Abacavir och HIV: behandling och bieffekter

Likt alla mediciner kan Abacavir också utlösa en serie bieffekter som du måste vara medveten om. Om du drabbas av allergiska reaktioner bör du tala med din läkare så snart som möjligt.
Abacavir och HIV: behandling och bieffekter

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Abacavir (eller ABC) är ett receptbelagt läkemedel som används i behandlingen av HIV/AIDS hos vuxna och barn över tre månader. Den administreras alltid tillsammans med andra läkemedel mot HIV.

Dessa läkemedel är effektiva eftersom de kan blockera ett enzym från viruset som producerar AIDS, vilket kallas omvänt transkriptas.

Genom att blockera detta enzym, som är ett protein, kan dessa läkemedel förebygga virusets fortplantning och därmed minska koncentrationen av viruset i kroppen.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att HIV och AIDS-läkemedel inte är botemedel. Att ta rätt kombination av dem för varje patient kan hjälpa dem att leva ett längre liv.

HIV-behandlingar kan göra deras tillstånd kroniskt snarare än akut, men inte bota tillståndet helt. Daglig medicinering kan även minska risken för att viruset sprids till andra.

Vad är HIV och AIDS?

Abacavir lindrar symptomen på HIV

För att förstå hur abacavir fungerar mot HIV är det viktigt att förstå denna smitta och sjukdom.

Många blandar ihop termerna HIV och AIDS, så se till att lära dig skillnaden:

 • HIV, eller humant immunbristvirus, är en mikroorganism som kan finnas närvarande i kroppen, med eller utan symptom. Detta virus attackerar immunförsvaret och försvagar det. Som en konsekvens förlorar kroppen gradvis förmågan att försvara sig mot infektioner och andra sjukdomar.
 • AIDS, eller förvärvat immunbristsyndrom, utlöses när en person har varit infekterad av HIV i många år.

Idag kan majoriteten av personerna som diagnostiseras med denna infektion i ett tidigt skede och tar HIV-mediciner som abacavir leva långa och uppfyllande liv.

Hur överförs AIDS?

Generellt sprids HIV när blod eller andra infekterade kroppsvätskor, kommer in i en annan persons kropp. Detta kan hända på grund av:

 • Oskyddat sex eller en barriärmetod som fallerar vid sex.
 • Delande av nålar för att injicera droger eller tatuera sig.
 • Överföring från moder till barn vid graviditet, förlossning eller amning.

Bieffekterna av abacavir

Bieffekter av abacavir

Likt alla läkemedel kan även abacavir utlösa en serie bieffekter som du måste ta hänsyn till om du tar det. Om du drabbas av följande symptom på en allergisk reaktion bör du tala med din läkare omedelbart:

 • Feber
 • Utslag
 • Illamående och kräkningar
 • Diarré och magsmärta
 • Generell sjukdomskänsla
 • Andfåddhet
 • Hosta och halsont

Laktisk acidos med abacavir

Utöver ovan nämnda bieffekter kan abacavir även producera laktisk acidos – ansamling av mjölksyra i blodet. Symptomen på detta tillstånd är:

 • Smärta och muskelsvaghet
 • Avdomnad eller en känsla av kyla i armar och ben
 • Andningssvårigheter
 • Magsmärta, illamående och kräkningar
 • Snabb puls
 • Yrsel
 • Svaghet och trötthet

Leverproblem

Abacavir kan orsaka leverproblem

Detta antivirala läkemedel kan också utlösa en serie bieffekter på levernDärför ska du tala med din läkare om du tar abacavir och upplever följande symptom:

Andra bieffekter på abacavir

Utöver ovan nämnda bieffekter kan abacavir utlösa andra negativa effekter. Dessa inkluderar förändringar i immunsystemet eller ökad risk för hjärtinfarkt.

Dessa specifika förändringar i immunförsvaret refereras till som Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS). IRIS är när immunförsvaret börjar återhämta sig efter behandling med ett HIV-läkemedel.

När immunförsvaret stärks kan det reagera på och bekämpa en infektion mer intensivt, vilket utlöser en serie symptom.

Slutsats

Abacavir är ett läkemedel som rekommenderas för behandling av HIV, men varken detta eller andra antivirala läkemedel kan i dagsläget helt läka patienter med denna sjukdom.

Vad dessa läkemedel gör är att göra sjukdomen kronisk och hanterbar istället för akut och omedelbart livshotande. Som ett resultat kan abacavir låta patienten förbättra sin livskvalitet och leva längre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cameron, P. U., & Trubiano, J. A. (2017). Abacavir. In Kucers the Use of Antibiotics: A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal, Antiparasitic, and Antiviral Drugs, Seventh Edition. https://doi.org/10.1201/9781315152110
 • Hughes, C. A., Foisy, M. M., Dewhurst, N., Higgins, N., Robinson, L., Kelly, D. V., & Lechelt, K. E. (2008). Abacavir hypersensitivity reaction: An update. Annals of Pharmacotherapy. https://doi.org/10.1345/aph.1K522
 • Lundgren, J. D. (2008). Use of nucleoside reverse transcriptase inhibitors and risk of myocardial infarction in HIV-infected patients. AIDS. https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e32830fe35e

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.