Gulsot hos bebisar: symptom och behandling

Man kan upptäcka gulsot hos bebisar genom att observera huden och ögonen. Det är oftast inte farligt, men det bör undersökas av läkare.
Gulsot hos bebisar: symptom och behandling
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Gulsot hos bebisar är ett tillstånd där huden och ögonvitan ändrar färg och börjar se gulaktiga ut. Detta utvecklas då det förekommer för mycket bilirubin i blodet. Bilirubin är ett gult pigment som uppstår då röda blodceller bryts ned. Denna substans passerar vanligtvis genom levern och släpps ut i tarmarna som galla.

Gulsot bör ses som ett varningstecken, för det kan vara en indikation på att en bakomliggande sjukdom. Det är dock för det mesta temporärt och harmlöst, och går lätt att behandla. Varför uppstår gulsot hos bebisar? Hur kan man upptäcka det?

Som förälder är det viktigt att man har svar på dessa frågor. Idag kommer vi gå igenom de orsaker, symptom och terapier som finns tillgängliga för att behandla gulsot hos bebisar.

Orsakerna till gulsot hos bebisar

Bebis med armband.

Det är normalt att bebisar har höga bilirubinnivåer efter födseln. Faktum är att de flesta nyfödda har en gulaktig färg på huden. Detta tillstånd uppstår hos 80% av alla bebisar som föds för tidigt och 60% av dem som föds i tid. Det är dock inte alltid som det syns och det kan försvinna av sig självt efter två veckor.

Den främsta orsaken är att levern inte kan hantera överskottet av bilirubin på rätt sätt. Det verkar också som att nyfödda producerar mer bilirubin än normalt eftersom de förnyar de röda blodcellerna mer frekvent.

Andra möjliga orsaker kan inkludera:

 • Familjehistorik av gulsot
 • Att inte få bröstmjölk
 • Inre blödningar
 • Blodinfektion
 • Virala infektioner eller bakterieinfektioner
 • Inkompatibilitet mellan moderns och barnets blodtyper
 • Leverproblem
 • Onormala röda blodceller

Symptom på gulsot hos bebisar:

 • Aptitbrist
 • Onormalt låg vikt
 • Skarp gråtande
 • Bebisen verkar trött

Diagnos

Behandling av gulsot hos bebisar hos läkare.

En läkare kan diagnostisera gulsot baserat på bebisens utseende. Det krävs dock andra tester för att mäta nivåerna av bilirubin i blodet.

Utöver den fysiska undersökningen så rekommenderar läkarna ofta:

 • Ett blodprov
 • Analys med “transkutan bilirubinometer”-apparat
 • Coombs test
 • En räkning av retikulocyter

Behandling av gulsot hos bebisar

Gulsot hos bebisar försvinner av sig själv efter två till tre veckor utan att det behövs vidare behandling. Om tillståndet för barnet är allvarligt så kan de dock behöva spendera några dagar på sjukhus.

Behandlingen kommer bero på bilirubinnivåerna i blodet, bebisens ålder och om barnet har fötts för tidigt eller inte. En bebis kommer behöva behandlas om bilirubinnivåerna är väldigt höga eller har ökat hastigt.

Behandlingen kan inkludera:

Fototerapi

Bebis som genomgår fototerapi.

Under den här behandlingen utsätts barnet för en speciell lampa som sänder ut ett blå-grönt spektrum. Detta ljus hjälper med att bryta ner bilirubinmolekylerna så att de kan filtreras bort via urinen. Det är inte ett ultraviolett ljus och har ett plastskydd som fungerar som ett filter.

Under den här behandlingen kommer bebisen bara ha på sig blöjor och ögonskydd. Vissa platser har också en madrass som skickar ut detta ljus.

Intravenöst immunglobulin (IVIG)

Då gulsot uppstår p.g.a. en inkompatibilitet mellan de olika blodtyperna hos modern och barnet så använder man en intravenös transfusion. Denna procedur kommer minska gulsoten och behovet av blodtransfusionen.

Blodtransfusion

I de fall då de andra behandlingarna inte fungerar kommer barnet att behöva en blodtransfusion. Detta innebär att man tar bort små mängder blod för att spä ut bilirubin-nivåerna och de antikroppar som barnet har fått från modern. Blodet förs därefter tillbaka till bebisen.

Kostvanor

Bebis som ammar.

Om gulsoten inte är allvarlig så kommer läkaren att rekommendera mindre förändringar i barnets matvanor. Vissa mammor kommer behöva hjälp om de har problem med amningen.

Följande tips kan hjälpa med att reducera gulsot:

 • Amma oftare så att bebisen får ut mer avföring.
 • Använd kompletterande kost, som mjölkersättning, då barnet har problem med att amma. Detta kan vara nödvändigt, speciellt om det nyfödda barnet har gått ner i vikt eller är uttorkat.
 • Prova med att använda mjölkersättning under några dagar och fortsätt därefter med amningen (enligt rekommendation från läkare).

När bör du uppsöka läkare?

Alla bebisar bör undersökas av läkare under de första dagarna i livet för att se om de har gulsot. Det är viktigt att man åker till akuten om den gula färgen åtföljs av feber, aptitbrist eller apati. Gulsot är inte farligt för bebisar som fötts i tid eller som inte har andra sjukdomar. Om barnet å andra sidan har fötts för tidigt så kan det behöva extra vård.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.