjukdomen. På så vis kan man välja de mest effektiva terapeutiska alternativen för varje fall.

Den här artikeln kan intressera dig: Orsaker till bröstsmärta när man hostar

Vad man ska komma ihåg om bakterier i lungorna

Enligt American Lung Association  finns det faktiskt ett vaccin mot lunginflammation orsakat av pneumokocker, den vanligaste sjukdomen. Detta rekommenderar man ofta för spädbarn under två år och vuxna över 65 år, eftersom de är de typiska utsatta grupperna.

Dessutom, med tanke på risken att få det i en annan åldersgrupp, är utsikterna positiva om man behandlar det tidigt och detta minskar också risken rejält för komplikationer.

Bakterier är viktiga mikroorganismer, eftersom de skyddar mot patogener i många av kroppens system. Emellertid kan ett okontrollerat tillstånd orsaka hälsoproblem. Därför, om du tror att du har en bakteriell infektion, är det viktigt att omedelbart kontakta sjukvården.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Jandhyala, S. M., Talukdar, R., Subramanyam, C., Vuyyuru, H., Sasikala, M., & Reddy, D. N. (2015). Role of the normal gut microbiota. World journal of gastroenterology: WJG21(29), 8787.
 • Miranda-Candelario, J. F., Espino-Huamán, J. E., Miranda-Cabrera, B. F., Cabrera-Hipólito, S. E., & Rivas-Rojas, R. (2015). Utilidad de la escala de predicción diagnóstica de neumonía bacteriana de Moreno en el manejo de la neumonía en niños. Acta Médica Peruana32(3), 157-163.
 • García Castellanos, T., Verdasquera Corcho, D., PérezÁvila, J., Martínez Mota, I., Salazar Rodríguez, D., & Pérez Monrás, M. (2010). Neumonía bacteriana en pacientes VIH/SIDA. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas29(4), 428-436.
 • Neumonía bacteriana, wikipedia. Recogido en https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_bacteriana.
 • Borrell, L. S., & Segura, C. (2016). Neumonía y neumonía recurrente. Pediatrá integral20(1), 38-42.
 • López, A. (2006). Patología del sistema respiratorio. Slano, Canadá: Atlantic Veterinary College University of Prince Edward, 18.
 • Hakansson AP, Orihuela CJ, Bogaert D. Bacterial-Host Interactions: Physiology and Pathophysiology of Respiratory Infection. Physiol Rev. 2018;98(2):781-811. doi:10.1152/physrev.00040.2016
 • Lagos, R., Di Fabio, J. L., Moënne, K., Muñoz, A., Wasserman, S., & Quadros, C. D. (2003). El uso de la radiografía de tórax para la vigilancia de neumonías bacterianas en niños latinoamericanos. Revista Panamericana de Salud Pública13, 294-302.
 • Neumonía bacteriana, lungusa.org. Recogido en https://web.archive.org/web/20080430043435/http://www.lungusa.org/site/pp.asp?c=dvLUK9O0E&b=36870#two
 • Pragman AA, Berger JP, Williams BJ. Understanding persistent bacterial lung infections: clinical implications informed by the biology of the microbiota and biofilms. Clin Pulm Med. 2016;23(2):57-66. doi:10.1097/CPM.0000000000000108

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.