Lär dig mer om andningens olika faser

I den här artikeln berättar vi mer om hur andning går till och vad andningens olika faser består av.
Lär dig mer om andningens olika faser

Senaste uppdateringen: 06 april, 2022

Andning är den viktigaste processen för den mänskliga organismen. Även om vi inte alltid är medvetna om det, går den genom olika faser. Känner du till dem? I den här artikeln ska du få lära dig mer om andningens olika faser.

Visste du att det finns olika faser i vår andning? Andning är en viktig fysiologisk process som vi ofta inte ens är medvetna om. Men utan den skulle livet inte vara möjligt. I den här artikeln ska vi berätta mer om hur andning går till och vad andningens olika faser består av.

Vad är andning?

Andning är en fysiologisk process som är nödvändig för levande varelser. Genom denna process byter vi gaser med miljön. Syre, ett ämne som är nödvändigt för att alla celler i kroppen ska fungera korrekt, kommer in i kroppen.

Syre byts ut mot koldioxid. Denna gas är resultatet av metaboliska processer som äger rum i kroppen. Celler använder syre och producerar som ett resultat koldioxid. Om det finns i höga koncentrationer i kroppen är det dock giftigt vilket är varför vi gör oss av med denna gas.

Hela andningsprocessen är något vi utför konstant, antingen medvetet eller omedvetet. Så fort vi slutar andas under en ens kort stund slutar våra celler att ta emot syre och slutar att utföra sin funktioner, vilket i slutändan leder till deras död.

En person som andas in frisk luft.
Andning är en livsviktig funktion som vi alla utför medvetet eller omedvetet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Fördelarna och riskerna med holotropisk andning

Vilka är andningens olika faser?

Vi ska göra två klassificeringar. En av dem är en traditionell, som bygger på de fenomen som uppstår och som vi kan se med blotta ögat hos en person. Den andra är en organisk klassificering. Detta klassificerar de processer som sker på cellnivå under andning.

Andningens traditionella faser

Som vi nämner ovan så gör vi denna klassificering på grundval av processer som vi kan observera med blotta ögat. I det här fallet ska vi titta på rörelserna och handlingar som utförs av musklerna i vår bröstkorg.

Inandning

I denna fas kommer luft in i kroppen från utsidan. Den kommer in genom människas näsa och mun, passerar genom struphuvudet och in i bronkerna. Dessa är den mest distala delen av luftvägarna och är belägna inuti lungorna.

I denna fas utför bröstkorgens muskler en utvidgning. Detta är den aktiva fasen. När dessa muskler blir uttänjda, blir bröstkorgen större och expanderar lungorna. Samtidigt sjunker diafragman. Därför blir trycket i lungorna lägre än på utsidan, och luften utifrån kommer att kunna ta sig in utan motstånd.

Utandning

I denna fas tar sig koldioxid ut till utsidan. Denna gas flödar i motsatt riktning mot den inkommande luften. Från bronkerna passerar den genom hela luftvägssystemet tills den sedan kommer ut genom näsan eller munnen. I det här fallet är det som händer att musklerna i bröstkorgen återgår till sin avslappnade position.

Dessutom blir bröstkorgen mindre, lungorna drar ihop sig och diafragman reser sig igen. Därmed är trycket större inuti bröstkorgen än utanför och luften flödar ut. Detta är den passiva fasen av andningen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Varför är det svårt att andas när jag tränar?

Organiska faser av andning

Organiska faser i lungorna.

De organiska faserna av andningen avser de processer som sker på cellnivå under andningen. Dessa är baserade på fenomen som uppstår i mindre skala, i cellerna i vår kropp.

Extern andning

Vid extern andning utbyts gaser mellan omgivningen och personen. Som vi nämner ovan, flödar luft från näsan genom hela luftvägssystemet tills den når bronkerna. Slutligen når den slutet av lungbronkerna i en struktur som kallas alveoler.

Det är i alveolerna där gasutbytet faktiskt äger rum. Å ena sidan tar denna struktur emot koldioxidfyllt, syrefattigt blod från resten av kroppen. Å andra sidan kommer alveolerna i kontakt med syrerik omgivande luft.

Det är här utbytet sker. Blodet, närmare bestämt de röda blodkropparna, avger kvarvarande koldioxid till alveolerna och absorberar syre utifrån med hjälp av alveolerna. Sedan kommer detta syresatta blod att ta sig till resten av organismen och ge näring till cellerna i alla vävnader med syre. Koldioxiden, som vi redan har nämnt, andas vi ut i den omgivande luften.

Intern andning

Denna andning består av utbyte av gaser mellan de röda blodkropparna och cellerna. Blodet som kommer från lungorna, rikt på syre, avger syre till cellerna på grund av skillnaden i koncentration av denna gas. Detsamma gäller för koldioxid.

Dessutom är de celler som har producerat koldioxid genom sin ämnesomsättning mycket rika på denna gas. På samma sätt, på grund av skillnaden i koldioxidkoncentrationer mellan cellerna i vävnaderna och de röda blodkropparna, passerar den in i blodet.

Detta syrefattiga och koldioxidrika blod reser sedan a till hjärtat, varifrån hjärtat pumpar det till lungorna för att åter syresätta och upprepa processen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Calais B, Traducción Supervisada Por José G, Marín L. ANATOMÍA PARA EL MOVIMIENTO-TOMO IV La respiración ® [Internet]. 2005 [cited 2020 Mar 22]. Available from: www.liebremarzo.com
  • Padilla Pérez J, Kowalchuk JM, Taylor AW, Paterson DH. Determinación de la cinética de la fase dos transitoria de la VO2 durante ejercicio de carga constante de intensidades moderada e intensa en hombres jóvenes. Vol. 74, Revista del Hospital Juárez de México. Medigraphic; 2007.
  •  Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Fisiología del aparato respiratorio [Internet]. [cited 2020 Mar 22]. Available from: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/108829

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.